SDV, Skånes digitala vårdsystem
Infobrev för privata vårdgivare februari, 2024
Webbversion

Du får det här mejlet från SDV-programmet i Region Skåne, i din roll som verksamhetschef hos en privat vårdgivare med avtal med Region Skåne, för att du ska kunna börja förbereda din verksamhet inför mottagandet av Skånes digitala vårdsystem, SDV.

Hej!

Nytt år och en nystart av kommunikationen om införandet av Skånes digitala vårdsystem, SDV. Nu är det nämligen bara drygt ett år kvar tills första utrullningen börjar, för vårdgivarna i sydöstra Skåne. Detta informationsbrev kommer därför att komma tätare framöver: en gång i månaden. Kanske märker du också att det fått lite ny kostym? Här berättar vi vad som händer i utrullningen, och hur varje vårdgivare bäst kan förbereda sig. Allt för att underlätta er omställning. 

När SDV införs så knyts den offentliga och den privata vården ihop, för första gången. Samma journal, och samma läkemedelslista, som följer med patienten oavsett var hen söker vård i Skåne. Våra invånare kommer i och med införandet av SDV att få en säkrare, mer tillgänglig och mer jämlik hälso- och sjukvård. Och vi som jobbar i vården kommer att få en mycket bättre överblick över patienterna. Stort, tycker vi och ser fram emot att göra den här spännande resan tillsammans! 

Harald Roos, medicinsk programchef för SDV

Hallå där ...

... Benjamin Blomstedt och Åsa Lundin, som sedan årsskiftet är nya införandeledare för privata vårdgivare.

Vad är ert uppdrag?
  – Vi ska från Region Skånes håll se till att ni privata vårdgivare har de verktyg och den information ni behöver för att på ett smidigt sätt kunna ta emot de förändringar som SDV innebär. Som privat vårdgivare har man andra förutsättningar än den offentliga hälso- och sjukvården och vi vill verkligen att var och en ska få det stöd man behöver för att kunna ta emot det nya systemet på ett bra sätt. 

Hur tar ni er an det? 
– Genom att lyssna, vara tydliga och ha ett lösningsinriktat förhållningssätt. Behoven och inriktningen skiljer sig markant åt mellan olika privata vårdgivare, och det är viktigt att man utifrån den omställningsfas man befinner sig i har tillgång till rätt information. Vi jobbar hårt för det, och vill skapa goda relationer så att man ska kunna känna förtroende både för oss och för att SDV kommer bli riktigt bra! 
 
Vad står på agendan härnäst?
– Utrullningen av SDV kommer att ske vid fyra olika tidpunkter under 2025–2026, i fyra så kallade driftstartsgrupper. Just nu har vi stort fokus på vårdgivarna i den första driftstartsgruppen som går live i mars 2025. För dessa har vi nyligen haft visning i SDV-labbet, där vi bland annat pratade om IT- och MT-krav, och visade flöden i patientjournalen (se artikel nedan). Snart kommer deltagarna i denna grupp också att få vara med på regionala SDV-workshops som är relevanta för deras specifika verksamheter. De övriga tre driftstartgrupperna kommer att få gå igenom liknande process, allt eftersom vi närmar oss deras startdatum. 

Privata vårdgivare på besök
i SDV-labbet

På agendan står genomgång av IT- och MT-utrustning samt visning av flöden som rör läkemedel, provtagning och patientarmband. Nu inleder privata vårdgivare och Region Skåne ett tätare samarbete inför övergången till SDV.


Läs om besöket i SDV-labbet

Capio med i SDV Ledarforum

Ett år kvar till driftstart var temat för den senaste sändningen av SDV Ledarforum. Deltog gjorde bland andra Marit Bengtson som projektleder utrullningen för Capios primärvård i hela Skåne. Hon och övriga representanter från utrullningsprojekten som är först ut berättade hur man förbereder sig inför att ta emot SDV  
(7 minuter in i sändningen).
Utbildning var också ett ämne som avhandlades på SDV Ledarforum. Innan utrullningen kommer alla medarbetare att genomgå obligatorisk utbildning i systemet. Hur utbildningen läggs upp och hur den ska gå till berättade Magnus Norrgård, utbildningsansvarig i SDV-programmet (32 minuter in i sändningen).

Vill du vara med i en strategisk referensgrupp? 

Förberedelser för implementering av SDV pågår för fullt, och många av er är redan engagerade i planeringen. I detta arbete, men också för att förbereda för livet efter driftstarten ser vi i Region Skåne ett behov av att förstärka dialogerna med er privata vårdgivare. Vi kommer därför att etablera en strategisk referensgrupp, som komplement till de etablerade forum som redan finns på taktisk och operativ nivå. Syftet med gruppen är att diskutera och förankra förutsättningar för hantering av digitala stöd på en strategisk nivå. Exempel på frågor som kan komma att diskuteras är: 

  • Hur vi kan säkerställa att förberedelserna för utrullning av SDV är tillräckliga?  
  • Hur ni ska vara representerade i den kommande förvaltningen av de digitala stöd som ni är beroende av?
  • Hur vi kan utveckla kommunikationen mellan oss? 
Vi söker dig som är verksamhetsansvarig eller liknande, och har ett intresse av dessa frågor. Vi kommer göra ett urval av deltagare för att få en representativ grupp. Omfattningen är som utgångspunkt 1 timme per månad, men behovet styr. 
Är du intresserad av att ingå i gruppen? Skicka ett mejl till sdv.privat@skane.se senast den 28 februari. Skriv ”Strategisk referensgrupp” i ämnesraden, och i mejlet gärna några ord om varför du vill medverka i gruppen

Vad vill du läsa om i informationsbrevet?

Är det något särskilt som du funderar över när det gäller SDV? Någon person du skulle vilja att vi intervjuar om något visst ämne? Hör gärna av dig med förslag och tips till redaktionen.

 

Här får du information om SDV

Kontakt: 
sdv.privat@skane.se (för frågor som särskilt berör privata vårdgivare)
sdv@skane.se (för övergripande frågor om SDV)

Programkontoret för SDV
Region Skåne
Medicon Village, By 205
Tunavägen 24
223 68 Lund