Inbjudan till lansering av "Modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal i Fyrbodals 14 kommuner"
Den 23 maj kl. 13.00 – 16.00 hälsas du välkommen att få information om och diskutera vår nya ”modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal i Fyrbodals 14 kommuner".
 
Redan 2013 påbörjades arbetet med kompetens för baspersonal, först inom funktionshinder, tätt följt av socialpsykiatri och vård och omsorg (äldreomsorg). Strategier för kompetens och titulatur togs fram och ett implementeringsarbete genomfördes i kommunerna med stöd av kommunalförbundet och så kallade genomförandegrupper.
Kort härefter kompletterades strategin för kompetens och titulatur med en Fyrbodalgemensam kompetensutvecklingsplan samt en struktur för vardagslärande.
I och med förändringar av vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet påbörjades en revidering under 2021 vilket resulterade i att de tre befintliga delarna kompletterades med en fjärde ”kompetenstrappa och kurspaket” och alla fyra delarna sattes samman till en modell ”Modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal”.
Mer information om modellen hittar du längre ner i inbjudan.
 
Upplägg av eftermiddagen
 • Arbetsgruppen hälsar välkomna
 • Presentation av modellen som helhet
 • Fikarast
 • Praktiska exempel från våra kommuner om genomförande av och nyttan med modellen och dess olika delar
 • Förslag på och diskussion om det fortsatta implementeringsarbetet
Under eftermiddagen ges också tid för frågor, diskussioner och reflektioner.
 
Målgrupp
Denna eftermiddag vänder sig till dig som arbetar som socialchef/förvaltningschef, avdelnings- eller enhetschef, verksamhetsutvecklare eller jobbar inom HR, men också för dig som är facklig representant för Kommunal och för dig som är politiker.

Fokus är verksamhetsområdena funktionshinder, socialpsykiatri och vård och omsorg (äldreomsorg).

Vi hälsar också vård och omsorgscollege, rektorer för vård- och omsorgsprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet varmt välkomna.

Datum
23 maj kl. 13.00 – 16.00
 
Var
Digitalt eller fysiskt på plats (begränsat antal platser) 
Quality Hotel, Vänersborg

Antal platser
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
 
Att tänka på inför informationsdagen
Ni som deltar digitalt kommer att få en zoom-länk som ni loggar in på. Instruktioner och länk skickas ut några dagar innan. Sitt gärna flera tillsammans. Ni kommer också att kunna ställa frågor via chatten.

Ni som deltar fysiskt på plats, för er ingår alkoholfri cider, kaffe/te och fika.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller Covid-19. Vi hoppas att alla som deltar håller de avstånd som krävs samt stannar hemma om ni känner er sjuka och/eller har förkylningssymtom. Om smittspridningen förändras och nya restriktioner införs kan det innebära att vi ställer om till en helt digital inspirationsdag.

Kostnad
Det är kostnadsfritt och för de som deltar fysiskt på plats ingår alkoholfri cider, kaffe/te och fika.

Mer information om dagen
Frågor besvaras av Maria Klamas 0522 - 440831
Maria.klamas@fyrbodal.se
 
Anmälan
Anmälan gör du i nedanstående länkar där du kan välja att delta fysiskt på plats eller digitalt. Anmälan senast 6 maj. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
Anmälan är bindande dock ej personbunden.
Eventuell avanmälan sker till ann-christine.lang@fyrbodal.se senast 5 maj 2022.
 


KORT OM MODELLEN
Modellen är framtagen av Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med de 14 kommunerna och Fyrbodals socialchefsnätverk har fattat beslut om att denna modell ska användas i de 14 kommunerna.

Modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal i Fyrbodal består av fyra delar;
 • Strategi för grundkompetens och titulatur
 • Kompetenstrappa och kurspaket
 • Fyrbodalgemensam kompetensutvecklingsplan
 • Struktur för vardagslärande
Modellen är framtagen för verksamhetsområdena: funktionshinder, socialpsykiatri samt vård och omsorg (äldreomsorg). Till sin grund och struktur är modellen gemensam för de tre verksamhetsområdena, men det finns delar som är specifika för respektive verksamhetsområde.

Det övergripande syftet med denna modell är att nå en ökad kvalitet och resurseffektivitet i våra verksamheter, men också möjliggöra karriärvägar för baspersonal och höja status för yrket och därigenom kunna bibehålla personal och få ökade förutsättningar för nyrekrytering.

Modellen med dess strukturer och strategier beskriver:
 • Kompetenskrav utifrån brukarnas behov och lagens intentioner
 • Generell baskunskap för ”alla”
 • Specifik kunskap för ”vissa”
 • Hur vi kan nyttja personalen och dess kompetens effektivt (två nivåer med differentierade arbetsuppgifter utifrån kompetens och ansvar)
 • Hur vi arbetar systematiserat med kompetensutveckling utifrån brukarnas behov
 • Hur vi på ett systematiserat sätt verkar för att kunskap och kompetens omsätts i praxis. Att personalens kunskap blir organisationens kunskap och kommer brukaren till del (från formell till reell kompetens)
Du kan också ladda ner rapporterna här: (Länk kommer senare)

Anmälan: