Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten
Innehåll
Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bl a utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet. Det gäller även skyldigheten att dokumentera genomförandet av behovsprövade insatser. Under dagen ges en grundlig genomgång av regelverket och vägledning gällande den praktiska tillämpningen. Hela processen omfattas, för att ge en helhetsbild av vad som gäller från att ett ärende aktualiseras till att genomförandet av en insats avslutas. Tidsmässig tonvikt ligger på myndighetsutövningsprocessen eftersom den delen är mer omfattande och detaljreglerad.

Målsättning 
Att deltagarna ska känna en större trygghet gällande vad som förväntas ur ett socialrättsligt perspektiv, och få användbara tankar om hur vi blir bättre på att dokumentera rätt saker.

Innehållet baseras på aktuell lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:5 som trädde i kraft den 1 januari 2015 och omfattar verksamheter som bedrivs enligt SoL, LVU, LVM och LSS.

Målgrupp
Utbildningen är i första hand myndighetsutövare inom socialtjänstens hela verksamhetsområde, men är även användbar för utförare och andra som vill ha en socialrättslig grund att stå på.

Övergripande om socialtjänstens ansvar, kvalitet, allmänna handläggningsregler m.m. Delaktighet och barnrättsperspektiv.

Handläggning och dokumentation av:
• Ansökningar och anmälningar
• Utredningsarbetet i olika verksamheter
• Bedömning och individuell behovsprövning
• Utformning av beslut
• Uppdrag till utförarna

Handläggning av överklagande. Dokumentation under utredning och genomförande: hur, vad, när?

Planering av insatser:
• vårdplan
• genomförandeplan.

Uppföljning hos myndighetshanläggare och utförare. Att avsluta insats och sammanställa slutanteckning.

Utbildare:
Ulrika Ekebro, auktoriserad socionom med bakgrund inom socialtjänst och tillsynsverksamhet. Sedan 2010 verksam som utbildare, handledare och utvecklingskonsult inom det sociala området.

Datum:
24 maj 2023

Tid:
Kl. 09.00 - 16.00

Plats:
Fysisk närvaro
Riverside Hotell. Museigatan 2 Uddevalla

Avgift
2 800 kronor/deltagare exkl moms. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch. För deltagare utanför Fyrboldal 3.300 kronor/deltagare exklusive moms.
 
Anmälan
Anmälan sker senast den 14 april. Anmälan är bindande, men anmäld plats kan överlåtas till annan person. Begränsat antal platser 50. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se

Kontakt
Karin Olovson, nätverksledare IFO, karin.olovson@fyrbodal.se

 
 


ANMÄL DIG HÄR