Utbildning "Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk"

Vi är glada att återigen kunna erbjuda den uppskattade utbildningen ”Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk”. Tidigare har vi gett den till boendestödjare men nu har vi, utifrån kommunernas önskemål, vidgat kursen till att även omfatta personal i hemtjänst och personal boende LSS.

Under våren 2022 ges två kursomgångar. Vi har option på ytterligare åtta utbildningsomgångar, så fungerar allt som det ska och behovet finns så kommer vi att köpa in även dessa.

Utbildningen är en uppdragsutbildning som är beställd av Fyrbodals kommunalförbund och ges av Borell psykologi & arbetsterapi AB.
 
Utbildningens innehåll
Utbildningen inriktas mot och belyser personer med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk utifrån olika perspektiv och kontexter. Utbildningen ska ge både teoretisk förståelse och praktiska färdigheter och upplägget har ett tydligt fokus på implementering av nya färdigheter och arbetssätt.
 
Utbildningen består av fem heldagar med föreläsningar, gruppdiskussioner samt övnings- och gruppuppgifter för att ge utrymme för reflektion och erfarenhetsutbyte, men också för att öva på nya färdigheter. Som deltagare förväntas du delta aktivt vid utbildningstillfällena men också utföra hemuppgifter mellan utbildningstillfällena. Tänk på att tillfälle 1 och tillfälle 5 svårligen kan tas igen, så vet du redan från början att du missar något av dessa kurstillfällen är det bättre du anmäler dig till en annan kursomgång. 
 
För vem:
Kursen vänder sig till boendestödjare inom den kommunala socialpsykiatrin, personal inom hemtjänst samt personal vid boende LSS.
Anmäl gärna flera från samma arbetsplats. 

Kursomgångar våren 2022:
Våren 2022 ges två omgångar av denna utbildning. Du väljer i anmälningsformuläret till vilken omgång du önskar anmäla dig. Varje utbildning består av fem träffar, och sker digitalt. Länk skickas ut inför kursstart.
 
Kursomgång 1
De datum som gäller för kursomgång 1 är:
  • 3 mars
  • 17 mars
  • 31 mars
  • 21 april
  • 12 maj
 
Kursomgång 2
De datum som gäller för kursomgång 2 är:
  • 4 mars
  • 18 mars
  • 1 april
  • 22 april
  • 13 maj
Tid:
Kl. 09.00 - 16.00.

Kurskostnad:
Kurskostnad 2 000 kronor exkl moms/deltagare för personal från någon av Fyrbodals 14 kommuner samt Lilla Edet. För personal från annan kommun är kostnaden 4 500 kronor exkl. moms/deltagare.
 
Ordinarie pris för kursen är 4 000 kronor, men subventioneras med 2 000 kronor för deltagare från Fyrbodals 14 kommuner samt för Lilla Edet med statliga medel från den nationella överenskommelsen kring psykisk hälsa.
 
Anmälan:
Anmälan ska vara förankrad hos närmsta chef innan anmälan. Anmälan är bindande men inte personbunden.
Avanmälan eller namnbyte ska ske innan sista anmälningsdag 16/2 respektive 17/2 och anmäls då till ann-christine.lang@fyrbodal.se.
All frånvaro och eventuella byten av kursdeltagare efter sista anmälningsdag och/eller under pågående utbildning ska kommuniceras med kursansvarig Mats Borell innan byte kan ske, mats@borellme.se

Max antal deltagare per kursomgång är 32 personer. 

Sista anmälningsdag:
För kursomgång 1: 16 februari
För kursomgång 2: 17 februari

Anmälan sker i länk nedan
.

Frågor:
Frågor om kursen:
Mats Borell
mats@borellme.se
 
Övergripande frågor:
Maria Klamas
Maria.klamas@fyrbodal.se