Handledning av familjehem – teorier, metoder och praktisk tillämpning
 

24 - 25 mars 2022

Två dagars utbildning med teori kopplat till vardagsarbetet som familjehemssekreterare.

Familjehemmens behov av utbildning, fortbildning och handledning ska tillgodoses av den placerande socialnämnden, som enligt Socialtjänstlagen bland annat har skyldighet att ge den som vårdar barn de råd, det stöd och den annan hjälp som behövs.

Utbildningskonceptet grundar sig på synsättet att handledning av familjehem sker i dialog, som samtidigt ska fungera som arbetsledning av familjehemmet. Utbildningen bidrar med handfasta och användbara redskap för handledning av familjehem genom kunskap och strategier för det goda ledarskapet, och om samtals- och inlärningsstrategier. Utbildningen redogör för vardagliga begrepp som utgör grunden för strukturerad handledning. Med hjälp av lättbegripliga och användbara verktyg kan handledaren snabbt bli konstruktiv och bekväm i sin roll.

Teoretisk bas för utbildningen är dynamisk psykologi med fokus på transaktionsanalys. Det finns även inslag från KBT och pedagogik, samt teorier om ledarskap och grupprocesser. 

Utbildningens uttalade mål är att familjehemssekreterare direkt efter genomförd utbildning ska kunna fungera som trygga och kompetenta handledare av familjehem.

Målgrupp
Familjehemssekreterare, både erfarna och nya i yrket.
 
Utbildare
Henrik Segerlund, socionom och författare med lång erfarenhet av handledning av familjehem. Henrik grundade jourhemsverksamheten i Malmö 2009 vilket idag är Sveriges största enhet för kommunal jourhemsvård. Henrik har även erfarenhet från privat sektor som verksamhetschef där han främst handlett familjehemskonsulenter och arbetsgrupper. Idag arbetar Henrik som placeringssamordnare i Hässleholms kommun.

Datum
24 - 25 mars 2022, kl. 09.00 - 16.00

Plats
Bohusläns museum, Lokal: Hörsalen, Museigatan 1, Uddevalla.

Kostnad
3 500 kronor/deltagare exkl moms. Priset inkluderar för- och eftermiddagskaffe samt lunch.
 
Anmälan
Anmälan sker senast den 21 februari. Anmälan är bindande, men anmäld plats kan överlåtas till annan person. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se.
Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.
 
Kontaktperson
Eventuella frågor besvaras av Jenny Brunsten, jenny.brunsten@fyrbodal.se.

 


ANMÄL DIG HÄR