Visit Skånes årshjul 2024

Många har önskat att i god tid få ta del av de aktiviteter som vi planerar. Det som i dagsläget är fastställt finns nu samlat på vår hemsida. Under året kan aktiviteter inom nya projekt tillkomma, men de stora träffarna ser du i översikten.
Sätt gärna ett kryss i kalendern redan nu för händelser som Hylla Skåne och World Tourism Day.