Inbjudan för chefer till informations- /utbildningsdag om utbildningen "Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk"

Bakgrund
Vi kommer återigen att ge den uppskattade utbildningen ”Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk”.

Det är en femdagarsutbildning och den kommer att ges av Borell psykologi & arbetsterapi AB med Mats Borell som kursansvarig. Tidigare har utbildningen vänt sig till boendestödjare inom den kommunala socialpsykiatrin, men på önskemål från kommunerna har vi breddat utbildningen till att nu även omfatta personal inom hemtjänst och personal på boende LSS.

Planen är att ge två utbildningsomgångar/termin fram till och med våren 2024 med start nu i höst 2021. En gång per år kommer vi att erbjuda en halvdag informations-/utbildningsdag för er chefer.
 
Syfte med informations- och utbildningsdag för chefer
För att organisationen ska få bästa möjliga utbyte av utbildningen bjuder vi in till ett informations-/utbildningstillfälle för er chefer (med ansvar för boendestöd, hemtjänst och boende LSS).

Ni kommer då att få information om utbildningen, dess upplägg och innehåll för att underlätta för er att besluta om och i så fall vilka av era medarbetare ni vill anmäla till utbildningen. Informations-/utbildningstillfället kommer också fokusera på kunskap om personalens arbetsuppgifter samt chefsstyrning i förhållande till dessa och hur chefer kan stötta deltagarna som gått utbildningarna på ett sätt som ökar förutsättningarna för att den nya kunskapen ska kunna omsättas i praxis.

Datum
25 maj 2021 kl. 09.00 – 12.00

Plats
Digitalt via TEAMS. Länk skickas ut via Outlook-kallelse efter anmälan.

Kostnad
Kostnadsfritt

Anmälan
Anmälan senast den 18 maj 2021. Begränsat antal platser: 30.

Kontaktperson
Eventuella frågor besvaras av Maria Klamas, maria.klamas@fyrbodal.se.

 


ANMÄL DIG HÄR