Hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre
Inspirationsförmiddag med goda exempel från Fyrbodal och regeringens särskilda utredare för kompetensfrågor i äldreomsorgen

Regeringen har tillsatt Göran Johnsson som särskild utredare och nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre.
 
Vi bjuder in till en inspirationsförmiddag där Göran Johansson kommer berätta om sitt uppdrag och dela med sig av det som han och hans team har fångat upp runt om i landet under året. Från kommunerna i Fyrbodal delar vi med oss erfarenheter från olika utvecklingsarbete som berör kompetens i äldreomsorgen.
 
Personalen är grunden för en god vård och omsorg när vi blir äldre. Personal med rätt kompetens, som har en bra arbetsmiljö och trygga anställningsvillkor, som får stöd av chefer som i sin tur ges förutsättningar att leda. En god vård och omsorg handlar om att fler ska vilja välja arbete inom vård och omsorg, att personalen vill stanna – och att man orkar arbeta fram till pensionen. För att klara kvalitet- och kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen om äldre behövs ett gediget förändringsarbete på många håll.

Målgrupp
Vård och omsorgschefer, socialchefer, politiker och andra berörda.

Tid
Onsdag 14 oktober, kl 10.00 – 12.00
Teknik: Digitalt via Teams.
Kostnadsfritt.

Anmälan
Anmälan görs på nedanstående länk senast den 10 oktober. Kostnadsfritt.

Från kommunerna i Fyrbodal beskriver vi fyra olika utvecklingsarbete
  • Forskningscirkeln om att leda på natten
  • Den nya ledarskapskursen på 7, 5 hp
  • Strategier för kompetens inom vård och omsorg i Fyrbodal
  • Välfärdsteknik, exempel från Trollhättan om struktur och lärdomar
Regeringsuppdraget om kompetensförsörjning inom vård och omsorg
Göran Johnsson, särskild utredare beskriver sitt nationella uppdrag.
Det blir goda möjligheter till dialog och frågor.

Mer information
Lis Palm, lis.palm@fyrbodal.se, tfn 0733-358522
 


ANMÄL DIG HÄR