FIT- utbildning
Feedback Informerad Terapi eller Feedback Informed Treatment


Beskrivning

FIT, Feedback Informerad Terapi eller Feedback Informed Treatment, är ett metodneutralt evidensbaserat kvalitetssäkringssystem och förhållningssätt för att mäta och förbättra effekt, relationen till behandlaren och kundnöjdheten på gjorda insatser med hjälp av feedback och klientsamverkan. Det bygger på åtta enkla frågor fördelat på två instrument, ORS-SRS, fyra ställer man i början, ORS, och fyra i slutet, SRS.

Utbildningen vänder sig till dig som använder samtalet som ett centralt verktyg i din yrkesroll, text socialsekreterare, behandlare mm.


Utbildningsupplägg

Plats 

Digitalt och platsbunden

26 september 2023
Kl. 10.00-12.00 Streamad frivillig uppstart
Digitalt
Läxa: teorigrunder
 
5-6 oktober 2023
kl.  09.00-16.00
Plats: Fyrbodals Kommunalförbund, Riverside  konferensrum Brattön, Museigatan 2 i Uddevalla
Grundutbildning
Läxa: öva-göra-referat
Onlineprov – diplomering
 
10 november 2023
kl. 10.00 -12.00 Streamad frivillig digital uppföljning
 
Antal:
Max 30 deltagare.

Anmälan:
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagare. Anmälan om deltagande samt förändringar, senast 15 september 2023.

Kursintyg:
Efter godkänd utbildning kommer deltagarna att få diplom och ha tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att självständigt kunna använda FIT; ORS-SRS i klientarbete.

Övrigt
Manual ingår inte.
 
Kostnad:
Pris / deltagare 1200 kr och då ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch.

 


ANMÄL DIG HÄR