Grundutbildning i NPF för socialtjänsten

19 maj 2022

En heldagsutbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) där deltagarna får grundläggande kunskaper om de olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna som t ex adhd, autism, språkstörning och Tourettes. Kursdeltagarna får med sig konkreta strategier och praktiska verktyg för hur de kan bemöta och kommunicera vid NPF, och det kommer ges goda möjligheter att ställa frågor och föra dialog med utbildaren under kursdagen.

Innehåll:
  • Vad ingår i begreppet NPF - definitioner och kännetecken vid olika diagnoser
  • Vad innebär de olika NPF-diagnoserna i form av kognitiva begränsningar och utmaningar
  • Komorbiditet (samsjuklighet) och psykisk ohälsa
  • Skillnader och likheter mellan män och kvinnor med NPF
  • Hur kan svårigheterna visa sig i vardagen med riktade exempel för socialtjänstens verksamheter
  • Genomgång kring krav och stresskänslighet vid NPF
  • Bemötande, förhållningssätt och kommunikationsstrategier vid NPF
Målgrupp
Medarbetare, chefer och verksamhetsutvecklare inom socialtjänsten verksamhetsområden.
 
Utbildare
Jenny Kindgren, utbildare hos Attention Utbildning. Jenny är beteendevetare och har även studerat handikappvetenskap. Jenny har mångårig erfarenhet av att arbeta med NPF och har också egen erfarenhet av NPF i familjen. Attention Utbildning drivs av Riksförbundet Attention och erbjuder uppdragsutbi­ldningar, öppna utbildningar samt utbildningshandledning.

Datum
19 maj 2022, kl. 09.00 - 16.00

Plats
Bohusläns museum, Lokal: Hörsalen, Museigatan 1, Uddevalla

Utbildningsdagen arrangeras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kan därför vid behov komma att ställas om till digital utbildning.

Kostnad
2 500 kronor/deltagare exkl moms. Priset inkluderar för- och eftermiddagskaffe samt lunch.
 
Anmälan
Anmälan sker senast den 19 april. Anmälan är bindande, men anmäld plats kan överlåtas till annan person. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se.
Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.
 
Kontaktperson
Eventuella frågor besvaras av Jenny Brunsten, jenny.brunsten@fyrbodal.se.

 


ANMÄL DIG HÄR