Inspirationsdag 3 maj

Lågaffektivt bemötande med fokus på barn och unga


Välkomna till en inspirationsdag på temat ”lågaffektivt bemötande med fokus på barn och unga”

Tid och plats: 3 maj 2023, kl. 9.00 – 16.00 på plats på Quality Hotel i Vänersborg
Syftet med inspirationsdagen är att ge inspiration och öka kunskapen om vikten av lågaffektivt bemötande samt ge tips på metoder och strategier för att öka förutsättningarna för att det ska fungera bra i vardagen mellan er som personal och de barn och unga som ni möter.
Det är Jennie Linde som kommer att lotsa oss igenom dagen (läs mer om Jennie nedan). Dagen kommer att innehålla såväl föreläsning som dialog och diskussion.
 
På denna inspirationsdag kommer nedanstående områden att lyftas och du kommer också att få en hel del tips och exempel som du kan ha med dig i ditt fortsatta arbete.

Hanteringsverktyg
  • Metod för att hantera utmanande situationer på ett tryggt och säkert sätt, för alla inblandade
  • Strategier för att undvika att öka affektnivån
Utvärderingsverktyg
  • Vad kan ha orsakat utmaningen?
  • Hur kan vi förstå vad som orsakar utmaningen just i den här situationen?
  • Vad behöver vi göra annorlunda nästa gång?
Förändringsverktyg
  • Vad kan vi göra för att förebygga utmanande och hotfulla situationer?
  • Bemötandeplaner, handlingsplaner och pedagogiska stödinsatser
  • Hur kan vi stötta de vi arbetar med på ett sätt som sänker den grundläggande stressen?

Tider för dagen:
Inspirationsdagen pågår från kl. 9.00 – 16.00
Från kl. 8.30 serveras kaffe/te och smörgås.
Kl. 12.00 – 13.00 serveras lunch.
 
Målgrupp:
Inspirationsdagen riktas till dig som jobbar inom verksamhetsområdet funktionshinder/LSS och socialpsykiatri, till exempel: stödassistenter, stödpedagoger, personliga assistenter, boendestödjare, boendestödspedagoger, verksamhetspedagoger, chefer med flera.

Datum:
3 maj 2023 kl. 9.00 – 16.00
 
Var:
Fysiskt på plats (begränsat antal platser)
Quality Hotel, Vänersborg

Antal platser:
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Kostnad:
Att delta kostar 500 kronor/deltagare för Fyrbodals 14 kommuner (då ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch). För övriga kommuner är kostnaden 800 kronor för att delta (vilket inkluderar för- och eftermiddagsfika samt lunch).

Mer information om dagen:
Frågor besvaras av Maria Klamas 0733-358508
Maria.klamas@fyrbodal.se
 
Anmälan:
Anmälan senast 14 april.
Anmälan är bindande dock ej personbunden.
Eventuell avanmälan sker till carina.aasen@fyrbodal.se senast 14 april 2023.
 

Presentation av föreläsare:

Jennie Linde

Jennie har lång erfarenhet av arbete med barn, unga och vuxna med ökad sårbarhet. Hennes främsta erfarenhet är arbetet med personer som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med psykiatrisk tilläggsproblematik, trauma och kraftigt utmanande beteenden. Hon är utbildad inom pedagogik och har arbetat verksamhetsnära i roller som verksamhetspedagog, verksamhetschef, metodgarant och intern/extern utbildare. Sedan 2019 driver hon eget företag för att erbjuda tjänster utifrån Bemötande, stöd och pedagogik till olika verksamheter t.ex . LSS (Barn/Vuxen), HVB, Skola, Personlig assistans, Socialpsykiatri, SIS Ungdomsvård. Jennie är också certifierad Studio III tränare och utför utbildningar som konsult för Studio3.org. Jennie har skrivit böcker och har också en podd tillsammans med Bo Hejlskov Elvén.

Du hittar mer information om Jennie här;
Podd Hejlskov &Linde – Jennie Linde
Jennie Linde – Lågaffektivt Bemötande och Pedagogik – få det att fungera i vardagen