BBIC grundutbildning

6/5, 20/5, 27/5 2021


Barns behov i centrum, BBIC, beskriver i första hand ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Det är framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning.
BBIC ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Det utgår från barnets behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar i den sociala barnavården och ges under tre dagar. För att du ska kunna ha nytta av utbildningen bör du ha läst grundbok i BBIC och metodstöd i BBIC innan utbildningen.

Datum
6/5, 20/5, 27/5 2021

Utbildningen genomförs digitalt.

Kursledare
Camilla Andersson, 1:e socialsekreterare, socialtjänsten Uddevalla

Kostnad
900 kronor inkl. fika och lunch. Moms tillkommer.

Anmälan
Anmälan skall vara Fyrbodals kommunalförbund tillhanda senast den 22 april 2021. Anmälan är bindande.  Anmäld plats kan överlåtas till kollega. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se.
Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.

Kontaktperson
Eventuella frågor besvaras av Jenny Brunsten jenny.brunsten@fyrbodal.se
 


ANMÄL DIG HÄR