Region Skånes Brysselkontor
Nyhetsbrev #6

Region Skåne - Region Skånes Brysselkontor
Nyhetsbrev #6 juni 2023
Läs på webben

Bild: Cyklist på sydkustleden genom Malmö. Foto: Apelöga.

Med blick mot sommaren

Årets version av EU:s gröna vecka har temat ”leverera en nettonollsvärld”. Under veckan hålls flera evenemang både i Bryssel och runtom i Europa, som uppmärksammar vad som har gjorts och krävs framåt för att nå målsättningen med EU:s gröna giv.  Parallellt pågår fortsatt slutklämmen att få EU:s direktiv om förnybar energi godkänt men Frankrike har satt sig på tvären i elfte timmen då man vill att kärnkraft får en tydligare roll i direktivet.  

Våren går mot sitt slut vilket också innebär att det svenska ordförandeskapet snart är över. I slutet av maj anordnade vi på Brysselkontoret ett seminarium för att ta rygg på den konferens om forskningsinfrastrukturer som äger rum i Lund senare i juni. Vår ingång till seminariet var vilken betydelse anläggningar som ESS och MAX IV har för regional utveckling. Seminariet var välbesökt med företrädare från såväl Skåne, andra regioner runtom i Europa samt EU-kommissionen.  

Vi vill tacka vårens praktikanter, Ronja och Nico, för fina insatser under de månader de varit hos oss, och önskar dem varmt lycka till i framtiden.
 
Vi tar nu ett sommaruppehåll med vårt nyhetsbrev men kommer tillbaka igen efter sommaren.  

Trevlig läsning och glad sommar! 
  
Maria Korner Westin, enhetschef Externa relationer och stöd  
  
Michael Johnsson, Director Region Skånes Brysselkontor     

Innehållsförteckning

 • Forskning och innovation
  • Möjlighet att boosta smarta specialiseringsstrategier
  • Halvtidsutvärdering och strategisk plan för Horisont Europa
 • Miljö
  • Green Week
 • Digitalisering
  • Infodag om nya utlysningar i Digitala Europaprogrammet
 • Hälsa
  • Life Science under svenska EU-ordförandeskapet
  • Ny EU-strategi ska ta helhetsgrepp på psykisk (o)hälsa
 • Aktuellt från Brysselkontoret
  • På gång just nu: Regional utveckling i ljuset av stora forskningsanläggningar
  • På gång just nu: Samverkan mellan akademi och praktik när det gäller åldrande
  • Hej då Nico och Ronja - Miniintervju
 • Kalendarium
  • EU Sustainable Energy Week

Forskning och innovation

Möjlighet att boosta smarta specialiseringsstrategier

EU-kommissionen har inom ramen för S3 Community for Practise (S3 CoP) lanserat två utlysningar för intresseanmälan för skapande av nya tematiska smarta specialiseringspartnerskap (TTSP). Intresseanmälan är öppen för regioner som är intresserade av att initiera och utforska nya värdekedjor inom gemensamma specialiseringsområden. Intresseanmälan är öppen kontinuerligt, med två så kallade cut off-dates för ansökningar, i år den 16 juni 2023 samt 30 september 2023.  

Bild: Föredetta kommissionär över innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor Mariya Gabriel, ansvarig över en stor del av Horisont Europa-programmet under dess första halva. Foto: Piero Cruciatti.

Halvtidsutvärdering och strategisk plan för Horisont Europa

EU-kommissionen har publicerat en rapport som ska ligga till grund för nästa strategiska plan inom forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa. Fokus ligger på målen kopplade till klimatförändringar, digitalisering och motståndskraft för att möta krissituationer. Rapporten analyserar även EU:s situation i världen som forskningsregion.

Kommissionen har också öppnat en utlysning för experter som vill vara med och halvtidsutvärdera Horisont Europa. Utlysningen är öppen till den 20 juni (klicka på ”additional information” för att se annonsen).

Miljö

Bild: Loggan för Green Week 2023. Foto: EU-kommissonens presservice. 

Green Week

Den 3–11 juni pågår en av EU:s årliga temaveckor, Green Week. Veckan innehåller bland annat en rad olika event som pågår runtom i Europa och som också tar sig an Europaåret för kompentenser genom att adressera kompetenser vad gäller hållbara, motståndskraftiga och socialt rättvisa samhällen. Veckan innehåller också en policykonferens i Bryssel där beslutsfattare från både europeisk, nationell samt lokal och regional nivå samlas för att diskutera vad som krävs för att uppnå målen inom ramen för den gröna given med akademi och näringsliv. Vill man lyssna in till de olika sessionerna går det bra att göra så via länken.  

