Nyhetsbrev från Lysekils kommun

Läs online

Nyhetsbrev för företagare i Lysekils kommun

I nyhetsbrevet vill vi förmedla information som är intressant och aktuell för dig som företagare. 

Denna gång kan du läsa om:

  • Lysekil klättrar två placeringar i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet.
  • Ny etapp för Stafettpinnen.
  • Vi påminner om Näringslivscentrums lunchträffar, nästa hålls 26 september.
  • Annonsera din lediga lokal i Lokalregistret.
  • Teknikmässa för elever i årskurs nio.
  • Almi bjuder in till workshopserien "Hållbar lönsamhet".
  • Ta ditt företag till nästa nivå med hjälp av en coach.
Elisabeth Jonsson
elisabeth.jonsson@lysekil.se
0523-61 31 67

Följ oss gärna på Facebook för senaste nytt!
@lysekilskommunsnaringsliv

Lysekil på plats 285 bland kommunerna när företagen tycker till

Varje år mäter Svenskt näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Resultatet ligger till grund för en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Totalt 200 företag i Lysekils kommun har under årets första månader besvarat enkäten. Av dessa svarade 107, vilket ger en svarsfrekvens på 53 procent.

Den viktigaste frågan i enkäten, och den tyngst vägande rankingfaktorn, är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att det är att driva företag i kommunen. Lysekil klättrar i år två placeringar på rankinglistan över Seriges kommuner, men sjunker samtidigt från 2,82 till 2,80 i det sammanfattande omdömet.

Viktigt verktyg för att kunna höja företagsklimatet
Några områden som fått högre betyg än förra mätningen är konkurrens från kommunen, kommunens upphandling, tillämpning av lagar och regler samt brottslighet/otrygghet. Däremot har rimlig handläggningstid, information till företag samt tjänstemäns och politikers attityd till företagande fått lägre betyg.

- Vi välkomnar Svenskt näringslivs undersökning. Den är ett viktigt verktyg för vårt fortsatta arbete, och vi tar resultatet på stort allvar, säger Elisabeth Jonsson som är näringslivsutvecklare i kommunen. Därför gör vi nu en kraftsamling för att höja företagsklimatet. Det innebär att vi samlar de resurser som arbetar med näringslivsfrågor och knyter nyckelpersonerna närmare företagarna. Tillsammans ska vi arbeta för att skapa de bästa förutsättningarna för att starta, driva och utveckla företag i Lysekil.

Lysekils kommun vill att det ska vara smidigt och trevligt att vara företagare i kommunen. För att förbättra företagsklimatet kraftsamlar nu Lysekils kommun och inför ett nytt arbetssätt. I korthet innebär det att flera medarbetare i kommunen kommer att hjälpas åt, för att skapa goda förutsättningar för företagande. De konkreta åtgärderna kommer att utformas i dialog med er företagare.

8 september träffade Lysekils kommun genom KLG, kommundirektörens ledningsgrupp, Susann Haggren på Svenskt Näringsliv för en strategidag med fokus på hur vi kan jobba för ett bättre företagsklimat. Arbetet fortsätter, både i samverkan med Svenskt näringsliv och med er företagare. 

 

Stafettpinnen rivstartar med etapp 2

Vi är glada att berätta att Stafettpinnen är uppstartad igen!
På gårdagens företagsträff som arrangerades av Företagarna Lysekil och Näringslivscentrum Lysekil gavs tillfälle att lotta ut vilket företag som ska få det första besöket. Vinstlotten drogs av Bad & värme -Rönnings Rör.

Som ni ser på bilden, där kommundirektör Karolina Samuelsson lämnar över till Line Rönning Åkesson, kommer det att bli fart på besöken framöver.

Stafettpinnen ger varje företag möjlighet att utse nästa besök, vilket innebär att kommunen får chansen att träffa en stor bredd av olika verksamheter.

På vårt facebook-konto kan du följa Stafettpinnens resa bland företag i Lysekils kommun.

