NYHETSBREV, KULTUR OCH BILDNING • MAJ 2024
Visa webbversion • Skicka vidare

Nyhetsbrev från Region Blekinge, Kultur- och bildningsenheten.

Nytt från Kultur och bildning!

Här är ett axplock av innehållet.

 • Kulturen i Blekinge minglade
 • Kulturpolitiskt toppmöte 15 maj
 • Litteraturdag 25 maj
 • Cross Innovation
 • Böcker och barn

Trevlig läsning!

Kulturen i Blekinge minglade på Kulturcentrum i Ronneby

Den 27 april bjöds det in till Kulturmingel på Kulturcentrum i Ronneby. Ett 80 tal kulturaktörer- både professionella och ideella från Blekinge – var på plats och fick möjlighet att just mingla och nätverka. Under eftermiddagen bjöds det bland annat på musik, dans och film. Flera av deltagarna passade också på att på scenen kort presentera sig och sin verksamhet.
Frågor som Kultur och bildning var nyfikna på ställdes under eftermiddagen och svaren samlades in som ett kompletterande underlag till kommande kulturplan.

Vad är den största utmaningen för kulturen i Blekinge?
Vad är Blekinges oslipade diamant inom kulturområdet?
Vilken infrastruktur behövs för att utveckla kulturen i Blekinge ytterligare?


 -Vi uppfattade att de allra flesta var väldigt nöjda med att det fanns gott om tid att nätverka samtidigt som kulturinslagen blev så bra, säger Görel Abramsson, kulturstrateg som tillsammans med kollegan Jonas Olsson, också kulturstrateg och andra kollegor på Kultur och bildning anordnade dagen.

Kulturpolitiskt toppmöte 15 maj på Lokstallarna i Karlshamn
Nu är det dags för kulturpolitiskt toppmöte i Blekinge. Initiativtagare och arrangörer är kommunernas och regionens kulturchefer.
Här samlas både politik och tjänstepersoner för att diskutera hur kultur kan vara en möjliggörare för att skapa ett attraktivt Blekinge. Under den här dagen kommer representanter från både statlig, regional och kommunal nivå att ta del i samtalen. 

 
Maj
25

Blekinge Litteraturdag i Jämshög

Författarcentrum Syd har detta år valt att förlägga sin årligt återkommande litteraturdag i Jämshög. Detta med anledning av att 2024 är ett jubileumsår, året då Harry Martinson skulle fyllt 120 år och det är 50 år sedan han tilldelades Nobelpriset i litteratur. I Martinsons anda har Blekinge litteraturdag fått temat Ut i världen och hem igen.
Medarrangörer är Region Blekinge/Litteratur och Olofströms kommun.
Dagen inleds med en guidning på Författarmuseum (föranmälan krävs), för att sedan följas av författarsamtal i Jämshögs folkhögskola med Tomas Bannerhed, Lisa Zetterdahl, blekingepoeten Anna Maris, Karlshamnsbördiga Julia Svanberg och sist men inte minst Susanna Alakoski.
Under dagen delas dessutom Region Blekinges ungdomslitteraturpris Hjärtans fröjd ut under festliga former.

Cross Innovation motverkar ofrivillig ensamhet!

 Cross Innovation Southern Sweden är en satsning för att skapa innovationer med den kulturella och kreativa branschen som raketbränsle. Projektet utgår från utmaningar som finns hos näringslivet och offentliga organisationer. I vår har man drivit en innovationsprocess för att hitta nya lösningar för att minska ofrivillig ensamhet i Karlshamn.
Drygt 35 personer från kommun, region, civilsamhället, företag och sex kreatörer har tillsammans tagit fram konkreta förslag för att få fler att uppleva tillhörighet, gemenskap och livsglädje. Måltider utan gränser, nya typer av mötesplatser, volontärbanker och olika kulturinitiativ är några exempel. Det har skapats nya relationer och möjligheter till samarbeten. Nu planeras det för fler aktiviteter, har du idéer eller vill du veta mer så hör av dig till anna.soderberg@netport.se

Projektet drivs i samverkan mellan Region Blekinge, NetPort Science Park och Region Skåne och medfinansieras av europeiska utvecklingsfonden.

