Du som möter personer från 65 år och äldre - Varmt Välkommen att utbilda dig till ”första hjälpare" i psykisk hälsaErbjudandet att söka gäller för alla deltagare från hela Fyrbodal. Utbildningarna kommer att genomföras i Vänersborg, Uddevalla, Mellerud och Strömstad.

VI FÖLJER FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER och utbildningen kan komma att flyttas till senare tillfälle.

Du som i ditt samhällsengagemang och/eller i din profession möter personer 65 år och äldre hälsas välkommen att anmäla dig till en kostnadsfri två-dagars utbildning till ”första hjälpare” i psykisk hälsa (MHFA Mental Health First Aid).
 
MHFA är en tvådagars-utbildning där du lär dig mer om de vanligaste psykiatriska diagnoserna och kristillstånden. Vi kommer att prata om tecken, symtom, riskfaktorer och behandlingsmetoder. Du kommer att få kunskap i hur du uppmärksammar och tar kontakt med en person som har psykisk ohälsa. Vi går igenom hur och vart du hjälper den drabbade till professionell hjälp. Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. Fokus i kursen är handlingsplanen och bemötandet av personer som visar tecken på psykisk ohälsa.
 
När du genomfört och avslutat kursen kommer du att få ett intyg om att du är Första hjälpare och en manual som du kan använda i ditt fortsatta arbete när du möter personer med psykisk ohälsa.
 
För vem?
Denna utbildning är för dig som i din profession eller samhällsengagemang jobbar gentemot personer över 65 år. Du måste arbeta, ha ditt samhällsengagemang inom någon av Fyrbodals 14 kommuner för att kunna delta.
De verksamheter vi tror att du kan finnas inom är exempelvis;
  • Frivilligcentraler
  • Organisationer/föreningar
  • Studieförbund
  • Aktivitetscenter
  • Kyrka/församlingar
  • Dagcentraler
  • Med mera…
Tid:
Varje utbildning omfattar två heldagar från 9.00 – 16.30.
Kaffe och smörgås finns serverat från 8.30.
 
Var och när:
VÄNERSBORG
24/8 och 31/8 2021 
Lokal 24/8: Vänersborgs kommunhus, Sundsgatan 29, lokal Vänern
Lokal 31/8: Quality Hotel Vänersborg

MELLERUD
21/9 och 28/9 2021
Lokal: Kulturbruket på Dal, Parkgatan 8, Mellerud

UDDEVALLA
19/10 och 26/10 2021
Lokal: Blå salen på S:t Mikaelsgården, Kvarnbergsgatan 6, Uddevalla

STRÖMSTAD
16/11 och 23/11 2021
Lokal: Kulturhuset Skagerack
 
Antal platser:
Begränsat antal platser, max 20 deltagare per tillfälle.
 
I den mån det är fler som anmäler sitt intresse för utbildningen förbehåller vi oss rätten att fördela platserna. Du som blir antagen till utbildningen kommer att informeras om detta via epost cirka tre veckor innan kursstart.
Utbildningen ställs in vid för få deltagare.
 
Kostnad:
Kursen är kostnadsfri för dig som verkar i någon av Fyrbodals 14 kommuner och inkluderar förmiddags- och eftermiddagsfika, lunch och kursmaterial. Du får till en början låna kursmaterialet, men om du fullföljer kursen får du materialet.
Anmälan är bindande och om du får förhinder måste du meddela maria.klamas@fyrbodal.se snarast möjligt så vi kan kalla in reserv.

Mer information om dagen:
Utbildningsspecifika frågor besvaras av:
Anna-Lena Sandstedt:
Telefon: 0526-191 96
E-post: anna-lena.sandstedt@stromstad.se
 
Övergripande frågor besvaras av
Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 0522-440831
E-post: maria.klamas@fyrbodal.se
 
Agneta Eriksson, Västra Götalandsregionen
Telefon: 070-020 63 74
E-post: agneta.eriksson@vgregion.se
 
Du kan också läsa mer om MHFA på http://www.mhfa.nu/

Anmälan:
Deltagarantalet är begränsat och vi förbehåller oss rätten att fördela platserna om det är fler sökanden än befintliga platser.
Resterande platser är öppna för alla som bor eller verkar i någon av Fyrbodals kommuner är välkomna att anmäla sig!

Bakgrund till utbildningssatsningen
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har avsatt en summa pengar som ska användas till utbildning på temat suicidprevention (förebyggande av självmord). Målsättningen med denna utbildningssatsning är att ge personer, 65 år och äldre, ökad kunskap om psykisk ohälsa och hur man kan stödja vänner, familj och bekanta i dessa frågor, allt för att ytterst minska risken för självmord. Dessa utbildningar vill man ska riktas till personer som är 65 år och äldre.
I Fyrbodal kommer vi att ge fyra utbildningar i MHFA (Mental Health First Aid) till ”första hjälpare” i psykisk hälsa. Utöver det kommer vi också under 2021 att ge 40 ”Våga Fråga”-utbildningar i Fyrbodal via Suicide Zero (se separat inbjudan).

 


Klicka här för ANMÄLAN