Nyhetsbrev från Lysekils kommun

Läs online

Nyhetsbrev för företagare i Lysekils kommun

I nyhetsbrevet vill vi förmedla information som är intressant och aktuell för dig som företagare.

I detta nyhetsbrev kan du läsa om:
Lysekils kommun klättrar i Svenskt näringslivs undersökning om det lokala företagsklimatet 
- Forumgruppen har haft sitt första möte
- Utskottet för näringsliv och tillväxt har startat upp
- Invigning av Sommargatan 2024 den 6 juni
- Save the date: Almi bjuder in dig som företagande kvinna till heldagsworkshop 18 september
- Fler erbjudanden från Almi
- Aktuellt i projektet Upplevelsenäring – kultur och besöksnäring i samverkan
- Information till dig som har serveringstillstånd
- Energirådgivarna tipsar om ytterligare insatser för rådgivning till företagare
- ROT-avdraget höjs tillfälligt
- Stafettpinnens senaste etapp

God läsning önskar Elisabeth och Mikael!  

Följ oss gärna på Facebook för senaste nytt!
@lysekilskommunsnaringsliv

Positivt besked om företagsklimatet

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. 2024 års enkätundersökning pågick mellan den 2 januari och 1 april och 21 maj presenterades resultatet.

Totalt 200 företag i Lysekils kommun fick årets enkät. Av dessa svarade 102 vilket ger en svarsfrekvens på 52 procent som är över genomsnittet för kommunerna i Sverige. Företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Lysekils kommun ökar från 2,80 till 2,87, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 3,47.

Av de 15 olika frågorna i enkäten har 14 fått ett högre betyg jämfört med förra årets mätning. De två frågor som ökat mest är skolans kontakter med det lokala näringslivet samt information till företagen, vilka båda ökat med 0,4. Företagen anser däremot att konkurrens från kommunens verksamheter har ökat.

Bättre dialog önskas
Bland de åtgärder som företagen anser att kommuner bör prioritera för att förbättra företagsklimatet nämns bättre dialog mellan kommunen och företagare, förbättra det lokala vägnätet samt fler bostäder.

- Vi är glada att redan nu se en effekt av den långsiktiga satsning vi inlett genom att lyfta företagsklimatet som ett av kommunens fyra utvecklingsmål, säger Ronald Rombrant, ordförande i utskottet för näringsliv och tillväxt. Ett förbättrat resultat i nästan samtliga frågor visar att det går i rätt riktning, vilket även resultatet i Insikt, SKR:s mätning av kommunernas myndighetsutövning, indikerar. Ett stort tack till alla i förvaltningen som målmedvetet och engagerat jobbar med dessa frågor!

Rankingen som baseras på samma enkät presenteras 25 september.

Forumgruppens första möte

Nu är vi igång!
29 maj träffades vår nya forumgrupp ”För ett starkare företagsklimat genom service och samverkan” för första gången. Rummet fylldes av stor energi och en vilja att tillsammans skapa ett starkt företagsklimat i Lysekils kommun.
 

Hur bygger man ett bra företagsklimat?
Susann Haggren på Svenskt Näringsliv presenterade Lysekils kommuns resultat i deras senaste undersökning av det lokala företagsklimatet och visade på goda exempel hur andra kommuner jobbar.

Om forumgruppen
Forumgruppen har fyra mötestillfällen inplanerade under året.
Nästa möte är i början av september, då vi ska inspireras och få goda råd av Höganäs kommun som jobbat framgångsrikt tillsammans med sitt näringsliv under många år.
I gruppen representeras de lokala näringslivsorganisationerna Näringslivscentrum Lysekil, Företagarna Lysekil, Fastighetsägarna i Fyrstad, Bohuslän och Dalsland samt företag från olika branscher och kommundelar. Från Lysekils kommun deltar politisk ledning i form av kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens presidier, kommundirektör samt de förvaltningschefer och övriga tjänstepersoner som främst arbetar med företagsrelaterade ärenden och frågor.

Ett stort tack till er som deltog för ert engagemang, vi ser fram emot att fortsätta samverka med er i denna viktiga fråga!
Lysekils kommun genom Elisabeth, näringslivutvecklare, och Mikael, företagslots

Utskottet för näringsliv och tillväxt har startat upp arbetet

I måndags träffades utskottet för näringsliv och tillväxt för ett första möte.
 

Utskottets uppdrag
Utskottet ska på uppdrag av kommunstyrelsen aktivt bidra till att främja näringslivsutvecklingen i Lysekils kommun. Arbetet ska utgå från kommunens vision, mål/utvecklingsmål samt näringslivsstrategi och syfta till att stärka företagsklimatet och näringslivsutvecklingen i Lysekils kommun. Utskottet kommer även att fördjupa sig i resultatet i de olika undersökningar där företagsklimatet mäts, exempelvis Svenskt näringslivs och SKR:s enkätundersökningar.

