Inspirationsdag med workshop 18 mars -  Förberedelser inför ny socialtjänstlag med fokus på socialtjänstområdets insatser
Välkomna till en inspirationsdag med workshop på temat ”förberedelser inför ny socialtjänstlag”.


Tid och plats: 18 mars 2024 kl. 9.00 – 15.00 på plats på Quality Hotel i Vänersborg
 
Syftet med dagen är att: förbereda oss inför framtidens socialtjänst och få nya insikter och idéer om vad en ny socialtjänstlag kan innebära i praktiken. Samtliga diskussioner under dagen kommer att utgå från er egen verksamhet. För att lotsa oss genom den här dagen har vi bjudit in Cecilia Axelsson och Cornelia Björk från Göteborgsregionen som har genomfört denna form av inspirationsdag med workshop tidigare för Göteborgsregionens 13 kommuner. (Cecilia och Cornelia presenteras nedan i inbjudan.)
 
Utgångspunkten för dagen är: utredningen av framtidens socialtjänst som färdigställdes 2020 ”Hållbar socialtjänst, en ny socialtjänstlag” (SOU 2020:47 Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag - Regeringen.se). Förslagen handlar om en förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst samt möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning.
 
Dagen har fokus på socialtjänstens framtida utbud av insatser och tar avstamp i utredningens större förslag. Dagen innehåller såväl föreläsning som dialog och diskussioner i mindre grupper utifrån nedanstående områden:
  • Information om ny socialtjänstlag. Vad innebär utredningens förslag i praktiken?
  • Kartläggning av behov på gruppnivå.
  • Lokala behov – Dialog om behoven hos de ni möter idag och i framtiden? Vad behöver ni ta reda på och hur kan ni gå till väga?
  • Insatser idag – matchar de behoven? Presentation av SKR:s kartläggning av socialtjänstens insatser. Behöver ni förändra utbudet av insatser och i så fall på vilket sätt?
  • Plan för fortsatt arbete i den egna verksamheten/kommunen. Dialog om hur utvecklingsarbetet kan organiseras. Vad ser ni behöver hända och vad ert nästa steg?
Tider för dagen:
Inspirationsdagen pågår från kl. 9.00 – 15.00
Från kl. 8.30 serveras kaffe/te och smörgås.
Kl. 12.00 – 13.00 serveras lunch
 
Målgrupp:
Chefer för chefer från socialtjänstens samtliga verksamhetsområden (funktionshinder, socialpsykiatri, vård och omsorg samt IFO), verksamhetsutvecklare och andra nyckelpersoner i kommande omställning till en hållbar socialtjänst som arbetar inom någon av Fyrbodals 14 kommuner.
 
Datum:
18 mars 2024 kl. 9.00 – 15.00

Var:
Fysiskt på plats på Quality Hotel i Vänersborg
Quality Hotel, Vänersborg

Antal platser:
Begränsat antal platser, det är först till kvarn som gäller.
 
Kostnad:
Att delta är kostnadsfritt för deltagare inom Fyrbodals 14 kommuner (då ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch)
 
Mer information om dagen:
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Maria Klamas maria.klamas@fyrbodal.se eller Ulrika Hernant ulrika.hernant@fyrbodal.se
 
Anmälan:
Anmälan senast 29 februari 2024
Anmälan är bindande dock ej personbunden
Eventuell avanmälan sker till carina.aasen@fyrbodal.se senast 29 februari 2024


Cecilia Axelsson arbetar som planeringsledare i Göteborgsregionen (GR). Cecilia är utbildad socionom och har tidigare lång erfarenhet från arbete inom socialtjänst, både från myndighetssidan och genom arbete i utförarverksamheter.
 


  Cornelia Björk arbetar som analytiker på Göteborgsregionens FoU-enhet FoU i Väst. Cornelia är utbildad statsvetare och har lång erfarenhet av utvärdering och uppföljning av offentlig verksamhet, de senaste åren främst i socialtjänsten.

Intresset för denna dag är stort och vi har nu inga platser kvar. Det går inte att skriva upp sig på någon reservlista, men om någon avanmäler sig så blir det möjligt för någon annan att anmäla sig. Så håll utkik här på sidan så kanske ni som ännu inte fått en plats har turen med er.