Kommunala sjuksköterskor i samverkande sjukvård – hur ser kompetensbehovet ut?
Välkomna till ett FoU Café där Carina Fjällman kommer att presentera sitt arbete på temat ”kompetensbehov hos kommunala sjuksköterskor inom samverkande sjukvård”
 
Carina Fjällman är sjuksköterska i den kommunala hälso- och sjukvården i Melleruds kommun och har nyligen tagit sin masterexamen vid Borås Högskola. Vid detta FoU-café kommer hon att berätta om sitt examensarbete som har sitt fokus på kompetensbehov för kommunala sjuksköterskor i samverkande sjukvård. Resultaten bygger på intervjuer med sjuksköterskor från sex olika kommuner som ingår i ”Samverkande sjukvård”. Syftet med studien var att ta reda hur kunskapsbehoven ser ut i och med dessa, för verksamheten nya, akuta bedömningar. En av frågorna som ställs är ”Behövs det mer eller annan utbildning för att känna trygghet i att utföra uppgifterna i dessa nya sjukvårdsuppdrag?”
 
Upplägg av dagen
Dagen är tvådelad – dels presentation av Samverkande sjukvård och den studie som Carina genomfört, dels tillfälle att diskutera högre studier. 
  • Information om samverkande sjukvård i Fyrbodalsområdet, Maria Klingberg
  • Presentation av Carinas studie kring kompetensbehov i samverkande sjukvård
  • Diskussion kring Carinas resultat och cafédeltagarnas erfarenheter.
  • Presentation av Carinas erfarenheter av att göra masterstudier och yrkesarbeta samtidigt.
  • Diskussion kring högre studier, tips och råd i dialog med Maria Klamas, vetenskaplig ledare på Fyrbodals kommunalförbund.
Tid
Måndag 23 november 2020, kl 10.00 -12.00

Lokal
Digitalt via Teams och 12 platser i lokal på Kommunalförbundet, Riverside i Uddevalla

Inbjudna
Sjuksköterskor och andra som berörs av kommunal hälso- och sjukvård och kompetensförsörjning.

Pris
Kostnadsfritt

Anmälan
Senast 16 november på länken nedan. Uppge om du vill vara med digitalt eller fysiskt.

Mer information
Lis Palm, lis.palm@fyrbodal.se eller Maria Klamas, maria.klamas@fyrbodal.se

Välkommen
 


ANMÄL DIG HÄR