Grundläggande utbildning i familjeterapi, steg 1
Innehåll
Kursen är en introduktion i familjeterapeutiskt förhållningssätt, och består av kortare teoretiska föreläsningar, varvade med gruppövningar och rollspel med simulerad familj och förutsätter ett aktivt deltagande från kursdeltagarna. Innehållsmässigt ges kunskaper i övergripande teorier som kommunikationsteori, processteori samt systemteori. I motsvarande grad introduceras och övas på interventioner inom ramen för de tre övergripande teorierna: klarifiering, processinterventioner samt omstrukturering och samgående. Andra moment i kursen är första sessionen, vikten av sammanhangsmarkering, att arbeta två tillsammans, samt egen familjekarta och familjeanalys.

Målgrupp
Socialarbetare (både myndighetsutövare och behandlare) som arbetat minst 2 år i socialt arbete. Maximalt antal deltagare är 16 personer.

Utbildare
Björn Holmberg, psykoterapihandledare, leg psykoterapeut och socionom samt Tommie Fälth, psykoterapihandledare, leg psykoterapeut och psykolog.

Datum
Introduktionsutbildningen omfattar 6 heldagar:
13 och 16 oktober, 20 - 21 november 2022, 11 - 12 december 2023.
Tid alla dagar 09.00-16.00.

Plats
Bohusläns museum, Museigatan 1 Uddevalla

Avgift
8 500 kronor/deltagare exkl moms. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Även kurslitteratur ingår.
 
Anmälan
Anmälan sker senast den 4 september. Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Anmäld plats kan överlåtas till annan person. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se. Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång. 16 platser, först till kvarn.

Kontaktperson
Eventuella frågor besvaras av Karin Olovson, karin.olovson@fyrbodal.se

 
 


ANMÄL DIG HÄR