”Välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga”
 
 

Välkomna till ett FoU Café på temat ”Välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga”

Tid och plats: 15 februari 2024 kl. 9.00 – 12.00 på plats på Quality Hotel i Vänersborg

Ett FoU-café är ett tillfälle där forskare och praktiker möts för att diskutera hur forskning utifrån ett visst tema kan användas i praktiken.

Syfte
Syftet med FoU-cafét är att ge inspiration, ökad kunskap och möjlighet till dialog och diskussion om ”välfärdsteknik och äldre. Vi har bjudit in Maria Nilsson som är lektor vid Linnéuniversitetet och forskare vid Nationellt Kompetenscentrum anhöriga (Nka) att berätta om resultaten från sin forskning. Förmiddagen bjuder både på föreläsning och dialog samt diskussion i mindre grupper.

Kort om Maria Nilssons forskning
”Maria Nilssons forskning omfattar både en grundlig genomgång av vilken välfärdsteknik som finns tillgänglig på ett internationellt plan och en överblick över välfärdsteknikens mål och syfte inom äldrevården i våra svenska kommuner idag. Resultatet visar att det övergripande målet med digitaliseringen är att undvika ökade vårdbehov men att detta kräver stora insatser och ålägger individen ett stort ansvar. Genom intervjuer med lokalpolitiker, pensionärsorganisationer och genom att granska kommunala styrdokument visar Maria även att det finns olika syn på nyttan av välfärdstekniken och att det som ska förenkla i vardagen i stället ibland kan vara en stressfaktor för de äldre. Dessutom trycker Maria i sin forskning på att det råder olika bild av anhörigas roll både i implementeringen av välfärdstekniken och i den dagliga omvårdnaden av de äldre. Anhörigas insatser är avgörande för många äldres möjligheter att bo kvar hemma, men deras insatser går ofta obemärkt förbi i styrdokumenten.”


Målgrupp
FoU-caféet riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare, digitaliseringsstrateger, politiker och andra som har ett intresse för området välfärdsteknik och äldre.

Inför FoU-caféet
Vi vill att du förbereder dig genom att läsa den svenska sammanfattningen av Maria Nilssons avhandling FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org) (du får givetvis läsa mer om du har tid och möjlighet). Ta gärna med dig ett par diskussionsfrågor relaterade till det du just har läst och din egen verksamhet.
 
Datum
15 februari kl. 9.00 – 12.00
(kaffe/te och smörgås serveras från 8.30)

Plats
Fysiskt på plats på Quality Hotel i Vänersborg Quality Hotel, Vänersborg
(begränsat antal platser, först till kvarn gäller)
 
Anmälan
Senast 2 februari 2024.

Kostnad
Kostnadsfritt för deltagare från Fyrbodals 14 kommuner (då ingår kaffe/te och smörgås). För övriga kommuner är kostnaden 500 kronor/deltagare (vilket inkluderar kaffe/te och smörgås).

Mer information om dagen:
Frågor besvaras av Ludvig Toftedahl ludvig.toftedahl@fyrbodal.se eller Maria Klamas 0733-358508 Maria.klamas@fyrbodal.se
 
Anmälan:
Anmälan senast 2 februari.
Anmälan är bindande dock ej personbunden.
Eventuell avanmälan sker till carina.aasen@fyrbodal.se senast 2 februari 2024.