Nyhetsbrev från Lysekils kommun

Läs online

Nyhetsbrev för företagare i Lysekils kommun

I nyhetsbrevet vill vi förmedla information som är intressant och aktuell för dig som företagare.

I detta nyhetsbrev kan du läsa om:
- Anmäl dig till Näringslivsfesten som går av stapeln 12 april 
- Inbjudan till företagsfrukost på Skaftö 3 maj
- NLC bjuder in till nätverkslunch 16 april
- Succé för Gullmars eXpo
- Uppstartsmöte för Lysekils kulturdagar
- Vill du sälja fika på nationaldagen 6 juni?
- Avfallsplanen är ute på samråd
- Grundkurs i livsmedelshygien för småskaliga livsmedelsförädlare
- Gullmarsskolan tackar för gott samarbete kring prao
- Almi väst bjuder in till digital föreläsning
- E-Learning om hållbarhet
- Vi vill veta mer om behov av verksamhetsmark, tacksam om du kan besvara vår enkät 
- Upphandling av konferenslokaler 
- Stafettpinnens resa

God läsning och en Glad påsk önskar Elisabeth och Mikael!  

Följ oss gärna på Facebook för senaste nytt!
@lysekilskommunsnaringsliv

Välkommen på Näringslivsfest 12 april

Missa inte Lysekils Näringslivsfest 2024!
Ta med dina kollegor, din partner och fira näringslivet i Lysekils kommun. Vi träffas och minglar, dricker och äter gott tillsammans.

 


Datum 12 april kl.18.00
Plats: Havsbadsrestaurangen

Konferencier - Heléne Lycke
Vår lokala smyckeshandlare tillika ordförande i Företagarna Lysekil.

Moderator - Johan Wester
Han blev Kajan med hela svenska folket efter humorserien HippHipp och har sedan dess dykt upp i en rad olika sammanhang på TV-skärmen, bland annat som flerfaldig vinnare av På Spåret.
Johan är även känd som en passionerad samhällsentreprenör och driver sedan förra året det egna bolaget Skånemotor, en idéverkstad som redan hunnit sjösätta en rad uppskattade samhällsorienterade initiativ.

Musikunderhållning: 4 sekunder

Prisceremoni med utdelning av priserna Årets Företagare, Årets Unga Företagare och
Årets hållbara företag

Varmt välkommen!

Anmälan och betalning sker senast 4 april.
När betalningen är mottagen är din anmälan registrerad och bindande. Antal platser är begränsade.
Näringslivsfesten arrangeras av Företagarna Lysekil, Näringslivscentrum Lysekil och Lysekils kommun

Frukostmöte på Skaftö

Varmt välkommen på frukostmöte på Skaftö. På agendan denna gång:
- Destination Skaftö ger en kort presentation av aktuellt arbete
- Jonas Wilén berättar om sitt företag Grundsunds marina
- Joakim Hagetoft, avdelningschef stadsbyggnad Lysekil kommun, uppdaterar om status på verksamhetsmark på Skaftö

Datum: 3 maj
Tid: 07.30 - 09.00
Plats: Grundsunds marina, Ponteviksvägen 10, Grundsund
Anmälan: Senast 30 april till Elisabeth Jonsson

NLC bjuder in till nätverkslunch

Nu bjuder Näringslivscentrum in medlemmar och andra intresserade företagare till Företagslunch igen. 

Datum: 16 april
Tid: 11.30-13.00 
Plats: Restaurang Rosvik
Anmälan: Senast måndag förmiddag 15 april på info@nlclysekil.se

Lunchen är till självkostnadspris.

Succé för Gullmars eXpo

21 mars bjöd Gullmarsgymnasiet in till yrkesmässan Gullmars eXpo, platsen där företag och arbetsplatser fick chansen att visa upp sig för sina framtida medarbetare.

Det bjöds på inspiration om yrken (ett 70-tal olika), intressanta föreläsningar, smakprover och många tillfällen till dialog. Som kronan på verket delade Företagarna Lysekil tillsammans med Näringslivscentrum ut två priser till UF-företag. Årets Utveckling, vinnare Kryddornas Skafferi, och Årets Idé, Gravkartan. Stort grattis till dessa två företag!

Det var roligt att se att så många företag i Lysekils kommun engagerade sig på olika sätt under dagen. Detta gör vi om! 

Vill du sälja fika på nationaldagen 6 juni?

Lysekils kommun bjuder in till traditionellt nationaldagsfirande i stadsparken 6 juni.
Det kommer att finnas möjlighet att sälja fika vid fina marknadsstånd,

Är ditt företag intresserad av att delta?
Kontakta evenemangssamordnare Kajsa Flink på kajsa.flink@lysekil.se eller på 0523 - 61 31 65.

Uppstartsmöte för Lysekils kulturdagar

I år kommer Lysekils kulturdagar äga rum 27 september till 4 oktober och temat är ”HJÄLTAR”, framröstat av medborgare. Evenemanget innefattar både handlarnas mat- och skördemarknad 28 september och Bokens dag 2 oktober. Nu bjuder vi in till ett uppstartsmöte!

