Det handlar om...
att Förenkla - helt enkelt

Information kommunikation relation


Välkomna till en utbildningsdag för samtliga medarbetare, chefer och förtroendevalda som möter företag utifrån sin yrkesroll eller uppdrag.

Ett gott bemötande vill alla ha. Men vad menar vi med det? Under denna dag utforskar vi såväl det allmänmänskliga – vad är viktigt när två människor möts. Men även det mer strukturella. För bemötande handlar också om hur information ges genom olika kanaler. Hur kan våra möten och kommunikation bygga engagemang och positiv anda i kommunen? En bra dialog och kommunikationen om och med näringslivet bygger det lokala företagsklimatet, från det enskilda samtalet till de stora rubrikerna i media.
 
Under dagen letar vi efter nya och annorlunda sätt att kommunicera varför vår kommun är en bra plats för företagande. Vi ger exempel på vad andra kommuner gör och förstås era exempel på lyckad och kanske mindre lyckad dialog och kommunikation. För dialog och kommunikation har ni alla som jobbar för en kommun och hur ni uppfattas är ett lagarbete.

Datum och tid
13 november 2019, 09.00 - 16.30. Kaffe/te och fralla serveras från kl. 08.30.

Plats
Quality Hotel Vänersborg

Avgift
Kostnad för fika och lunch uttas med 230 kronor per deltagare exklusive moms. Övriga kostnader finansieras av projektet Bättre Företagsklimat

Anmälan/Avanmälan
Anmälan skall vara Fyrbodals kommunalförbund tillhanda senast den 23 oktober 2019. Anmälan är bindande men inte personbunden. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se

PROGRAM
Föreläsare:

Anna Lärk Ståhlberg

Anna är näringslivsutvecklare och projektledare för Bättre Företagsklimat i Fyrbodal. Lärdomar och goda erfarenheter från projektet och hur vi jobbar vidare.

Hans Wickström

Hans Wickström är psykolog, utbildad tränare i Motiverande Samtal,forskare (och jägmästare!), som bland annat intresserat sig för kraften i samtal och dialog. Vi får en introduktion kring do and don´t i samtal med andra.

Elisabeth Ericson

Elisabeth Ericson är kommunikationsrådgivare och geograf. Hon stöttar kommuner, myndigheter och företag i att nå ut med sina budskap.

Anders Gunnarsson

Anders Gunnarsson har arbetat med utbildningen Förenkla - helt enkelt sedan starten 2010 och fått ta del av den utvecklingsvilja som finns i kommunerna i hela Sverige.

Detta email har skickats till ann-christine.lang@fyrbodal.se  |  Om du inte längre vill ta emot mejl, vänligen unsubscribe  |  © 2013 Fyrbodals kommunalförbund, All rights reserved