Nyhetsbrev från Region Skånes kulturförvaltning

Region Skånes kulturförvaltning
Nyhetsbrev #3 Mars 2024
Läs på webben

Hej!

Onsdagen den 20 mars gick årets Stora utvecklingsdag av stapeln, Region Skånes årliga konferens för biblioteksutveckling. I år var temat Länge leve läsglädjen! I programmet deltog många av de skånska folkbiblioteken som har fått utvecklingsstöd från Region Skåne och delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter från olika projekt. Dessutom bjöds det på föreläsningar, en damkör, danspaus, mingelfika, en mässa och flera olika workshops. Eftersom läsfrämjande är en bred samhällsuppgift, hade en bredare publik än vanligt bjudits in: läsfrämjare inom skola, förskola, universitet och högskolor, barnhälsovård, vård och omsorg, skånska kulturaktörer, föreningar och folkbildningsaktörer för att nämna några. Med 400 anmälda blev det fullt, fint och inspirerande i Lunds Stadshall.
 
Vi har nu genomfört två dialogtillfällen med kommunala företrädare kring genomförandeavsnittet till den kommande regionala kulturplanen. 23 av Skånes 33 kommuner har i workshopformat bidragit med tankar, idéer och inspel, som vi nu tar vidare i ett konkret förslag till beslutet i regionens kulturnämnd i juni. Sen går planen vidare till regionstyrelsen och regionfullmäktige för beslut efter sommaren. Stort tack alla som deltagit!
 
Vi ser också fram emot svar på remissversionen av Regional kulturplan för Skåne 2025-2028, med deadline den andra april. Varm välkomna med era synpunkter; skane.se/kulturremiss 
 
Vänliga hälsningar
Anna Lyrevik

Binta Traoré spelar huvudrollen i filmen Dusk från Senegal som vann Region Skånes kortfilmspris 2024

Regissören Awa Moctar Gueye får Region Skånes kortfilmspris 2024

Filmen Dusk utsågs till bästa kortfilm på barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF i Malmö. Den var en av åtta tävlande filmer om Region Skånes kortfilmspris på 100 000 kronor. 

Dansaren och koreografen Rachel Tess fick Region Skånes kulturpris 2023

Nominera till Region Skånes kulturpris

Nu är det dags att nominera till Region Skånes kulturpris 2024. Kulturpriset tilldelas en nu verksam person som i sitt konstnärliga skapande bidrar till förnyelse och utveckling av kulturlivet i Skåne. Vem tycker du är en värdig prismottagare? Skicka in ditt förslag senast 19 april.

Prisutdelningen sker i samband med Rantafej i slutet av året. (Bild från 2023)

Nominera till Region Skånes kulturpalett

Med Kulturpaletten 2024 vill Region Skåne uppmärksamma verksamheter som arbetar för ett tillgängligt, inkluderande och meningsskapande kulturliv för unga och unga vuxna. Vem tycker du ska få Kulturpaletten? Skicka in ditt förslag och motivering senast 19 april.

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) spelar Uppåkra i Mindcraft med hjälp av Christian Emil Sønnichsen, 11-åringen som grävde fram en 1500 år gammal agraff. Till vänster Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande. Foto: Kulturförvaltningen

Skånsk kultur i fokus när kulturministern besökte Skåne

I början av mars besökte kulturminister Parisa Liljestrand (M) Skåne och fick möjlighet att besöka några av alla de verksamheter och kulturinstitutioner som spelar en betydelsefull roll i utvecklingen av det skånska kulturlivet och besöksnäringen i regionen.

Emma Skarpås är enhetschef på Ungdomsmottagningen i Malmö och har gått kursen tillsammans med sina medarbetare. 

Kurs i konsten att använda konst för att stärka personalhälsan

Regions Skånes kulturförvaltning erbjuder medarbetare inom vården en kurs i hur man kan använda Region Skånes egen konstsamling som källa till existentiell hälsa.

I takt med att forskningen om konstupplevelsers hälsofrämjande effekter har fått spridning, har även intresset för att använda konst som resurs inom vården vuxit.

Fanny Davidsson är ny utvecklare för demokratifrågor. Foto: Kulturförvaltningen

Fanny: ”Det är på den lokala nivån som många av våra mänskliga rättigheter tillgodoses”

Fanny Davidsson är ny utvecklare för demokratifrågor på Region Skånes kulturförvaltning. I januari började hon en ny tjänst med uppdrag att arbeta koncernövergripande med strategier för det demokratifrämjande- och rättighetsbaserade arbetet i Region Skåne. 

Besöksdagen på Ifö Center under Samtidskonstdagarna 2023. Foto: Jaana Järretorp

Deltagarstöd för dig som är konstnär eller curator

Region Skåne vill stärka förutsättningarna för konstnärer och frilansande curatorer, verksamma i Skåne, att kunna delta i samtidskonstarrangemang i Sverige och internationellt. Därför har vi i år inrättat ett deltagarstöd med fokus på samtidskonst. Stödet kan sökas löpande under året fram till den 15 november.

Förberedande workshops för entreprenörer

CCI4 Change är ett EU-finansierad projekt som ger entreprenörer från de kulturella och kreativa branscherna möjlighet att samarbete med offentliga institutioner och civilsamhället i syfte att minska energikonsumtion. I en rad olika workshops under våren kan entreprenörerna förbereda sig inför en utlysning om medel till det här samarbetet i höst.
 
Workshoparna arrangeras i samarbete med STPLN och Region Skåne.
 
3 april – Pitcha det perfekta projektet
4 april – Excellerera i Excel
11 april – Bygga större budgetar
18 april – Problemet med vår energikonsumtion

APRIL
26

Framtidens ljud och sång

Den 26 april bjuder Region Skåne och Media Evolution in till ett seminarium och boklansering om framtidens ljud och sång med anledning av att Eurovision Song Contest äger rum i Malmö i maj.

Seminariet är en del av initiativet Learn, Create, Engage som drivs av Media Evolution och Region Skåne med finansiering från Europeiska socialfonden/EU.

Kalendarium

 
Region Skånes kulturförvaltningen anordnar – oftast i samarbete med verksamheter inom bland andra konst- och kulturområdet och akademin – regelbundna aktiviteter och utbildningar. I kalendariet på vår webbplats hittar du alla aktuella event.
Hitta Ring Kontakta
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Information om personuppgifter
Du får detta utskick eftersom du tidigare registrerat dig för liknande utskick eller för att Region Skåne inom sitt myndighetsuppdrag vill kontakta dig. Om du inte längre vill få liknande utskick kan du avregistrera digPå skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar personuppgifter.