Digitalisering

Bild: Marknadsföring om HaDEAs infodag. Källa: Digital Skills & Jobs Platform.

Infodag om nya utlysningar i Digitala Europaprogrammet

Den 2 juni anordnade HaDEA en digital infodag om nya utlysningar inom Digitala Europaprogrammet. Fram till den 23 september finns två öppna utlysningar inom;

 • Förstärkande av kompetenser för halvledare, som syftar till att skapa en plattform med yrkesutbildningscentra för att utveckla en europeisk kompetensakademi för halvledare.
 • Understödjande av digitala kompetenser för unga studenter och särskilt flickor, som syftar till att öka antalet unga studenter som väljer studier och karriär inom digitala tekniker och teknologier.
Mer information om utlysningarna finns på Funding & Tenders Portal. Infodagen finns att se i efterhand på HaDEAs hemsida.

Hälsa

Life Science under svenska EU-ordförandeskapet

Det svenska EU-ordförandeskapet arrangerar en konferens i Stockholm den 26-27 juni på temat ”Life Sciences – The Era of Personalised Medicine”. I samband med konferensen arrangeras också ett antal sidoevents, vissa av dem online.

Bild: Kommissionär Margaritis Schinas och kommissionär Stella Kyriakides under presskonferens om strategin mot psykisk ohälsa. Källa: Europaportalen.

Ny EU-strategi ska ta helhetsgrepp på psykisk (o)hälsa 

EU-kommissionen har publicerat en strategi för att hjälpa EU-länderna att minska den psykiska ohälsan i befolkningen. Till följd bland annat av pandemin och kriget i Ukraina, men även många andra faktorer, är psykisk ohälsa ett växande problem i hela EU. Kommissionen vill ta sig an psykisk hälsa som en övergripande fråga med åtgärder inom flera olika policyområden: från förebyggande av psykisk ohälsa till vård, rehabilitering och att komma tillbaka till arbetsliv och samhälle. För att stötta genomförandet finns enligt kommissionens beräkning drygt 1 miljard euro från olika EU-program tillgängliga, framförallt via EU4Health och Horisont Europa. Åtgärderna handlar bland annat om att främja god psykisk hälsa, kompetens- och kunskapsutveckling samt mer riktade insatser när det gäller psykisk hälsa på arbetsplatser, bland barn och unga och utsatta grupper. 

Aktuellt från Brysselkontoret

På gång just nu

Bild: Michael Johnsson, direktör vid Region Skånes Brysselkontor, och publik lyssnar till en panel med Christian Lindfors (V), VD över Science Village Scandinavia AB, Muriel Attané, generalsekreterare vid EARTO, och Hortense Lutz Hermellin (H), ordförande för ERRIN's styrelsen. Foto: Nicodemus Adsersen.

Regional utveckling i ljuset av stora forskningsanläggningar

Den 31 maj anordnade Region Skåne ett seminarium i Bryssel om forskningsanläggningarna ESS och MAX IV’s betydelse för regional och lokal utveckling i Skåne samt deras inverkan på europeisk innovationskapacitet och konkurrenskraft. Tillsammans med representanter från Region Skåne tillsammans med akademin, näringsliv, andra regioner, EU-kommissionen med flera diskuterades de möjligheter stora forskningsanläggningar skapar och vad som behövs för att ytterligare accelerera interaktion mellan forskning, utveckling och marknad.

Samverkan mellan akademi och praktik när det gäller åldrande 

Den 5-6 juni var nätverket CareSam, där bland andra Malmö universitet och Simrishamns kommun ingår, på besök i Bryssel. Nätverket arrangerade en konferens med titeln “CareAge - ageing societies: Research, education and practice – Sustainable collaboration in old age care”, som gästades av bland andra Dana-Carmen Bachman, enhetschef på DG Sante med ansvar för EU:s omvårdnadsstrategi och Francesca Gastaldon från sekretariatet för partnerskapsprogrammet Transforming health and care systems.

Hej då Nico och Ronja - Miniintervju

Nicodemus Adsersen
Hur har din upplevelse varit?
Min tid i Bryssel kan sammanfattas med tre ord: experimentell, spännande och upplyftande. Jag fick möjlighet att prova på nya saker, delta i högprofilerade seminarier och arrangera (mindre högprofilerade) evenemang – vilket bidrog till såväl min personliga som professionella utveckling. Jag hamnade därtill i otaliga situationer som utmanade mig både inom och utanför praktiken, vilket slutade upp i en förstärkt självsäkerhet, självständighet och motivation. Nu, när våren hastigt har passerat, lämnar jag med stolthet en plats där jag har fått värdefull arbetslivserfarenhet, fördjupad kunskap och ett ökat intresse för EU-relaterade frågor.

