Nyhetsbrev från Region Skånes kulturförvaltning

Region Skånes kulturförvaltning
Nyhetsbrev #1 mars 2024
Läs på webben

På Region Skånes kulturförvaltning blickar vi förväntansfullt framåt mot ett nytt innehållsrikt år.

En sak som utmärker sig i årets första nyhetsbrev är de många insatser, både inom och utanför Skåne, som berör de demokratiska aspekterna.

Ni är flera som har efterfrågat stöd, där en av insatserna nu är under genomförande: workshops för att lokalt få en samsyn och ett gemensamt språk för vad demokratiuppdraget på bibliotek kan innebära i konkret handling. Det finns flera tillfällen i vår att träffa kollegor och prata vidare om detta viktiga arbete, vilket du kan läsa om i detta nyhetsbrev.
 
Att demokratin inte kan tas för given, utan kräver ständigt arbete och engagemang, märks inte bara i bibliotekens informationsdiskar och i sociala medier. Denna negativa utveckling är högst påtaglig och mätbar. På forskningsinstitutet Varieties of Democracy (V-dem) görs uppskattningar av risken för försämringar i staters styrning. Där är Sverige tillsammans med en rad tidigare ansedda och stabila välfärdsdemokratier nu med på listan över de 20 länder i världen mest troliga för en försämring i demokratiskt styrskick. 

Vårt gemensamma arbete kring olika demokratifrågor är mer angeläget än någonsin och vi ser fram emot att diskutera och samtala om detta med många av er i olika sammanhang under våren.
 
Varma hälsningar från Ann, Anna, Anna, Annelie, Lotta, Rebecka och Tove

Ny enhetschef!

Emelie Ive blir i april ny enhetschef för Kultur och samhälle på Region Skånes kulturförvaltning. Hon är idag chef för enheten Dokumentation och yttrandefrihet på kulturförvaltningen i Malmö.

Vi ser fram emot att lära känna Emelie och höra om erfarenheterna från hennes tidigare verksamheter, som bland annat omfattar biblioteket Garaget och nu senast även Dawit Isaak-biblioteket.

Fullspäckat och fullbokat program på
Stora utvecklingsdagen 2024!

Om några veckor arrangeras Stora utvecklingsdagen, SUD, för sjunde året i rad. Länge leve läsglädjen! är namnet på SUD 2024, som äger rum den 20 mars på Stadshallen i Lund. Intresset för dagen är stort och konferensen är nu fullbokad.

Temat i år är läsfrämjande i samverkan och det kommer att märkas bland medverkande och publik.

– Läsfrämjande är en bred samhällsuppgift, och biblioteken samverkar med en mängd olika aktörer i det läsfrämjande arbetet. Därför är det självklart att vi denna gång riktar oss till en bredare publik än vanligt, och att det också avspeglar sig i programmet, säger Tove Eriksson Mrozowski, utvecklare bibliotek på Kulturförvaltningen.

Bildmontage: Lotta Ahlandsberg

Barnen visar sin bild av Malmö under Eurovision!

Den här våren går Eurovision song contest av stapeln i Malmö och i samband med detta engageras barn i att fotografera, intervjua och skriva.

Malmö stadsbibliotek och områdesbiblioteket Garaget har tillsammans med Minibladet beviljats medel ur Projektspåret för tävlingen Min bild av Malmö. Vi ställde några frågor till dem om vad projektet innebär!   

Läsfrämja tillsammans – hur kan Shared reading vara en resurs för samverkan?

Vilka utmaningar och möjligheter kan finnas med att samverka med aktörer utanför den egna verksamheten kring läsfrämjande? Och hur kan en metod som Shared reading vara en resurs i det arbetet?

Välkomna till ett webbinarium den 23 april som tar upp frågor från Hanna Carlssons artikel Läsfrämjandets geografi, i ett samtal om läsfrämjande i samverkan med hjälp av Shared reading. Medverkande är Isebell Johnsson, bibliotekarie på Osby bibliotek, Emelie Ljungberg, skolbibliotekarie på Carl Engström-gymnasiet i Eslöv och Anders Ohlsson, professor i litteraturvetenskap vid Språk och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Webbinariet är ett samarbete mellan Digiteket och Region Skåne, och en vidareutveckling av temat från Stora utvecklingsdagen 2024, Länge leve läsglädjen!

Du kan redan nu anmäla dig till webbinariet den 23 april via Digiteket.

Utbildning i äventyrspedagogik för bibliotek

Fem bibliotek i Skåne ska under 2024 
skapa läsfrämjande biblioteksäventyr i mysterieform för sina besökare, samtidigt som personalen lär sig mer om äventyrspedagogik - allt under handledning av erfarna pedagoger från Drömmarnas hus i Malmö.
Vi ställde några frågor till kursledarna från Drömmarnas hus, Kristian, Ann Marie och Lotta, om det här biblioteksäventyret!

Bibliotekarier i forskningscirkel om läsfrämjande med ungdomar

Femton skånska bibliotekarier ska under nästan ett års tid utveckla sitt läsfrämjande arbete med ungdomar. Detta sker i en forskningscirkel under ledning av Catarina Economou, docent i svenska vid Malmö universitet.

Målgruppen för läsaktiviteter är ungdomar mellan 13-19 år och ungdomar med ett annat förstaspråk än svenska. 

