Grundläggande utbildning i familjeterapi, steg 2 
Innehåll
Kursen är en fortsättning på introduktionskursen familjeterapins grunder, och syftar till att ge en breddning och fördjupning av teorier som kommunikationsteori, processteori och systemteori. Tyngdpunkten ligger på direkthandledning och filmanalys av rollspel med simulerad familj. Utöver grunderna tillkommer teori och praktik kring reflekterande team, cirkulärt intervjuande, aktivitetstekniker, problem- och måldefinition, kontakt, strukturering av samtal, timing och matchning.

Förhållningssättet är inte bara tillämpligt i samtal med familjer utan naturligtvis också i andra samtalssituationer.

Föreläsare
Björn Holmberg, psykoterapihandledare, leg psykoterapeut och socionom och Tommie Fälth, psykoterapihandledare, leg psykoterapeut och psykolog.

Målgrupp
Socialarbetare som arbetat minst 2 år i yrket och som genomfört steg ett i grundutbildning i familjeterapi (introduktionsutbildning FT 1). Maximalt antal deltagare är 16 personer.

Datum
Fortsättningskursen omfattar 6 dagar. Den 15-16 januari, 5-6 februari och 18-19 mars. Tid för samtliga dagar är kl 09.00-16.00.

Plats
Bohusläns museum, Museigatan 1 Uddevalla.

Avgift
8 500 kronor per deltagare. I avgiften ingår kurslitteratur, för- och eftermiddagsfika samt lunch. Moms tillkommer.

Anmälan
Anmälan senast den 15 december. Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. 16 platser och det är först til kvarn som gäller. Anmäld plats kan överlåtas till kollega. Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.

Kontaktperson
Eventuella frågor besvaras av Karin Olovson, karin.olovson@fyrbodal.se

 
 


ANMÄL DIG HÄR