Vi påminner: NLC arrangerar lunchträffar för företagare

Snart är det dags för nätverksluncher igen.
Platsen för att mötas, fånga in nya affärer och äta gott! Välkommen att komma med du också! 
Boka in nedan tisdagar. 

Datum: 26/9, 24/10, 21/11 och 12/12.
Tid: 11.30-13.00 
Plats: Verandan på Havets hus 
Anmälan: info@nlclysekil.se senast måndag förmiddag inför varje lunch. 

Lunchen är till självkostnadspris.

Söker du lokal för din verksamhet eller har du en lokal att hyra ut?

Lysekils kommun samarbetar med Objektvision.se - Sveriges största marknadsplats för kommersiella lokaler, fastigheter och mark, för att hjälpa fastighetsägare och företag att etablera sig här.

Samarbetet innebär att du som fastighetsägare eller företagare kostnadsfritt kan annonsera dina kommersiella objekt på Objektvision.se genom vårt kommunavtal.

Teknikmässa för årskurs nio

Nu är det snart dags för årets Teknikmässa för årskurs nio.

Mässan går av stapeln på Gullmarsskolan 18 oktober mellan 08.30-15.30. 
Varje företag får chansen att träffa eleverna i mindre grupper - tanken är att de ska vara aktiva och lösa en uppgift vid varje station.

Syftet med mässan är att väcka eleverna intresse för teknik samtidigt som det är en möjlighet för våra lokala företag att visa upp sig.

Är du intresserad av att medverka med ditt företag?
Kontakta i så fall Tomas Olsson, programsamordnare på industritekniska programmet, snarast. tomas.olsson@lysekil.se
 

Vilka nyckeltal gör skillnade för din lönsamhet?

Är du intresserad av att få djupare insikt i din resultat- och balansräkning och får verktygen för att styra din ekonomi?

Almi bjuder in till Hållbar lönsamhet, en workshopserie som innehåller fyra kursdelar.  Du får stöd av erfarna rådgivare och testa olika scenarier utifrån önskade nyckeltal.

Erbjudandet är för dig som driver ett företag med minst tre bokslut och har fler än fem anställda. Det är kostnadsfritt att delta.
 

Vill du ta ditt företag till nästa nivå genom att ta hjälp av en coach?

Almi träffar gärna dig för att höra om just ditt företag eller din idé. Dina behov kartläggs på 30 minuter och Almi guidar dig rätt.
Mötet sker digitalt och är kostnadsfritt.

Kalender

Via Företagsarenor Västs kalender hittar du möten, webbinarium och utbildningar som rör ditt företagande. Arrangör är kommunerna i norra Bohuslän eller någon av företagsfrämjande aktörer i vår region.
 

Till kalendern

Lotsgruppsmöten

Om du som företagare behöver träffa fler tjänstepersoner i samma ärenden gällande mark, byggnader, tillstånd etc. kan du anmäla ditt ärende till dessa möten.

Samtliga möten äger rum kl.15.00 i kommunhuset och/eller digitalt.

Hösten 2023
7 september
5 oktober
2 november
7 december

Anmäl ditt ärende senast en vecka innan. Om inte tiden passar hittar vi en annan tid.

Anmälan

Välkommen att kontakta mig

Jag heter Elisabeth Jonsson och vikarierar från 28 augusti som näringslivsutvecklare i Lysekils kommun.

Välkommen att kontakta mig om du har några funderingar eller frågor kring ditt företag eller affärsidé, eller vill ha hjälp att försöka hitta rätt bland de alla stöd och möjligheter som finns.

Jag kommer även gärna på besök till ditt företag.

elisabeth.jonsson@lysekil.se  0523-61 31 67

www.lysekil.se/naringsliv  | kontaktcenter@lysekil.se

Tel: (+46) 523-61 31 67 | 453 80 Lysekil, Sweden

Lysekils kommun | Tel. 0523-61 30 00 | E-post