Nyhetsbrev från Region Skånes kulturförvaltning

Region Skånes kulturförvaltning
Nyhetsbrev #2 juni 2024
Läs på webben

I juni månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om ett samarbete mellan bibliotek och fritidsgårdar i Osby, hur Svedala ska få en mer tilltalande biblioteksverksamhet för killar, bli tipsad om sådant som är bra att tänka på när det gäller ungas delaktighet, vilket projektstöd som kan vara bra att söka om du vill dra igång ett KulturCrew på ditt bibliotek, inspireras av Helsingborgs stadsbibliotek som ska testa ny verksamhet med sin biblioteksbuss, få koll på vad ett bi-bibliotek är, bli uppdaterad på Bokstartsfronten och på vad som är på gång i Åstorp, Båstad och Oxie.

Vi önskar dig trevlig läsning och en skön sommar!

Varma hälsningar från Ann, Anna, Anna, Annelie, Lotta och Tove

Bild: Anders Johansson Stiltje

Fem frågor till Klubb Krea i Svedala

Biblioteket i Svedala har beviljats medel ur Experimentspåret till projektet Klubb Krea, som ska undersöka möjligheten att bli mer intressant och tilltalande för killar. Vi har ställt fem frågor till Anders Johansson Stiltje, som ansvarar för projektet.

Snart dimper det ner en enkät om Bokstart!

I början av juni skickar vi på Biblioteksutveckling Region Skåne en enkät till er på de skånska folkbiblioteken. Syftet är att få en aktuell bild av hur ni arbetar med Bokstart och små barns språkutveckling, och vilka som är era utmaningar och framgångsfaktorer. Svaren kommer vi att använda som ett underlag för framtida regionala stödinsatser inom Bokstart.
Enkäten adresseras till bibliotekschef eller motsvarande och vi är såklart väldigt tacksamma om ni tar er tid att svara.

Trender och tendenser i litteraturutgivningen för barn och unga

Den 21 maj gick den årliga Bokprovningen med Svenska barnboksinstitutet (SBI) av stapeln i Malmö. Bland deltagarna fanns ett sjuttiotal skol- och folkbibliotekarier från stora delar av Skåne. På plats var Sofia Gydemo och Sara Lafolie från SBI som berättade om 2023 års utgivning, Fredrik Holm (bilden), bibliotekarie från Halmstads stadsbibliotek, som föreläste om faktaböcker samt författaren Christina Wahldén, som berättade om hur krig och flykt skildras i barn- och ungdomsböckerna.

Ta gärna del av Bokprovningen du också! Klicka på Läs mer så kommer du till SBI:s sida.

Läs mer →

Faktaboken i välförtjänt fokus 

Efter Bokprovningen med Svenska barnboksinstitutet fortsatte fortbildningsdagen med tema faktaböcker. Skolbibliotekarien och författaren Cilla Dalén föreläste om läsförståelse och bibliotekskunskap – och om varför facklitteraturen fortfarande behövs när eleverna ska söka information. Föredraget varvades med övningar i hur faktaböckerna kan användas i det läsfrämjande arbetet. Klicka på Läs mer för att komma till Cillas webbsida om faktaböcker!

Vi besöktes även av författaren Linnea Lundborg (bilden) som föreläste om hur det är att skriva lättlästa faktaböcker om komplexa ämnen för barn och unga. Linnea berättade generöst om de svårigheter och utmaningar en faktaboksförfattare kan ställas inför och hur hon gått tillväga för att komma vidare i skrivprocesserna. Dagen avslutades med gruppsamtal, bland annat om hur faktaboken kan få ta mera plats i läsfrämjandet.

Läs mer →

Logotyp för Nationell Filmvecka

Nationell Filmvecka för barn och unga

BUFF filmfestival har tagit initiativet till Nationell Filmvecka för barn och unga, som i mars ägde rum för tredje gången. I år var det många bibliotek som medverkade och skapade engagerande aktiviteter kring film. Vi har ställt några frågor till Hugo Liedgren som arbetar på BUFF och till Pontus Örnstrand och Louise Persson i Lomma respektive Skurups kommun.