Under mötet kommer vi stämma av en tidsplan framåt med dig och du kommer också få tillfälle att ta fram koncept/idéer i samverkan med andra aktörer. Vi uppmuntrar till ett brett evenemang där kultur i alla dess former är välkommet.

När: Torsdagen den 4 april, klockan 18.30-20.00
Var: Stadshuset Lysekil, Kungsgatan 46, KF-salen (vi möter upp i entrén)
Anmäl dig senast den 2 april till julia.chronholm@lysekil.se

Samråd för den nya avfallsplanen

Lysekils kommun har tillsammans med Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner samt det gemensamma avfallsbolaget Rambo AB tagit fram ett förslag till gemensam avfallsplan. Den berör alla som bor eller är verksamma i kommunerna, det vill säga även företag. 

Fokusområden för avfallsplanen
• Cirkulära flöden – förebygga och återbruka
• Minska nedskräpning
• Hantering av avfall, tillgänglighet och service

Mellan den 20 mars och den 1 maj är det samråd då synpunkter på förslaget tas emot.

Grundkurs i livsmedelshygien

Är du en småskalig livsmedelsförädlare som vill lära mer om livsmedelshygien? Nu erbjuder Hushållningssällskapet på uppdrag av länsstyrelsen en grundkurs. 

Utbildningens innehåll:
Utbildningen ger grundläggande kunskaper om livsmedelssäkerhet och redlighet.
Genomgång av vilka grundkrav som ställs på en livsmedelsproducent.
Dagen ger även kännedom om var det finns mer specifika kunskaper och information att hitta, som berör det egna företagets verksamhetsområde.

Utbildning görs i två steg.
Datum: 8 april (digitalt) och 17 april (i Ljungskile)

Samverkan Gullmarsskolan 7-9 och arbetslivet i Lysekils kommun

Vi på Gullmarsskolan 7-9 tackar alla olika verksamheter runt om i Lysekils kommun som på olika sätt tar emot våra elever i årskurs 8 på prao under mars och april.  Det betyder så mycket för ungdomarna att få se glimtar av arbetslivet med egna ögon och att utmanas på olika sätt. Stort tack för engagemang och tid som handledare lägger ner under praon. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår samverkan skola-arbetsliv och synliggöra möjligheter i framtida arbetsliv.

Prao står för praktisk arbetslivsorientering där våra grundskolelever under en arbetsvecka är ute på arbetsplatser och får egna upplevelser av yrken och arbetsliv. Nästan alla elever i sju klasser i årskurs 8 deltar. Lysekils kommun samverkar med Praktikplatsen och Praktiksamordning Fyrbodal kring administrationen av praktiken, vilket är värdefullt. Den här terminen har fler verksamheter än tidigare erbjudit platser, vilket medför att färre blir bokade alla tre veckor och att det finns större möjligheter att tillgodose elevernas egna önskemål. Verksamheterna som öppnar sina dörrar för grundskoleeleverna är spridda över hela kommunen. Några exempel på branscher förutom kommunens olika verksamheter som tar emot prao-elever är handeln, el, rörläggning och restaurang. Vanliga yrken som våra grundskoleelever får följa är barnskötare och förskollärare, butiksmedarbetare i matvarubutiker eller hantverksyrken.  Lysekils kommun tar emot flera elever på olika enheter och avdelningar, vilket uppskattas.
 
Hälsningar Malin Blomqvist, Studie- och yrkesvägledare Gullmarsskolan 7-9

Växa hållbart

Alla företagare som vill kickstarta sitt hållbarhetsarbete är välkomna att delta i den digitala föreläsningen Växa hållbart.
Föreläsningen hålls av Johan Svensson och Hanna Wessman från Almi Väst.
Efter föreläsningen finns möjlighet att få en  individuell hållbarhetsworkshop.

Den digitala föreläsningen är kostnadsfri. Föreläsningen hålls 25 april kl.13.00 - 15.00.

E-learning om Hållbarhet

Är du intresserad av hållbarhet men osäker på var du ska börja? Vill du göra mer för att bidra positivt för ditt lokalsamhälle? Genom SIRR-projektet erbjuder vi en e-learning kurs för dig.
SIRR (Sustainability, Innovation, and Resilience in Rural Areas)

SIRR-projektet hjälper landsbygdsområden att bli ännu mer hållbara, innovativa och motståndskraftiga. Kursen ger dig intressanta perspektiv och idéer som du kan använda för att höja den lokala medvetenheten och i dina egna aktiviteter. Kursen är kostnadsfri. 

SIRR är en förkortning för Sustainability, Innovation, and Resilience in Rural Areas.
 

Har du behov av ny verksamhetsmark? 

Kommunen ska ge förutsättningar för företagare och entreprenörer att driva och utveckla sin verksamhet. Det innebär att kommunen ska ha en god insikt i verksamheternas behov, både på kort och lång sikt.
 