Plockepinn till Riksfinal!

Så är Blekinges Imagine Regionfinal avklarad! Inför en fullsatt Blekingesal korades bandet Plockepinn till segrare och kommer att representera Blekinge i Imagine Riksfinal som går i Uppsala under Kristi Himmelsfärdshelgen. Bandet gav en rykande klassisk rock-show med god doft av 80-talet.

MAJ
31

Missa inte P4 Nästa!

P4 Nästa är Sveriges Radios rikstäckande musiktävling för låtskrivare, artister och ny musik. Den 31 maj presenteras länets finalister i P4 Blekinge som sänder från Blekingesalen i Karlskrona i samarbete med Musik i Blekinge på Region Blekinge.

Beslut öppen ateljé, Sydosten United 

Konstnärer och konsthantverkare håller öppen ateljé i utställning. Vi är stolta och glada över att kunna presentera de konstnärer och konsthantverkare som juryn valt till utlysningen Öppen ateljé.
De kommer att visa upp sina konstnärliga arbetsprocesser och hålla öppna ateljéer på plats i utställningen Sydosten United på Kulturcentrum Ronneby konsthall under sommaren 2024.
Dea Svensson, Klara Nilsson och Jenny Carlsson Grip – grattis!

Att möta och bemöta barn i behov av särskilt stöd

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg har spelat in fyra filmer som stöd och kompetensutveckling för alla som arbetar med barn 0-6 år och deras familjer. I de filmerna föreläser Anna Nordström, leg. logoped och verksamhetsutvecklare, utifrån olika delar av området;

 • Målgruppen och begrepp
 • Bemötande
 • Verksamhet och aktiviteter
 • Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK)
Det handlar om hur man kan tänka kring olika begrepp man använder när man beskriver barn, om vad ett gott och tillgängligt bemötande av barn och föräldrar är, hur man kan göra mer inkluderande arrangemang och aktiviteter och om  AKK. Sammantaget kan man säga att filmerna ska fungera som ett kunskapsstöd för alla som i sina professioner ibland möter barn i behov av särskilt stöd, eller barn med funktionsnedsättningar, och deras familjer.

Filmerna är fria att streama enskilt eller i grupp och varje film är omkring 20 minuter lång. Välj om du ser dem alla i ordning eller plockar den del som intresserar dig mest.


Filmerna hittar du här

Månadens konstverk

Region Blekinges konstsamling består av ca 5000 konstverk som finns på sjukhusen, vårdcentraler, folktandvården och administrativa byggnader.
Varje månad lyfter vi månadens konstverk.
Nyfiken? Kolla här!

 

Trevlig läsning önskar Kultur och bildning!

Håll utkik efter nästa nyhetbrev!
Gillar du vårt nyhetsbrev? Berätta gärna för andra så vi kan sprida information om kultur i Blekinge till fler!

regionblekinge.se  | kulturochbildning@regionblekinge.se

Region Blekinge, 371 81 Karlskrona | 0455-73 10 00

Region Blekinge arbetar i samverkan med de regionala kulturverksamheterna, regionala kulturföreningar, professionella kulturskapare och med kommunerna för att uppfylla de regionala kulturmålen:

 • Fler och nya deltagare i Blekinges kulturliv, med särskilt fokus på barn och unga vuxna.
 • Stärkta förutsättningar för professionella kulturskapare att verka och utvecklas i Blekinge, i fortsatt samverkan med Sydsverige.
 • Kulturen och kulturskaparnas förmågor tas tillvara inom alla samhällssektorer för att stärka kreativitet och innovationskraft i Blekinge.
Toppbild: Alexander Höglund