Foto: Sandra Liljegren Gonçalves

Sök medel för att utveckla ditt biblioteks delaktighetsarbete med unga genom KulturCrew!

Den 27 maj arrangerade Lunds stadsbibliotek, KulturCrew Skåne och Region Skånes kulturförvaltning en inspirationsträff för de skånska bibliotek som vill engagera unga och skapa förutsättningar för deras delaktighet.

Funderar du och dina kollegor också på hur unga kan göras mer delaktiga i bibliotekets verksamhet? Eller kanske grubblar ni rentav på hur ni ska få fler unga att upptäcka sitt lokala bibliotek? Då vill vi tipsa er om att använda metoden KulturCrew, som bygger på ung delaktighet genom arrangörskap!

Ni kan som bibliotek söka projektmedel från Region Skåne för att komma igång och förverkliga ert eget KulturCrew.

Anna Lundqvist Nilson intervjuar Maria Jämthagen och Anette Eggert från projektet Mat och bokprat.
Bild: Kulturförvaltningen

Unga och delaktighet – Men hur når vi dem?

En workshop som snabbt blev fullbokad på Stora utvecklingsdagen i mars var programpunkten Unga och delaktighet – Men hur når vi dem?

Många verksamheter funderar på hur de kan nå ut till unga och öka deras medvetenhet om det utbud som finns och hur de själva kan medverka till att skapa ett innehåll de själva vill ha. Vi vill därför dela med oss av de tips och tankar som kom upp under samtalen – kanske kan de fungera som stöd och vägledning för fler.

Nyvångshögen i Åstorps kommun. Bild från Söderåsens bildbank

Är mobil verksamhet ett framtida komplement till biblioteken i Åstorps kommun?

Åstorps bibliotek har beviljats medel ur Experimentspåret för att undersöka möjligheter och förutsättningar för en mobil biblioteksverksamhet med biblioteksbil. Vi ställde fem frågor till bibliotekschefen Sara Olsson om vad som ska göras inom projektet.

Jenny Åhrlin, Josefin Nilsson och Mats Johansson Brinck på Båstads bibliotek. Foto: Diellza Mazhiqi

Spelcirkel för unga tar form i Båstad

Genom medel från Experimentspåret planerar biblioteket i Båstad för en spelcirkel för unga - ett projekt som även omfattar kompetensutveckling för personalgruppen. Med en vilja att bredda sitt utbud för ungdomar och med inspiration från Kristianstads stadsbibliotek ska spelen med sina spännande världar och karaktärer ta mer plats på biblioteket.

Bild: Rickard Johnsson

Bi-bibliotek uppstartat i Påarp

Helsingborgs bibliotek vill öka medvetenheten om natur, hållbarhet och biologisk mångfald både hos skolbarn och hos andra biblioteksbesökare genom projektet "Bi-biblioteket – en pollineringsträdgård" i Påarp. Vi har ställt några frågor till Lena Edvardsson som är bibliotekarie och har lett projektet.

Småbarnsträff i Oxie, från vänster: Viktoria, Gianna och Florida. Foto: Sofia Junes

Språkrevitaliserande metoder på Oxiebiblioteket

Språkrevitalisering innebär att man ska hitta olika metoder för att främja ett språk, så att det kan fortsätta att leva in i framtiden. Vi ställde några frågor till Oxiebibliotekets Florida Pavlovska och Sofia Junes, som med medel från Experimentspåret undersökt hur de kan bidra till att stärka barns och ungas läsning på det nationella minoritetsspråket romani, svenska samt andra språk.

David Petersson, Kicki Fredriksson och Anki Olsson Flodin ombord på biblioteksbussen. Foto: Diana Larsen

På drift med Helsingborgs stadsbibliotek

Helsingborgs stadsbibliotek ska med hjälp av medel ur Experimentspåret testa ny verksamhet på biblioteksbussen. Vi ställde några frågor till Anki Olsson Flodin, David Petersson och Kicki Fredriksson om projektet som fått namnet På drift - författarbesök.

