NÄRINGSLIVSNYTT November 2022

Sökes: Entreprenör till Disponentvillan

I centrala Staffanstorp växer den nya stadsdelen Sockerstan fram. Den gamla fina Disponentvillan ska bevaras och arbetet med att omvandla villan påbörjas under hösten 2022. Nu letar kommunen efter en aktör som vill driva verksamheten och utveckla det till en ny mötesplats. 

Träffa Bygg- och Miljöenheten

16 november

Träffen riktar sig till dig som är företagare, som har frågor om byggnation eller mijlö- och livsemedelstillstånd.

Läs merFrukostmöte: Fokus Arbetsrätt

29 november

Vad behöver man som arbetsgivare tänka på med nya LAS? VIPpartner Advokaterna VICI informerar.

Läs merFrukostmöte: Fokus Besöksnäring

1 december

Arbetar du inom Staffanstorps besöksnäring. Välkommen på nätverksträff.

Läs mer

Företagsakuten

För att hjälpa skånska företag genom krisen kommer Region Skåne, Energikontoret Skåne och Almi Skåne utöka sitt stöd i vinter.

Energipriserna i södra Sverige har skjutit i höjden. För att minska de ekonomiska konsekvenserna för näringslivet finns stöd och rådgivning nationellt, regionalt och lokalt. Här samlar vi aktuell information till företag.

Strategidagar för Business Port Styrelse

Business Port styrelse åker en gång om året på Strategidagar till en grannkommun för att inspireras och lyssna av kommunens näringslivsarbete. I år blev valet Höganäs kommun.

Region Skåne lanserar nu en handbok som vänder sig till företagare inom mötesbranschen som är nyfikna på cirkulär ekonomi för långsiktig hållbarhet i företaget. 
 

Läs mer

Om du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till behöver du oftast söka förhandsbesked, söka lov eller göra en anmälan först.
Läs mer i Staffanstorps kommuns handbok om bygglov.

Läs mer

Utbildning i Strategisk digital marknadsföring

Den 9 november höll Elina från Identiteit en halvdagskurs i digital marknadsföring om hur sociala medier kan vara en viktig kanal i företagets marknadsföringsarbete. Ett glatt gäng företagare från Staffanstorp deltog för att lära sig mer

Samlad information om el till dig som företagare

Vi står inför en ny utmaning då både elbrist och stigande elpriser påverkar näringslivet i stor utsträckning. På Business Port hemsida samlar vi information och bra länkar om elsituationen för företagare.

Väx med Fokus Tillväxt

Vill du öka omsättningen i ditt företag och växa? Fokus Tillväxt hjälper dig att hitta nyckeln till lönsamhet i just din verksamhet och guidar dig hela vägen.

Läs mer

Omställningslyftet ska hjälpa företagen att ställa om 

Omställningslyftet ger företag kunskap om hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen och därmed underlätta omställningen. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer.

Läs mer

Säkerhetsenheten tipsar!

Säkerhetsenhetens operativa trygghetsråd bedömer det generella läget som lugnt i kommunen.

Det är fortsatt lugnt läge i kommunen men vi ser att stöldbrott fortsätter och det gäller mot såväl privatpersoner som företag. Både stölder av mindre maskiner i form av elverktyg och dylikt från företagsbilar och verktygsbodar samt drivmedelsstölder. Om möjligt ha så lite drivmedel som möjligt i era fordon när ni går hem för dagen, tanka hellre lite men ofta. Ha inte kvar era verktyg och andra stöldbegärliga föremål i era företagsbilar och om möjligt förvara dem i utrymmen som är larmade och låsta.
/Ted Säkerhetsenheten Staffanstorps Kommun

Starta eget?

Funderar du på att starta eget? Vår samarbetspartner Lunds Nyföretagar Center har grundläggande kurser för dig som vill veta mer om att starta hållbara och långlivade företag. Boka enskild rådgivning eller grupprådgivning i kursen "Starta eget". 

Läs mer på Businessport.se

Staffanstorp har det 2:a bästa näringslivsklimatet i Sverige enl Svenskt Näringslivs ranking 

Partnerskap för bästa näringslivsklimat 

Som partner till Business Port är du en viktig del av nätverket i Staffanstorp och bidrar till ett bättre näringsliv.

Våra partners:
Accustor AB
Advokatfirman VICI
Axion Revisionsbyrå AB
Bilanpassning Staffanstorp AB
Blinkfyrar AB
CM Digital AB
EDP Consult AB
EFL Executive Foundation Lund
EnergiEngagemang Sverige AB
Esperssons Åkeri AB
Exitor AB
FlyBy AB
GIAB Godsinlösen
Guldkanalen - DB Media
Handelsbanken
Hälsomedicinskt Center Företagshälsa i Skåne AB
Identieit AB
IDUS AB
Implementa Sol AB
Innecta AB
Lena Nilsson
Lunds Nyföretagarcentrum
Mason Executive Interim AB
MIMS Invest AB
PEAB Byggservice AB
PULS AB
Safetrack Baavhammar AB
Sandin Ekonomikonsult AB
SBB i Norden AB
SEB
Senior Arbetsglädje AB
SKÅBI AB
Sparbanken Skåne Staffanstorp
Sport Fossto AB
Staffanstorps Centrum AB
Staffanstorps Gästis
Staffanstorps Åkeri
Teres Minor
Tirups Örtagård
Trägårdh Advokatbyrå
Tårtesset
UAC - Uppåkra Arkeologiska Center
WSI - EBL Digital Consultants AB
Våningen & Villan Staffanstorp

Mediapartner:
Tidningen Spegeln

Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för företagen och näringslivet!

Vi välkomnar nya partners till Business Port

Genom nätverket skapar vi nya kontakter och kunskaper som näringslivet får nytta av.

Läs gärna på vår hemsida om de möjligheter som finns inom nätverket.