Nyheter från Kuststad 2025, Trelleborg


KUSTSTAD 2025

Nyhetsbrev oktober 2022

Illustration: Semrén Månsson Arkitekter AB

Expovallen blir mötesplats i Trelleborgs västra entré

I samband med att Trelleborgs stora stadsomvandling börjar bli verklighet, har den västra entrén till staden pekats ut som en plats att utveckla för att bli inbjudande för både besökare och boende i området. Nu står det klart att platsen kommer att utvecklas till Expovallen, ett förslag från arkitektfirman Semrén och Månsson.

I förslaget om Expovallen finns en utställningshall, inbyggd i en skyddande strandvall, väderskyddade platser utomhus, tillgänglighetsanpassat bad för familjer att bada under skyddade förhållanden och stort trädäck med brygga ut i havet. Förslaget ger flera möjligheter för caféverksamhet, lek och aktivitet och bygger på energilösningar i framkant.

Bild: AdoreAdore/Kanozi

Trelleborg växer!
- Västra Sjöstaden nu ett steg närmare genomförande

I Västra Sjöstaden kommer Trelleborg åter att möta havet. En helt ny stadsdel med strand och strandpromenad, cirka 1 800 nya bostäder, två förskolor samt kommersiella ytor – det är den korta beskrivningen av Västra Sjöstaden, som kommer att växa fram i västra delen av Trelleborg. Planprogrammet för stadsdelen har arbetats fram under några år och är nu godkänt av kommunfullmäktige i Trelleborg.

Trafikverket ser positivt på Trelleborgs utveckling

Trafikverket ser positivt på kommunens utvecklingsplaner. Det står klart efter att representanter från kommunen och Trelleborgs Hamn träffat Trafikverkets ledning för ett samtal om behovet av en välfungerande infrastruktur i Skåne.

Bilden visar ny anslutning till E6 inom den första detaljplanen för del av Bogsprötet 3 m.fl. i Västra Sjöstaden. Anslutningen är belägen precis väster om ICA MAXI.

Avtal med Trafikverket om ny utfart till E6:an

Avtal har slutits med Trafikverket om ytterligare en utfart till E6:an från den blivande Västra Sjöstaden. Avtalet innebär att Trelleborgs kommun nu kan påbörja projekteringsprocessen.

Bakgrunden till avtalet är att kunna möta den nya stadsdelens behov och samtidigt upprätthålla E6.ans funktion, alltså att säkerställa tillgängligheten till både hamnen och Västra Sjöstaden. Lösningen har arbetats fram gemensamt av Trelleborgs kommun och Trafikverket i en åtgärdsvalsstudie.

Bild: Jais Landén Krantz Arkitekter

Bygglovsansökan beviljad för Trelleborgs nya landmärke

Det är fastighetsbolaget Hemsö som ansökt om bygglov och som nu alltså kan påbörja uppförandet av den nya fastigheten i centrala Trelleborg. Byggnaden kommer att ha 16 våningar och vara 60 meter hög. Lokalerna ska innehålla hotell, kontor, restaurang och konferenslokaler.

Planer för Sjöstaden

Planprogrammet för Sjöstaden, som ska bli verklighet i det gamla hamnområdet, har varit ute på samråd. När samrådsfönstret stängde i september hade inga synpunkter från allmänheten kommit in. Samtidigt har ansökan om planbesked lämnats in för två detaljplaner i Sjöstaden.

Foto: Trelleborgs kommun

Trelleborg stod för uppskattat seminarium under EU Days Lund

För andra året arrangerades EU Days i Lund häromdagen. Under ledning av moderator Carin Daal höll Trelleborgs kommun i ett uppskattat och välbesökt seminarium om stadsutveckling och vätgas som framtida hållbar energikälla. I panelen deltog representanter för både kommunen, forskningen och EU.

Trelleborg deltog i ExpoReal i München

Trelleborg deltog nyligen för första gången på mässan ExpoReal i München. Mässan är en av världens största inom logistik, fastighet- och stadsutveckling.

Trelleborg representerades av senior rådgivare Fredrik Geijer, kommundirektör Gisela Öst och tillväxtchef Mårten Olsson.

Flest röstade för östlig hamninfart

I samband med valet till riksdag, region och kommun den 11 september, genomfördes en kommunal folkomröstning angående infart till Trelleborgs hamn. Valet stod mellan en västlig och en östlig hamninfart. Resultatet visade att flest röstat för en östlig hamninfart. Nu fortsätter arbetet med Kuststad 2025 enligt plan.

Förberedelserna för en ny ringväg fortsätter - nu rivs fler hus

I september gavs startbesked för att riva fler av fastigheterna som ligger längs sträckningen så att arbetet med den nya ringvägen kan fortsätta.Nu pågår rivningen av fastigheterna Toften 2-5, följt av Toften 1 och 10.

- Genom att nu kunna riva fler fastigheter så tar projektet med en ny östlig ringväg ett stort kliv framåt, säger Christopher Kolbjörnsen, delprojektledare för ringvägen vid Trelleborgs kommun.

Vad är Kuststad 2025?

Kuststad 2025 är det mest omfattande stadsutvecklingsprojektet i Trelleborgs kommuns historia.
Det inkluderar satsningar på infrastruktur, näringsliv och stadsutveckling.

Kuststad 2025 består av fyra geografiska delprojekt; ringväg och hamninfart, Sjöstaden, Stadskärnan samt Business Center Trelleborg. När hamnen flyttar till ett mer sydostligt läge skapas möjlighet att utveckla nya stadsdelar med närmare 7000 bostäder i bästa söderläge. I anslutning till den nya ringvägen satsar kommunen på att utveckla befintligt verksamhetsområde till en plats för företagande, logistikverksamhet och service för färjeresenärer.