Demokratisoppa på biblioteken i Hylte

Biblioteken i Hylte deltar i projektet Biblioteken som tankesmedjor. Inom ramen för detta utforskar de hur sociala och digitala klyftor i samhället kan minskas och bjuder in till soppa och samtal för att öka kunskap och minska socialt utanförskap.

Karolina Larsson, doktorand i logopedi vid Lunds universitet. Foto: privat.

Barns flerspråkiga utveckling – möjligheter och utmaningar

"Många blandar ihop de problem som kan uppstå i kölvattnet av segregation, socioekonomisk utsatthet och utanförskap med flerspråkigheten per se. Det är jätteviktigt att komma ihåg att flerspråkighet aldrig är ett problem, utan en tillgång som kan ge möjligheter."

Så säger Karolina Larsson, doktorand i logopedi vid Lunds universitet, som föreläser på Bokstartsdagen "Läsa tillsammans – en utbildningsdag om små barns språkutveckling och dialogläsning" den 28 november i Malmö.

Dagen riktar sig till bibliotekspersonal och personal inom barnhälsovården och det går redan nu att anmäla sig!

Vi ställde några frågor till Karolina om hennes föreläsning och hennes forskning.

Personal på fritidsgårdarna och biblioteket samarbetar i projektet. På bilden syns Carina Andrén, Maria Persson, Jörgen Karlsson, Jessica Darlin, Cecilia Pedersen och Isebell Johnsson. Foto: Osby bibliotek

Författarbesök på fritidsgårdarna i Osby

Biblioteken i Osby har blivit beviljade medel för projektet Författarbesök på fritidsgårdarna i Osby. Cecilia Pedersen, kulturutvecklare, och Isebell Johnsson, bibliotekssamordnare, berättar om projektet och sitt samarbete med fritidsgårdarna. Först ut har varit ett författarbesök som sätter fingret på ett mycket angeläget ämne för både unga och deras vuxna, nämligen psykisk ohälsa.

Lotta Westerberg avslutar sitt vikariat på Region Skånes kulturförvaltning den 31 juli.
Foto: Kulturförvaltningen

Stort tack från mig!

Hösten blev till vinter, som blev till vår och nu står sommaren snart i full blom. Min tid på Region Skånes kulturförvaltning som utvecklare bibliotek lider mot sitt slut. Det har varit fantastiskt spännande och givande månader, som gett mig kunskaper om hur det är att arbeta för och med biblioteken i hela Skåne. En välbehövlig och stimulerande utblick för mig som arbetat inom Biblioteken i Malmö under 17 års tid.

Under vikariatet har jag hunnit med ett tillfälle av Fem bibliotek – fem träffar, haft möten med ansvariga för sjukhusbiblioteken i Malmö/Lund, Kristianstad och Helsingborg, lyssnat på intressanta föredrag på Litteralund, modererat årets Bokprovning med Svenska barnboksinstitutet, varit med kollega på demokrati-workshop i Svalöv, deltagit på bibliotekschefsmöte med demokratitema, anordnat inspirationsträff om KulturCrew tillsammans med Lunds stadsbibliotek och KulturCrew Skåne, skrivit och knåpat med våra nyhetsbrev – och sist men inte minst tagit del av och handlagt intressanta projektansökningar och redovisningar från flera bibliotek; bland annat Åstorp, Vellinge, Båstad, Helsingborg, Lund, Landskrona, Staffanstorp och Kristianstad.

Tusen tack till er som jag mött på vägen – för alla intressanta samtal och nya perspektiv! Jag hoppas att vi ses igen i olika sammanhang framöver och om du har vägarna förbi Malmö stadsbibliotek – hör gärna av dig så tar vi en fika och fortsätter samtalet!
 
/ Lotta Westerberg

Läsfrämja tillsammans – hur kan Shared reading vara en resurs för samverkan?

I april anordnade Digiteket och Region Skåne webbinariet Läsfrämja tillsammans – hur kan Shared reading vara en resurs för samverkan?
Du kan ta del av det inspelade webbinariet via länken.

