Projekt Fenixz        

Informationsbrev #13, december 2022

Projekt Fenixz är slut

I början av december slutade den sista kursen i projekt Fenixz, och vi avslutar projektet med att konstatera att över 1 300 personer har genomgått kompetensutveckling. Således har 145 företag under nästan två år tagit del av hela 13 000 kurstimmar. 

Siffror i alla ära, men resultat som är viktiga på riktigt handlar om att kursdeltagarma anser att de har stärkt sin ställning på arbetsmarknanden, att de har fått ökad kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter och att företagen anser att de har fått verktyg och metoder för att utveckla sitt företag osv.

I vår digitala slutkonferens den 20:e januari kommer vi att redovisa alla resultat. Du kommer även att kunna läsa om resultaten på fenixz.se. Där kan du även läsa om deltagares erfarenheter av kurserna.  

Nu är det snart dags att gå på lite julledighet innan vi samlar ihop alla erfarenheter från projektet,
och vi önskar Er alla en God Jul & Ett Gott Nytt År! 
Cecilia, Annette, Eva-Britt & Susanne
 

Slutkonferens den 20:e januari (digital)

Fredagen den 20:e januari kl 13-15 bjuder vi in till slutkonferens, då vi presenterar resultaten av projektet, och får höra direkt från några av de deltagande företagen om deras upplevelse av att ha deltagit i projektet och vad det har lett till i deras verksamhet. 
 

Vi får även höra vad djupintervjuer med 35 av de deltagande företagen resulterade i. Under konferensen kommer även projektledaren Cecilia Sandberg och förbundsdirektören Anna Lärk Ståhlberg på Fyrbodals kommunalförbund att beskriva sin syn på kompetensutveckling och hur företagen fortsatt kan hitta former för långsiktigt hållbart lärande. Anna är även medförfattare till boken ”Vadå agilt?”, och kommer under konferensen bl a att dela med sig av vad det innebär att arbeta agilt inom både näringsliv och offentlig sektor.  
 

Kristian Vidlund, Rikstvätt AB, Bengtsfors

"Utbildningarna har varit väldigt bra! Jag tycker det är helt rätt satsning i dåliga tider att man utbildar sig. Det är så vi gör oss konkurrenskraftiga på den globala marknaden när bättre tider kommer."

Rokaya Ali, Abbe Market, Trollhättan

"Projekt Fenixz har absolut varit till hjälp. Bra utbildningar, önskar att man hade tid att ta fler än man gjort. Hoppas verkligen att ni kommer finnas kvar."

Annika Fridell, hotellchef Knistad Herrgård

"Kursen Hållbarhets-kommunikation var en fantastiskt bra utbildning. Inte alls flummigt, utan vi utgick konkret från våra egna verksamheter. En utbildning jag varmt rekommenderar."

Åsa Nystedt, Nystedts Mekaniska i Skövde

Jag har uppskattat Fenixz jättemycket, speciellt kursen i stresshantering, som var extra bra. Den gav mig flera verktyg och insikter. 
Även Fabian och Tony, två av de anställda, berättade att de fått en påminnelse om att utbildning är viktigt för att fylla på med kunskaper som stärker dem som individ. Båda känner sig tryggare i sitt dagliga arbete vilket gör att de kommer bli mer säkerhetsmedvetna, vilket kommer att gynna både dem och företaget.

Om Fenixz informationsbrev

Här får du tips om planerade utbildningar, information om projektet i allmänhet och annat som berör denna kompetenssatsning. Informationsbrevet skickas med jämna mellanrum till ansluta företag, utbildare, samverkansparter och intressenter fram till att projektet avslutats i slutet av 2022. 

Fyrbodals kommunalförbund | www.fyrbodal.se | Tel 0522-44 08 20 | E-post kansli@fyrbodal.se
Om du inte vill ha fler nyhetsbrev, avregistrera dig här.
Läs mer om vår integritetspolicy.