Välkomna till en inspirationsdag på temat ”tvångs- och begränsningsåtgärder" – för chefer och verksamhetsledare
 

Inbjudan till inspirationsdag på temat ”Tvångs- och begränsningsåtgärder”

Tid och plats: 25 april 2024 kl. 9.00 – 12.00 på plats på Högskolan Väst i Trollhättan.
 
På grund av det stora intresset ger vi återigen en inspirationsdag på temat tvångs- och begränsningsåtgärder. Syftet med inspirationsdagen är att ge ökad kunskap om tvångs- och begränsningsåtgärder inom verksamhetsområdena funktionshinder och socialpsykiatri. Att stödja människor med funktionsnedsättning är uppdraget, men hur och vad får vi göra som personal? Vi hamnar ofta i etiska konflikter, där autonomi och säkerhet vägs mot varandra, och det är något vi behöver lyfta och få kunskap om. Det är Maria Erlandsson som kommer att lotsa oss genom förmiddagen (Läs mer om Maria nedan). Dagen kommer att innehålla såväl föreläsning som dialog och diskussion.

 
Innehåll och upplägg av förmiddagen:
  • Fakta, grundläggande juridik kring vad som gäller
  • Etiska dilemman
  • Begrepp, vad är vad, hur och när de används och vad de innebär
  • Förebyggande arbete
  • Workshop/diskussion
 
Tider för dagen:
Inspirationsförmiddagen pågår från kl. 9.00 – 12.00
Från klockan 8.30 serveras kaffe/te och smörgås
 
Målgrupp:
Inspirationsdagen är riktad till dig som jobbar som chef eller verksamhetsledare inom verksamhetsområdena funktionshinder eller socialpsykiatri.
 
Datum:
25 april 2024 kl. 9.00 – 12.00
 
Var:
Fysiskt på plats på Högskolan Väst i Trollhättan (Högskolan Väst - Hitta till Högskolan Väst (hv.se)
 Lokal: F210

Antal platser:
Begränsat antal platser (max 60 deltagare) först till kvarn gäller
 
Kostnad:
Att delta är kostnadsfritt för deltagare från Fyrbodals 14 kommuner (då ingår kaffe/te och smörgås) För övriga kommuner är kostnaden 500 kronor/deltagare (då ingår kaffe/te och smörgås)
 
Mer information om dagen:
Frågor besvaras av Maria Klamas 0733-358508
Maria.klamas@fyrbodal.se
 
Anmälan:
Anmälan senast 5 april
Anmälan är bindande dock ej personbunden
Eventuell avanmälan sker till carina.aasen@fyrbodal.se senast 5 april


Maria Erlandsson

Maria arbetar som universitetsadjunkt på Högskolan Väst sedan 2019 och undervisar främst i psykiatrisk vård och omvårdnad, etik och delvis i ämnet kriminologi. Till vardags undervisar hon på programmet Socialpsykiatrisk Vård, Sjuksköterskeprogrammet och har ett uppdrag inom akademin som högskolepedagogisk utvecklare med inriktning digitalisering och decentraliserat lärande. Innan akademin arbetade hon främst verksamhetsnära inom socialpsykiatri och LSS där metodutveckling, handledning och social dokumentation var grundstenar i arbetet. Maria har en bakgrund i tvärvetenskaplig utbildning i psykiatri, socialt arbete och kriminologi och en magisterexamen i verksamhetsutveckling. Har även utbildning i ESL- ett självständigt liv som metodhandledare, utvecklat en anpassad version av DLDA för psykiska funktionshinder, och tidigare verkat som programansvarig för programmet Socialpsykiatrisk vård