Artikeln Läsfrämjandets geografi av Hanna Carlsson, forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap, lyfts i ett samtal om läsfrämjande i samverkan med hjälp av Shared reading. Medverkande är Isebell Johnsson, bibliotekarie på Osby bibliotek, Emelie Ljungberg, skolbibliotekarie på Carl Engström-gymnasiet i Eslöv och Anders Ohlsson, professor i litteraturvetenskap vid Språk och litteraturcentrum, Lunds universitet. Samtalet leds av Tove Eriksson Mrozowski från Region Skånes kulturförvaltning.
 

Fler tips från Digiteket

Digiteket fortsätter att vara en källa till både fröjd och kunskap för alla oss som arbetar i biblioteksvärlden. Här kommer några tips:

Det här är en utbildning om samverkan mellan biblioteksverksamheten och civil­samhället. Utbildningen är framtagen i samverkan med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och bygger på en tidigare webbutbildning som myndigheten tagit fram. Den 1 januari 2024 bildades Mediemyndigheten, som är en sammanslagning av Myndigheten för press, radio och tv och Statens medieråd. Vilket är myndighetens uppdrag, vilka delar består dess verksamhet av och på vilket sätt är myndigheten relevant för biblioteksmedarbetare? Läs intervjun med Mediemyndighetens generaldirektör Jan-Olof Lind. Den nya tillgänglighetslagen som träder i kraft den 28 juni 2025 innebär stora förändringar för e-boksmarknaden, som i förlängningen även berör biblioteken. Lagen, som baseras på ett EU-direktiv, ställer krav på att digitala produkter och tjänster, inklusive e-böcker, ska vara tillgängliga för alla. Vad detta innebär för bibliotekens verksamhet diskuterades i ett webbinarium arrangerat av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Kostnadsfri utställning om det romska språket

Nu finns det möjlighet att kostnadsfritt beställa en utställning om det romska språket och dess historia!

Språkcentrum romska på Instituet för språk och folkminnen, Isof, har tagit fram utställningen Romska språket – historia, nutid och framtid som skildrar romers och det romska språkets historia, från romernas förfäder för tusen år sedan till det att romer erkändes som en nationell minoritet och romani chib som ett nationellt minoritetsspråk i Sverige.
I utställningen kan du läsa bland annat om olika romska dialekter och om de språkliga rättigheter som romer har i Sverige samt om antiziganism som fortfarande påverkar många romers vardag. 
Utställningen går att beställa till och med den 5 juni.

Nytt bidrag inom läs- och litteraturfrämjande för folkbibliotek 

Mer läsning – utvecklingsbidrag för främjande av litteratur och läsning öppnar 10 september

I höst utlyser Kulturrådet ett nytt bidrag inom läs- och litteraturfrämjande för satsningar på barn och ungas läsning. 
Bidraget kan sökas av offentliga aktörer och vänder sig framför allt till folkbibliotek, men även andra kommunala aktörer samt regioner. Utlysningen är öppen från den 10 september till den 8 oktober.

Mer info kommer på Kulturrådets bidragssida i juni, men riktlinjerna för bidraget finns redan nu att läsa. Enligt dem kommer Kulturrådet bland annat att prioritera projekt som:

  • riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning
  • stärker flerspråkighet, särskilt för målgruppen barn och unga
  • stärker nationella minoriteters språk, litteratur och kultur, särskilt för målgruppen barn och unga
  • ska stärka litteratur- och läsfrämjande för barn, unga och unga vuxna i åldrarna 13–25 år i områden med socioekonomiska utmaningar samt barn och unga i glesbygd.

Sök stöd till biblioteksutveckling

Går ditt bibliotek i förändringstankar?
Kanske vill ni testa något nytt och utforska nya samarbeten? Eller arbeta fram kompetensutvecklande insatser? Det finns hos Region Skåne tre olika projektstöd att söka för folkbibliotek. Dessa går att söka löpande under året, fram till kl.12.00 den 15 november 2024.
Här under beskrivs de olika stöden kortfattat. Klicka på "Läs mer" för att läsa mer om dem och för att komma vidare till Ansökningsportalen!