Vad har du lärt dig?
Under min tid på Region Skåne och Lärosäten Syd har jag fått omfattande kunskap om en hel del ämnen. Praktiken har fördjupat min förståelse för den offentliga sektorn, internationell politik och de sakfrågor som har varit i fokus. Jag har särskilt engagerat mig i och blivit starkt intresserad av miljörelaterade frågor genom mitt arbete inom båda verksamheterna. Jag vill också framhäva att de lärdomar jag har fått går långt bortom min professionella utveckling. Jag har även lärt mig en hel del om mig själv och införskaffat värdefulla verktyg för att möta framtida utmaningar.

Var det som du förväntade dig?
Jag ska ge er en något oortodox respons och skilja mig från tidigare praktikanter: Nej. Och det är både på gott och ont, såklart! Praktiken har varit en av de mest givande perioderna i mitt liv hittills, men när jag föreställde mig min tid i Bryssel såg den väldigt annorlunda ut jämfört med verkligheten. På många sätt överträffade perioden mina förväntningar, medan den på andra sätt föll lite kort. Oavsett detta var praktiken ofattbart lärorik, och med min nya insikt (och därmed nya förväntningar) skulle jag ändå ha valt att komma till Bryssel ifall jag stod inför samma beslut ännu en gång.

Vad ska du göra nu?
Med praktiken avklarad planerar jag att ta en välbehövlig paus och njuta av sommaren efter att ha slutfört min politicies kandidatexamen vid Lunds universitet. Det blir en tid för eftertanke och glädje över de erfarenheter jag har samlat på mig under mina studier och rådande praktik, men detta lugn kommer inte att bli långvarigt (vilket sällan är fallet med välbehövliga andningspauser). Om en vecka återvänder jag nämligen till Region Skåne för sommaranställning! Efter det väntar ännu mer studier – denna gång en masterexamen i European Affairs vid Lunds universitet.
Ronja Cedergren
Hur har din upplevelse varit? 
Min upplevelse hos Region Skåne och Lärosäten Syd har varit väldigt bra och givande. Jag är otroligt glad för att ha träffat Nico och alla medarbetare. Det har varit väldigt roligt att upptäcka Bryssel som stad, och alla möjligheter som finns här. Det märks verkligen att man är i EU:s hjärta. Praktiken är en värdefull erfarenhet jag kommer att bära med mig i framtiden!

Vad har du lärt dig?
Jag har fått upp blicken för nya områden och sakfrågor som jag inte arbetat med tidigare som jag nu tycker är väldigt intressant, till exempel sammanhållningspolitik och regional utveckling. En stor lärdom är också hur EU fungerar i praktiken. Jag fick nu ett “ansikte” för det jag studerat teoretiskt. Det har gett mig en djupare förståelse och förnyat intresse för EU-politik. Alla seminarier i olika ämnen jag har kunnat gå på har varit väldigt inspirerande och givande. Jag har också lärt mig praktiska uppgifter som att planera event och hur det är att arbeta på ett kontor.

Var det som du förväntade dig? 
Jag är väldigt nöjd med praktiken, och det var vad jag förväntade mig. Det har varit väldigt lärorikt och utmanande. Alla på Brysselkontoret har varit otroligt hjälpsamma med allt möjligt under min tid på kontoret. Det har varit roligt att få skriva mycket och använda min utbildning för första gången. Alla besök och event hos EU-institutionerna har varit mer än vad jag förväntade mig, och ett stort plus med en praktik i Bryssel.
 
Vad ska du göra nu?
Jag tar nu ut min kandidat i Europastudier vid Linneuniversitetet. I sommar är det jobb och vila som gäller för min del, med en kort avstickare till London. Min förhoppning är att komma in på ett masterprogram vid Göteborgs universitet till hösten. Jag ser fram emot att upptäcka ännu en ny stad och att fortsätta min utbildning.

Kalendarium

EU Sustainable Energy Week | 20-22 juni 

Du hittar alltid fler seminarier i vår seminarielista som uppdateras veckovis 

Information om personuppgifter
Du får detta utskick eftersom du tidigare registrerat dig för liknande utskick eller för att Region Skåne inom sitt myndighetsuppdrag vill kontakta dig. Om du inte längre vill få liknande utskick kan du avregistrera digPå skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar personuppgifter.

Hitta Ring Kontakta
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.