Projekt Fenixz kommuner

Informationsbrev #1, februari 2024

Välkommen till Fenixz kommuners informationsbrev!

Varmt välkommen till projektet Fenixz kommuners första informationsbrev. Här får du tips om planerade utbildningar, information om Fenixz i allmänhet och annat som berör denna kompetenssatsning.

Informationsbrevet skickas ut en gång per månad till kommuner, kommunala bolag och intressenter av projektet. Det kommer även att ligga på projektets hemsida, www.fenixz.se.

Detta är Fenixz kommuner

Målet med detta projekt är hjälpa Fyrbodals kommuner att stärka sin attraktivitet som arbetsgivare och att anställda ska få möjlighet att blir mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Projektet vill således bidra till ett livslångt lärande, möjligheter till omställning och bidra till ett hållbart arbetsliv.

Målet är att 1000 anställda skall gå våra direktupphandlade och ramavtalsupphandlade utbildningar under tiden 20240415 – 20251231.

Projektet finansieras av ESF (Europeiska Socialfonden). Detta innebär att personal i kommunerna och kommunernas helägda bolag kostnadsfritt kan gå kurser som leder till kompetensutveckling, omställning och hållbarhet. 

Är du vår kontaktperson från din kommun? Då kan du snart anmäla dig och dina medarbetare till de första kurserna! 

De första kurserna startar i mitten av april. Det är endast HR-chef eller någon annan som HR-chefen har deligerat till som kan registrera deltagare från sin kommun. Kontakta Eva-Britt Karlsson om du har frågor (kontaktuppgifter längst ner i informationsbrevet). De flesta har redan blivit kontaktade av henne och påbörjat registeringen. När du och dina medarbetare är registrerade kan du börja anmäla dig till kurser via kursportalen allteftersom de blir klara. 

De första kurserna
Sju kurser är i dagsläget upphandlade med start från april: 


Registrering och bokning av kurser
All registrering och anmälan till kurser sker i vår kursportal Astrakan, dit kommer du via den grå knappen nedan. Man kommer även dit från vår hemsida, där alla kurser kommer att ligga uppe, tillsammans med övrig information kring utbildningarna. När kurserna är bokningsbara kommer länkarna bli klickbara, och du kommer direkt till kursens informations- och bokningssida. 

Fyrbodals kommunalförbund | www.fyrbodal.se | Tel 0522-44 08 20 | E-post kansli@fyrbodal.se
Om du inte vill ha fler nyhetsbrev, avregistrera dig här.
Läs mer om vår integritetspolicy.