Rättshaveristiskt beteende och bemötande av personer med narcissistiska eller psykopatiska drag
Jakob Carlander som är legitimerad psykoterapeut, handledare och författare kommer att lotsa oss genom dagen.

Du kan läsa mer om Jakob via denna länk
LJ Carlander AB – Psykoterapi & tankesmedja


Varmt välkommen till en inspirationsdag på temat "Rättshaveristiskt beteende och bemötande av personer med narcissistiska eller psykopatiska drag"

Tid och plats: 22 september 2022, kl. 09.00 – 12.30.
Digitalt eller på plats på Quality Hotel i Vänersborg


På önskemål från verksamheterna i Fyrbodals 14 kommuner anordnas nu en inspirationsdag på temat ”Rättshaveristiskt beteende och bemötande av personer med narcissistiska eller psykopatiska drag”.
Föreläsningen kommer att beröra områden som:
  • Vad är narcissistiska respektive psykopatiska drag?
  • Vad är ett så kallat rättshaveristiskt beteende?
  • Vad kan vara skälen till att en del blir/upplevs som ”besvärliga”?
  • Hur kan jag bli bättre på att bemöta dessa personer?
  • Hur kan jag agera för att minska risken för att ett så kallat rättshaveristiskt beteende ska uppstå?
Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, utagerande på sociala media, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Hot kan förekomma, både lagliga hot om anmälan till olagliga hot om hämnd och trakasserier. Det handlar om människor som inte kan lösa uppkomna situationer med mentala och reflekterande processer, som istället söker lösa dem med juridiska processer och krav på rättvisa. Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk.
En person med psykopatiska drag riktar narcissismen mot själv och vill ha makt över andra människor. Någon med rättshaveristiskt beteende vet bättre än andra, lägger narcissismen i sin kamp och överklagande och vill ha makt över sin egen sakfråga. I föreläsningen tas upp frågor kring bakgrund, orsak och bemötande. Hur kan jag förhålla mig till beteendet så att det inte ökar och hindrar min möjlighet att fullgöra mitt uppdrag?
 
Målgrupp
Inspirationsdagen vänder sig till dig som arbetar inom verksamhetsområdena: individ- och familjeomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri eller äldreomsorg.
 
All personal inom dessa verksamhetsområden är välkomna, tex. boendestödjare, stödassistenter, undersköterskor, stödpedagoger, verksamhetspedagoger, socialsekreterare, behandlare, enhetschefer, verksamhetsutvecklare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, personal i reception med flera.
 
Datum
22 september 2022 kl. 09.00 – 12.30. Kaffe/te och smörgås serveras från kl. 08.15.
 
Var
Digitalt eller fysiskt på plats (begränsat antal platser)
Quality Hotel, Vänersborg
 
Att tänka på inför inspirationsdagen:
Ni som deltar digitalt kommer att få en zoom-länk som ni loggar in på. Instruktioner och länk skickas ut några dagar innan inspirationsdagen. Sitt gärna flera tillsammans och följ inspirationsdagen. Ni kommer också att kunna ställa frågor via chatten.
Ni som deltar fysiskt på plats, för er ingår kaffe/te och smörgås. (Observera att lunch inte ingår).
 
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller Covid-19. Vi hoppas att alla som deltar håller de avstånd som krävs samt stannar hemma om ni känner er sjuka och/eller har förkylningssymtom.
 

Om smittspridningen förändras och nya restriktioner införs kan det innebära att vi ställer om till en helt digital inspirationsdag.
 
Antal platser
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
 
Kostnad
Att delta fysiskt på plats kostar 500 kronor/deltagare för Fyrbodals 14 kommuner (då ingår kaffe/te och smörgås). För övriga kommuner är kostnaden 700 kronor/deltagare för att delta fysiskt på plats (vilket inkluderar kaffe/te och smörgås)
 
Att delta digitalt kostar 500 kronor/länk för Fyrbodals 14 kommuner. För övriga kommuner är kostnaden för att delta digitalt 800 kronor. Vi rekommenderar att ni sitter gemensamt i era arbetsgrupper och deltar på inspirationsdagen.
 
Mer information om dagen
Frågor besvaras av Maria Klamas 0522 - 440831,
Maria.klamas@fyrbodal.se
 
Anmälan
Anmälan senast 7 september 2022.
Anmälan är bindande dock ej personbunden.
 
Eventuell avanmälan sker till ann-christine.lang@fyrbodal.se senast 7 september 2022.