Experimentspåret
Sök stöd inom Experimentspåret om du exempelvis vill testa ett nytt arbetssätt eller en ny metod. Du kan söka för att göra en förstudie eller ta fram ett underlag som ska undersöka möjligheterna att senare genomföra en större förändring. 

Lärandespåret
Stöd inom Lärandespåret kan användas till olika former av lärande genom kompetensutvecklande eller kunskapsdelande insatser. Under 2024 kan även andra kulturverksamheter i Skåne, exempelvis museer och föreningar, söka Lärandespåret inom ramen för Läsfrämjandelyftet Skåne. 

Projektspåret
Sök stöd inom Projektspåret för olika former av utvecklingsprojekt. Projektet ska ha som syfte att långsiktigt stärka samarbete och biblioteksverksamhetens utveckling och kvalitet. Det kan handla om metodutveckling, att utarbeta långsiktigt hållbara mediestrategier- och samarbeten, eller att på andra sätt förbättra bibliotekets verksamhet. 

JUNI
10

Webbinarium – läsfrämjande i områden med socioekonomiska utmaningar

Kulturrådet bjuder in till ett webbinarium om läsfrämjande för unga i områden med socioekonomiska utmaningar. Cecilia Löfberg och Pamela Schultz Nybacka berättar om vad som behövs för att lyckas och hur forskning på området ser ut. Sista anmälningsdag är 4 juni.
 

SEPTEMBER
13

Bibliotek i beredskap

Folkbiblioteken i Lund bjuder in kollegor i Skåne till en träff om AI och hotet mot demokratin! Du får lära dig mer om informationspåverkan, AI och källkritik samt om bibliotekens möjliga roll.

OKTOBER
10

Morgondagens Pippi - forum för litteratur, film och spel

Är du bildberättare, författare, filmskapare eller speldesigner? Pedagog, bibliotekarie eller kulturproducent? Anmäl dig redan nu till konferensen den 10-11 oktober och kom till Vimmerby!

OKTOBER
15

IBBY:s årliga barnlitteraturföreläsning

IBBY:s barnlitteraturföreläsning är ett årligen återkommande arrangemang där en utvald författare eller illustratör ger sin personliga syn på barn- och ungdomslitteraturen. Årets författare är Marit Törnqvist! 
"Var går gränsen?" är titeln på hennes föreläsning, som är gratis och arrangeras i samarbete mellan IBBY, Litteralund och Region Skåne. Föreläsningen hålls på Stadshallen i Lund.

OKTOBER 2024
23

Inspirationsseminarium om MIK

Välkomna till ett digitalt kunskapsseminarium den 23 oktober kring samtidens utmaningar gällande demokrati, bildning samt medie- och informationskunnighet, MIK.

NOVEMBER
28

Bokstart Skåne: Läsa tillsammans – en utbildningsdag om små barns språkutveckling och dialogläsning

Den 28 november bjuder Region Skåne in till en utbildningsdag om små barns språkutveckling och dialogläsning för personal på bibliotek och barnavårdscentraler. Utbildningen är en del av Bokstart Skåne.
Dagen arrangeras av Region Skånes kulturförvaltning och Region Skånes utvecklingsenhet för barnhälsa.

DECEMBER
4

Delningskonferens: Biblioteken som tankesmedjor 

Den 4 december bjuder Regionsamverkan Sydsverige in till en konferens om bibliotekens demokratiska uppdrag. Nio kommuner delar med sig av lärdomar från projektet Biblioteken som tankesmedjor.

Information om personuppgifter
Du får detta utskick eftersom du tidigare registrerat dig för liknande utskick eller för att Region Skåne inom sitt myndighetsuppdrag vill kontakta dig. Om du inte längre vill få liknande utskick kan du avregistrera digPå skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar personuppgifter.

Hitta Ring Kontakta
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.