Vilka ingår i utskottet?
I utskottet ingår fem ledamöter, kommunstyrelsens presidium där Jan-Olof Johansson, Ronald Rombrant samt Ulf Hanstål ingår samt samhällsbyggnadsnämndens presidium med Björn Martinsson och Marina Karlgren-Jonsson. Ordförande är Ronald Rombrant.
Medverkande tjänstepersoner är utvecklingschef Torbjörn Sjögren, näringslivsutvecklare Elisabeth Jonsson samt företagslots Mikael Lennartsson. Ytterligare tjänstepersoner kan komma att adjungeras in vid behov. Utskottet kommer att mötas vid 6 tillfällen per år. 

Företagsbesök
Utskottet har fokus på en ökad dialog med näringslivet och fler företagsbesök.
Vill du ha ett besök på ditt företag av representanter från utskottet? Såväl i uppdraget som i ledamöternas intresse ligger att möta företagare får att öka möjligheterna till dialog och samverkan.
Välkommen att kontakta näringslivsutvecklare Elisabeth Jonsson på elisabeth.jonsson@lysekil.se för att boka in ett besök

Invigning av Sommargatan 6 juni

För fjärde året i rad är Kungsgatan förvandlad till en färgglad, levande och härlig sommargata. Nytt för i år är att både tidsperioden och gatan kommer att förlängas.

Mellan den 6 juni och den 18 augusti kommer årets gågata att sträcka sig längs med hela Kungsgatan i Lysekil, från torget till Konsullidens park.
Tips: På länken nedan finns förutom information om parkering och trafik länk till fina affischer att skriva ut. 

Save the date
Heldagsworkshop för företagande kvinnor

Leder du ett företag, är kvinna och vill utveckla din affär? Under en heldagsworkshop kombineras nätverkande, kunskapsinslag och verktyg för att du ska ha möjlighet att utveckla ditt företagande.
Workshop i grupp med två huvudteman, ekonomi/lönsamhet samt hållbarhet.

Datum: 18 september
Tid: 09.15 - 14.30
Plats: Information kommer

Dagen är kostnadsfri för dig som företagande kvinna. 
Anmäl dig till: sofia.norberg@almi.se
Varmt välkommen önskar Almi

Ta hjälp av Almi för att få ditt företag att blomstra

Almi har olika erbjudanden som kan hjälpa dig att utveckla din verksamhet.

Bland dessa finns:
- Få nya perspektiv och expertråd. Tillsammans kartlägger vi vilka behov du har och hur Almi kan stötta dig på din utvecklingsresa. Mötet är digitalt och kostnadsfritt så boka en tid direkt i rådgivarens kalender. Välj en tid som passar dig.
- Lär dig mer om hur du kan låna till större varulager
- Lån som Almi erbjuder
- Boka rådgivning inför företagslån
- Strategigrupp för VD startar upp i höst

Full aktivitet i projekt Upplevelsenäring

Det treåriga svensk-norska projektet Upplevelsenäring - kultur och besöksnäring i samverkan är i full gång. 

Bland de senaste aktiviterna kan nämnas en graffittiworkshop ledd av den lokala konstnären Cecilia Lindstrand vid invigningen av Brastad Skatepark, samt anläggande av skyltning och parkering nära den plats där Österödskvinnan hittades. Och mycket annat spännande! 

Besök gärna projektets hemsida för att få mer information. 

Projektets mål är att öka attraktionskraft och tillväxt i upplevelsenäringen. Målgruppen är aktörer inom kultur- och besöksnäring, det vi kallar upplevelsenäringen. 

Tips till dig som har serveringstillstånd

Sommaren med sin högsäsong är i antågande och här kommer några tips om vad som kan vara viktigt att tänka på för dig som har serveringstillstånd i din verksamhet.

Ny personal/sommarpersonal
-informera och säkerställ att all personal har kännedom om brandskyddet på serveringsstället och hur de ska agera vid eventuell brand.
-informera serveringsansvariga om deras uppgifter, vad ansvaret innebär 
-informera om att matservering ska erbjudas även efter kökets stängning, efter 23:00 räcker det med ett fåtal enklare rätter.
- informera om tillsyn och att serveringsansvarig ska vara behjälplig och kunna legitimera sig.
 
Serveringstider
Anmäl aktuella serveringstider och dagar till serveringstillstand@lysekil.se om tider skiljer sig från tidigare eller om ni inte öppnat upp för säsongen.
 
Anmäl förändringar
Anmäl till kommunen om ni gör någon förändring som påverkar serveringsytan, ändring i styrelsen, större ändring av menyn, serveringstider, ombyggnad etc. I vissa fall krävs ansökan, i vissa fall räcker det med anmälan.
 
Anmäl lokal vid Catering
anmälan är kostnadsfri men kravet gäller på grund av brandskyddsfrågan. Privata hem kontrolleras inte men lokalen ska ändå anmälas.
 
