Share this email:

Nyheter om kvalifikationer och validering #6 2023

Välkommen till årets sjätte nyhetsbrev för arbetet med kvalifikationer och validering som verktyg för kompetensförsörjningen. Vi kan se tillbaka på ett år där mycket har hänt inom området. Något som är spännande för oss på MYH är hur regionerna i landet tar kliv framåt i rollen som samlande krafter för kompetensförsörjningsfrågor och validering. De regionala konferenserna på tema kompetensförsörjning som vi skildrar nedan är ett exempel på det.

Fokus på kompetensförsörjning

Regionala konferenser runtom i landet

I november genomfördes regionala konferenser på kompetensförsörjningstema i Västernorrland (bilden), Sörmland, Värmland och Jönköping. Du kan läsa en artikel om kompetensutmaningarna i Västernorrland på vår hemsida. De regionala träffarna var några av alla de aktiviteter som sker inom ramen för Europaåret för kompetens (European Year of Skills) vilket du också kan läsa mer om på vår hemsida - kanske vill du söka efter ett evenemang nära dig?

Under den regionala valideringskonferensen i Jönköping lyftes företagens nytta av att använda validering i sitt kompetensförsörjningsarbete. Hör tre företag berätta om sitt arbete.

Ta del av resultaten från projekt NOVA

Projekt NOVA-Nordic är nu avslutat och vi har samlat resultat, goda exempel med mera på projektets webbsida. NOVA-projektets syfte var att undersöka om och hur icke-formella kvalifikationer har en plats inom nationella referensramar för kvalifikationer. Fokus har legat på de nordiska länderna men några centraleuropeiska länder har också ingått i studien. 

Kvalitetskonferens för kvalifikationer och validering

Nyligen samlades branschföreträdare och andra intressenter på MYH:s årliga kvalitetskonferens för validering och kvalifikationer. Konferensen hölls för första gången inom projekt BOSS för branschvalidering. Den har nu blivit en del av MYH:s löpande arbete för att stötta branscherna när projekt BOSS är slut. Läs mer om konferensen på vår hemsida. Du kan också besöka projektets sida där vi samlat material som togs fram och som fortfarande kan vara till nytta.

EU har utlyst European Year of Skills för att uppmärksamma kompetenförsörjning i Europa. Temaåret pågår till maj 2024.

Temaåret pågår för fullt

Du missar väl inte Europaåret för kompetens (European Year of Skills)? På vår hemsida kan du ta del av en samlad information på svenska. På temaårets egen hemsida kan du läsa mer på engelska och även besöka kartan som visar var i Sverige eller övriga EU du hittar evenemang på temat kompetensförsörjning.

APRIL
23-25

Yrkes-SM i Karlstad

I slutet av april är det dags igen för Yrkes-SM, ett evenemang som återkommer varannat år och som flyttar runt i landet. Den här gången blir det Karlstad som står värd för tävlingen där unga talanger inom praktiska yrken gör upp om SM-titeln. Både unga och vuxna studerande är välkomna att lära sig mer om fördelar och jobbmöjligheter inom praktiska yrken. Vi på Myndigheten för yrkeshögskolan stödjer evenemanget och planerar att medverka med både kvalifikationer, validering och YH-kännedom. Hoppas vi ses i Karlstad i april!

Nya kvalifikationer nivåbestämda enligt SeQF

Beslut har fattats om nivå för flera kvalifikationer under de senaste månaderna. De allra senaste finner du nedan. Läs mer i vår kvalifikationsdatabas som du når genom länken. 

Datum

Kvalifikation och SeQF-nivå

2023-10-12

Samtalsterapeut, Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB, nivå 5

2023-10-12

Fritidsledare, Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB, nivå 4

2023-10-12

Barn- och ungdomspedagog, Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB, nivå 4

2023-10-12

Barnskötare, Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB, nivå 4

2023-10-12

Relationsterapeut, Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB, nivå 5

Spara 11-12 april för nordisk kompetenskonferens
Den 11-12 april 2024 blir det konferens i Skellefteå på temat kompetensförsörjning och hållbar utveckling. Det är Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) som bjuder in tillsammans med Skolverket, MYH och Skellefteå kommun. Konferensen riktar sig främst till dig som företräder utbildningssektorn, främst utbildning för vuxna, eller arbetslivet och som strävar efter en hållbar framtid med rätt kompetenser. Mer information och möjlighet att anmäla sig kommer efter årsskiftet.

Foto: Maja Geffen/MYH

Ny generaldirektör presenterar sig

Om du ännu inte haft tillfälle att läsa om MYH:s nya generaldirektör Magnus Wallerå finns chansen fortfarande. Han tillträdde i november och har bland annat varit chef för kompetensförsörjning hos Svenskt Näringsliv tidigare. Magnus började med ett besök hos en av våra utbildare av lokförare. Läs om Magnus när han presenterar sig själv och sina tankar framåt som generaldirektör.

Vid frågor kontakta Jenny Sörby, kommunikationschef

Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145, 721 05 Västerås
Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 19, Västerås

Telefon, webb, mail: 010-209 01 00 (vx), myh.se, info@myh.se

Behandling av personuppgifter | Avregistrera dig från nyhetsbrevet |
© 2023 Myndigheten för yrkeshögskolan