Välkomna till presentation av forskningsstudien
”Perspektiv på Barnahusets insatsmodell (BIM) – professionellas erfarenheter och upplevelser i arbetet med våldsutsatta barn"

Den 19 oktober kl. 13.00 – 16.00 hälsas du välkommen att delta i en digital presentation av en forskningsstudie på temat ”Barnahusets insatsmodell” (BIM).
Du deltar via plattformen Zoom och inför presentationen kommer du att få en länk skickad till din epost-adress för att kunna koppla upp dig på presentationen.


Forskningsstudien är ett samverkansprojekt mellan Barnahus Fyrbodal, den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV) vid Högskolan Väst och FoU-socialtjänst vid Fyrbodals kommunalförbund. Projektet består som helhet av två delar, där den första fokuserar på socialarbetarnas erfarenheter och den andra på familjernas. Presentationen den 19 oktober avser delstudie 1, det vill säga hur socialarbetarna upplever BIM som arbetssätt.

Barnahus & BIM
Barnahus Fyrbodal är en organisering som samtliga delregionens kommuner är med i. Verksamheten består av två satelliter, i Åmål respektive Uddevalla, och ett moderfartyg i Trollhättan. Dess målgrupp är barn och ungdomar i åldern 0–18 år som har varit utsatta för våld i nära relationer, sexuella övergrepp, hedersrelaterad brottslighet eller sexuell exploatering. För att stärka barnperspektivet och ge de unga den hjälp de behöver samverkar åklagare, polis, socialtjänst samt hälso- och sjukvården inom ramen för Barnahus Fyrbodal.
Barnahusets insatsmodell (BIM) är framtagen i samverkan mellan Lilla Edet, Vänersborg och Trollhättan och utgår ifrån aktuell kunskap och befintliga metoder kring arbete med våldsutsatta barn. Enligt BIM ska varje barn som har kontakt med Barnahus Fyrbodal snabbt erbjudas stöd, helst samma dag som polisförhöret eller socialtjänstens barnsamtal utifrån misstanke om våldsutsatthet har ägt rum. Även föräldrarna ska erbjudas stöd samma dag i syfte att stabilisera den kris som ofta uppstår i samband med att barn berättar om sina bristande hemförhållanden.
 
Upplägg av dagen
  • Kort om samverkansforskning Maria Klamas Fyrbodals kommunalförbund och Emma Sorbring Högskolan Väst.
  • Introduktion till Barnahus Fyrbodal och Barnahusets insatsmodell (BIM) Maria Blomgren Rydell, Lena Emilsson och Pernilla Martinsson.
  • Presentation av forskningsstudien Kia Åsberg
  • Diskussion och möjlighet att ställa frågor
  
För vem?
Dagen riktar sig till dig som arbetar inom verksamheter där du möter barn som lever i utsatta situationer och/eller familjer i behov av stöd eller för dig inom verksamheter som arbetar med våld i nära relationer. Det kan vara socionomer, socialpedagoger, poliser, åklagare, politiker, sjuksköterskor med flera.
 
Anmälan
Dagen är kostnadsfri och du anmäler dig senast den 15 oktober via nedanstående länk. Några dagar innan presentationen kommer du att få en zoom-länk som du använder för att koppla upp dig.
 
Frågor
Övergripande frågor kan du vända dig till Maria Klamas maria.klamas@fyrbodal.se
Tekniska frågor kring uppkoppling etc. kan du vända dig till claudia.preisig@hv.se.
 


ANMÄL DIG HÄR