Anmäl provsmakning/vinprovning
Om restaurangen och köket är öppet som vanligt behövs ingen anmälan. I övrigt ska anmälan ske varje tillfälle eller meddela flera tillfällen samtidigt. 

Om du har frågor, välkommen att kontakta serveringstillstand@lysekil.se.
Med önskan om en fin sommar! 
 

Vill du minska ditt företags kostnader samtidigt som du bidrar till en bättre gemensam miljö?

Energi- och klimatrådgivningen gör just nu tillsammans med Energimyndigheten en satsning på att erbjuda företag rådgivning kring sin energianvändning och har hyrt in en energiingenjör fram till årsskiftet.
 

Nu finns det möjlighet för ditt företag ett få ett kostnadsfritt energirådgivningsbesök.

En objektiv diskussion med en opartisk rådgivare kring allt från effektiv användning av enskilda apparater till övergripande frågor såsom investeringar, elavtal och liknande kan göra skillnad.

Några exempel på diskussionsområden;
• Ta ut elstatistik från din elnätsägares ”Mina sidor”
• Produktionsplanering
• Värme och ventilation ska anpassas till verksamhetstider
• Stäng av punktutsug om de inte behövs
• Tryckluftsystemet
• Temperaturer i olika delar av verksamheten
• Vem släcker ljuset?
• Värmer och kyler du samtidigt?
• Kör inte uppvärmt vatten genom en avstängd panna
• Använder jag rätt och kostnadseffektiv energiråvara?

Ett besök tar 1 – 2 timmar och därefter får ni besöksanteckningar med förslag. Ett besök tar 1 – 2 timmar och därefter får ni besöksanteckningar med förslag. Anteckningarna utgör inte en konsultrapport utan är endast tips för att gå vidare i företagets energiarbete.

Kontakta:
Thomas Bengtsson, Energirådgivare företag
0705 - 310324 thomas@teknodok.com
Eva Ginstrup, Energi- och klimatrådgivare
0522 - 69 63 54 energiradgivning@uddevalla.se

Tillfälligt höjt rotavdrag

Riksdagen har beslutat att taket för rotavdrag höjs den 1 juli 2024. 

Den tillfälliga höjningen innebär att en privatperson kan få 75 000 kronor i både rot- och rutavdrag året ut. Betalningsdatumet styr skattereduktionen. Din kund får max 50 000 kronor i rotavdrag när personen betalar för utfört arbete före den 1 juli. Senare betalningar baseras på det nya beloppet. De nya reglerna gäller fram till årsskiftet.

Stafettpinnens senaste etapp

Stafettpinnen har denna etapp tagit sig från Angelica Svanberg Grafisk form till Sofia Öhrblad på Sofia´s Mindful Space.

Sofia startade sin verksamhet 2023. Hon brinner för att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga och hjälpa dem och deras viktiga vuxna må bättre och känna mer glädje genom livet. Läs mer på länken om det som Sofia hunnit under sitt första verksamhetsår och allt spännande som är på gång. 

Stefattpinnen är ett sätt att uppmärksamma och besöka olika företag. Det är företaget som får besök som väljer nästa företag. Stafettpinnen ger er företagare möjlighet att styra våra besök och tack vare er får vi inblick i många olika verksamheter, i olika branscher och kommundelar. 

Kalender

Hösten 2024
27 september - 4 oktober
Lysekils Kulturdagar
14 - 20 oktober Lysekils Hållbarhetsdagar 
Vill du veta mer om detta redan nu, kontakta Kajsa Flink.

Via Företagsarenor Västs kalender hittar du möten, webbinarium och utbildningar som rör ditt företagande. Arrangör är kommunerna i norra Bohuslän eller någon av företagsfrämjande aktörer i vår region.
 

Till Företagsarenor Västs kalender

Lotsgruppsmöten

Om du som företagare behöver träffa fler tjänstepersoner i samma ärenden gällande mark, byggnader, tillstånd etc. kan du anmäla ditt ärende till dessa möten.

Samtliga möten äger rum klockan 15.00 i kommunhuset och/eller digitalt.

Vi återkommer med mötesdatum för hösten 2024.

Hör av dig till företagslots Mikael Lennartsson om du är intresserad av lyfta ditt ärende i lotsgruppen.

Välkommen att kontakta oss
Om du har några funderingar eller frågor kring ditt företag eller affärsidé, eller vill ha hjälp att försöka hitta rätt bland alla de stöd och möjligheter som finns, kontakta oss gärna.
Vi kommer även gärna på besök till ditt företag.

Näringslivsutvecklare Elisabeth Jonsson

elisabeth.jonsson@lysekil.se  0523-61 31 67

Företagslots Mikael Skarp Lennartsson

mikael.lennartsson@lysekil.se 0523-61 30 00

Lysekils kommun | Tel. 0523-61 30 00 | E-post

www.lysekil.se/naringsliv  | kommun@lysekil.se

Tel: (+46) 523-61 31 67 | 453 80 Lysekil, Sweden