Inspiration och nytänkande i besöksnäringen

Skåne – where tourism matters!

Spaningsbrevet

Inspiration och nytänkande i besöksnäringen

Medvetna generation Z lägger ribban för framtidens turism- och besöksnäring

Generation Z är till antalet, just nu den största generationen som någonsin funnits och som tros påverka turism- och besöksnäringen så som vi känner den idag. Trots inflation och dyrare omkostnader är Gen Z flitiga resenärer och ställer höga krav på sina resmål. Autentiska och budgetvänliga upplevelser är betydligt viktigare än shopping och kultur, oberoende kaféer och olika livsstilsupplevelser är också något som värderas högt. 

Gen-Z-resenärer vill ha autentiska upplevelser och prioriterar mat, aktiviteter och boende som bidrar till den lokala ekonomin på de platser de besöker. De brukar beskrivas som värderingsdrivna och att saker och ting ska vara ärliga,äkta och rättvisa. De prioriterar dessutom hållbara resealternativ med miljövänliga färdsätt, eftersom de oroar sig mycket för klimatförändringarna.

Gen Z:s resvanor och önskemål ger oss ledtrådar till hur framtidens turism- och besöksnäring kommer påverkas.

Engångsförpackningar ska bli flergångs

Den 1 januari 2024 kommer ett nytt lagkrav som innebär att större aktörer som säljer mat och dryck som take-away måste erbjuda sina kunder en förpackning som går att använda flera gånger. 

Pilotprojektet Retake utvecklar och testar just nu olika flergångslösningar och ett lånesystem för att hitta mer hållbara alternativ. Alternativen som testas liknar dagens bibliotek: besökaren väljer en förpackning, hur länge den ska användas för att därefter återlämnas.

Allt fler företag erbjuder nu flergångsförpackningar. Ett exempel är det svenska företaget Vytal som ersätter engångsförpackningar med återanvändbara take away-förpackningar. Med hjälp av en app erbjuder de sina tjänster i hela Europa och samarbetar redan med 6 000 partners. 

Deliverzero är ett annat företag med liknande förpackningslösningar. Flergångsförpackningar kommer att bli allt vanligare när lagkraven stramas åt nästa år och engångsförpackningarna fasas ut.

Ta Sista-Milen-Bilen till det mer avlägsna besöksmålet

Flera aktörer testar lösningar för att underlätta för turister och besökare att resa på ett hållbart sätt till mer avlägsna destinationer och besöksmål. Det är mer klimatsmart att resa kollektivt men det kan vara svårt att ta sig ända fram till en destination som saknar kollektivtrafik hela vägen. 

Förra året lanserade Leader-projektet Hållbara transporter en satsning för framtidens kollektivtrafik Sista-Milen-Bilen, till förbestämda besöksmål på landsbygden i Västra Skaraborg. Satsningen pågår i två år och erbjuder en behovsstyrd bil där besökaren bokar en plats till eller från tillfälliga turisthållplatser där den ordinarie kollektivtrafiken inte går. Den tar besökaren sista biten, helt enkelt.

Läs mer om två destinationer som erbjuder besökare Sista-Milen-Bilen.

Alternativt och nytänkande i besöksnäringen

Repair café-trenden startade i Amsterdam 2009 och kombinerar café-verksamhet med reparationstjänster. Rörelsen har vuxit och finns nu på 2 500 ställen runt om i världen. Reparations-tjänsterna drivs av volontärer som lagar det som lämnas in. Det blir en mötesplats med en stark gemenskap, men också ett sätt att förlänga livet på trasiga produkter i kombination med att driva en café-verksamhet. Du kan också starta ett Repair café. Du hittar stöd och manualer via länken. 

Kollektivkrogen öppnade i Malmö för ett år sedan. Krogen har ca 50 delägare och drivs som en ekonomisk förening. Kollektivkrogen har tre heltidsanställda och där utöver bidrar delägarna med sin tid och jobbar i restaurangverksamheten ett par gånger i månaden. Helt klart ett nytt sätt att driva restaurang.

Tips på utlysningar, poddar och utbildningar

Podd

 

Landsbygdspakten i Sverige - att bygga framtidens starka och hållbara landsbygder
År 2040 ska Europas landsbygder vara starkare, uppkopplade, motståndskraftiga och ännu mer välmående. Vem kan vara med, vad kan vi i Sverige göra och vad är skillnaden mot hur vi jobbar redan nu?

Podd

 

Heja Framtiden | Möt futuristerna som förutspår framtiden, entreprenörerna som bygger framtiden och eldsjälarna som representerar framtiden. /Länk 2/

Nätverk

 

Nätverket Hållbar Besöksnäring vill inspirera, utbilda och stödja ledare för att påskynda omställningen av besöksnäringen till en mer hållbar näring.

Vill du prenumerera på våra kunskapsbrev?

Fyll i dina uppgifter

corporate.visitskane.com  | Kontaktuppgifter  | Öppna webbversion

Visit Skåne AB
Dockplatsen 26 | Malmö, Sweden

Skånes regionala destinationsbolag, Visit Skåne AB, ska stärka Skånes varumärke internationellt, och främja besöks- och eventnäringen. I uppdraget ingår att verka för att stora evenemang, kongresser, utställningar och mässor genomförs i Skåne. Det handlar också om att utveckla skånsk besöks- och eventnäring med fokus på hållbarhet och innovation, och att öka destinationens kännedom och attraktivitet internationellt. Visit Skåne AB ägs av Region Skåne Holding AB och bildades 2023 genom en fusion av Tourism in Skåne AB, Event in Skåne AB samt Business Region Skåne AB.