I vissa fall är det tillgång till verksamhetsmark som utgör det största behovet för att kunna starta upp eller utöka en verksamhet. Inom detta område, arbetet med att tillgängliggöra verksamhetsmark, vill kommunen bli bättre.

Enkät för att undersöka behovet
Vi, som arbetar med exploatering, näringslivsfrågor och strategisk fysisk planering i kommunen, vill föra en aktiv dialog och samverka med privata markägare för att skapa nya områden för verksamhetsetableringar i kombination med att förtäta och utveckla redan befintliga verksamhetsområden. Som ett steg i detta arbete har vi tagit fram en enkät för att undersöka behovet av verksamhetsmark i kommunens alla delar.

Vi hoppas att ni kan ta er tid att besvara frågeställningarna i enkäten så att vi kan väga in era viktiga svar i vårt fortsatta arbete! Enkäten är öppen att svara på fram till och med den 12 april.

Vi påminner:
Upphandling av externa möteslokaler/konferenslokaler

I samarbete mellan Lysekils, Munkedals, Sotenäs, Tanums och Trollhättans kommuner genomför Vänersborgs kommun en upphandling av externa möteslokaler/konferenslokaler.

Upphandlingen görs i två delområden:
- Dagskonferenser
- Övernattningskonferenser

Behovet spänner över allt från för- eller eftermiddagskonferens med fika till heldagskonferens med både övernattning, middag och frukost med mera.

Upphandlingen har nyligen annonserats och sista anbudsdag är 9 april.

Kraven är satta så att alla som bedriver verksamhet med möjlighet att ta emot konferensgäster, ska kunna lägga anbud. Alla anbudslämnare som bedöms kvalificerade kommer antas och därmed finnas sökbara i den sammanställning som kommer göras för alla deltagande kommuner.

Vi hoppas att alla inom våra kommuner som tillhandahåller konferensmöjligheter i mindre eller större format tar chansen att bli en del av detta avtal.

Avtalet kommer vara gällande i ett år, med möjlighet till förlängning efter det, och avtalsstart är tänkt innan sommaren.

Har du frågor, välkommen att kontakta Maria Fredriksson, upphandlare Lysekils kommun 
Tel 0523-61 33 28
 

Stafettpinnens senaste etapper

Stafettpinnen har hunnit spurta från Cake Cowboy till Café Kungsgatan och Klädje. Nästa besök blir hos StyleByJE.

Stefattpinnen är ett sätt att uppmärksamma och besöka olika företag. Det är företaget som får besök som väljer nästa företag.
Stafettpinnen ger er företagare möjlighet att styra våra besök och tack vare er får vi inblick i många olika verksamheter, i olika branscher och kommundelar. 

En sista påminnelse

1 april är sista dagen att besvara enkäten från Svenskt Näringsliv om det lokala företagsklimatet.

Om du inte fått enkäten och har tips eller idéer om hur vi tillsammans kan skapa ett bättre företagsklimat i Lysekils kommun är du varmt välkommen att kontakta oss, Elisabeth Jonsson eller Mikael Skarp Lennartsson.

Tack på förhand för samarbetet!

Kalender

12 april - Näringslivsfest
3 maj - Frukostmöte på Skaftö
29 maj - Frukostmöte i Lysekil

Hösten 2024
27 september - 4 oktober
Lysekils Kulturdagar
14 - 20 oktober Lysekils Hållbarhetsdagar 
Vill du veta mer om detta redan nu, kontakta Kajsa Flink.

Via Företagsarenor Västs kalender hittar du möten, webbinarium och utbildningar som rör ditt företagande. Arrangör är kommunerna i norra Bohuslän eller någon av företagsfrämjande aktörer i vår region.
 

Till Företagsarenor Västs kalender

Lotsgruppsmöten

Om du som företagare behöver träffa fler tjänstepersoner i samma ärenden gällande mark, byggnader, tillstånd etc. kan du anmäla ditt ärende till dessa möten.

Samtliga möten äger rum klockan 15.00 i kommunhuset och/eller digitalt.

Våren 2024
11 april
2 maj
13 juni
Anmäl ditt ärende senast en vecka innan. Om tiden inte passar hittar vi en annan tid.

Anmälan
Välkommen att kontakta oss
Om du har några funderingar eller frågor kring ditt företag eller affärsidé, eller vill ha hjälp att försöka hitta rätt bland alla de stöd och möjligheter som finns, kontakta oss gärna.
Vi kommer även gärna på besök till ditt företag.

Näringslivsutvecklare Elisabeth Jonsson

elisabeth.jonsson@lysekil.se  0523-61 31 67

Företagslots Mikael Skarp Lennartsson

mikael.lennartsson@lysekil.se 0523-61 30 00

Lysekils kommun | Tel. 0523-61 30 00 | E-post

www.lysekil.se/naringsliv  | kommun@lysekil.se

Tel: (+46) 523-61 31 67 | 453 80 Lysekil, Sweden