Sök stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga på
de nationella minoritetsspråken

Du och ditt bibliotek kan söka stöd hos Svenska Filminstitutet för att arbeta med tidsbegränsade projekt, som på kort eller lång sikt ökar tillgängligheten till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken. Det kan vara för att kompetensutveckla personal, göra insatser som främjar eget skapande, arrangera filmpedagogisk verksamhet med mera. Ansök senast den 22 mars!

Logotypen för SBI:s Bokprovning

Bokprovning med Svenska barnboksinstitutet!

Det närmar sig den årliga Bokprovningen! Svenska barnboksinstitutet kommer till Malmö och ger oss en översikt av 2023 års trender och tendenser inom utgivningen av barn- och ungdomsböcker. Gästföreläsare är bibliotekarien Fredrik Holm, som berättar om faktaböcker och författaren Christina Wahldén, som tittar närmare på ämnena krig och flykt i utgivningen.

På eftermiddagen fortsätter programmet med temat faktaböcker och läsfrämjande tillsammans med de inbjudna författarna Cilla Dalén och Linnea Lundborg!

Paulina Stanley, Emeli Zeilon och Jacob Lindblad utgör projektgruppen. Bild: Christa Grönlund Larsen.

Landskrona stadsbiblioteks demokratiprojekt LA-tillsammans vill ge fler möjlighet att göra sin röst hörd

Projektet har bidragit till ökat inflytande från besökarna kring biblioteksrummet och ett samarbete om en utställning om ungas framtidstro. Paulina Stanley, projektledare, Jacob Lindblad, bibliotekarie och Emeli Zeilon, kulturutvecklare, har under hösten 2023 drivit ett antal olika processer som gått parallellt, dels inne på biblioteket, dels ute i staden. 

Christina Westermark, Helena Holmberg och Bengt-Gunnar Österberg arbetar tillsammans i projektet Biblioteken som tankesmedjor.

Biblioteken i Karlskrona undersöker hur AI kan stärka det demokratiska arbetet

Biblioteken i Karlskrona deltar i projektet Biblioteken som tankesmedjor. De utforskar hur man kan använda AI och andra digitala verktyg för att öka det lokala medborgarinflytandet hos invånarna i kommunen. Ta del av deras arbete!

Bibliotekarierna Ann-Marie Rauer, Karin Westeman, Karin J Saksi och Linnéa Johansson arbetar tillsammans i projektet Biblioteken som tankesmedjor.

Delaktighet och demokrati på Folkbiblioteken i Lund

Biblioteken i Lund är med i projektet Biblioteken som tankesmedjor och utforskar bibliotekets demokratiska uppdrag. Vi har ställt frågor till personalen om deras arbete med Lund lyssnar och Lund pratar.

Bildcollage:Biblioteken i Vaggeryd

Digital delaktighet och inkludering genom AI på biblioteken i Vaggeryd

Biblioteken i Vaggeryd deltar i projektet Biblioteken som tankesmedjor. Med fokus på bibliotekens prioriterade målgrupper utforskar de sambanden mellan AI, hälsofrämjande arbete och digital delaktighet på biblioteken.

Max Valentin är processledare för projektet Biblioteken som tankesmedjor. Foto: Privat

Sätt kryss i kalendern redan nu för konferensen med Biblioteken som tankesmedjor!

Projektet Biblioteken som tankesmedjor är ett utvecklingsarbete som pågår i nio kommuner i södra Sverige fortsätter under 2024. Bibliotekens demokratiska uppdrag utforskas och utvecklas på bibliotek i de olika kommunerna, som alla har sina olika utmaningar och lokala förutsättningar. Projektet är ett samarbete mellan de regionala biblioteksverksamheterna i Halland, Jönköping, Kalmar, Blekinge/Kronoberg och Skåne med stöd från RSS.

Den 4 december 2024 bjuder vi in till en konferens för spridning av de erfarenheter och metoder som arbetats fram och för att lyfta hur biblioteken kan samverka med lokalsamhället för att arbeta ännu mer med det demokratiska uppdraget. Vi får också ta del av flera internationella exempel.
 

Bild: Biblioteken i Helsingborg

Träff på Helsingborgs stadsbibliotek
den 10 april för samtal om bibliotekens demokratiska uppdrag 

Varmt välkommen till en träff med fokus på folkbibliotekens demokratiska uppdrag, som är viktigare än någonsin, men också stort och ibland svårt att omsätta i handling. 

Träffen är för dig som vill nätverka med kollegor i Skåne, utbyta tankar, hitta samarbeten och möjligheter till kompetensdelning inom demokratiområdet.

Biblioteksutvecklare från Region Skånes kulturförvaltning kommer också att berätta om satsningar som Framtidsdialoger och Biblioteken som tankesmedjor.

In och kika på programmet och passa på att anmäla dig!

Bild: Kulturförvaltningen

Bibliotekschefsmöte med fokus på demokratiuppdraget

Den 25 april blir det bibliotekschefsmöte med fokus på bibliotekens demokratiuppdrag. Heldagsmötet kommer att äga rum i centrala Malmö, med ett välmatat program.
Vi kommer att erbjuda fördjupande föreläsningar, workshops och nätverkande.
Programmet uppdateras i början av mars, men boka dig redan nu – anmälan är öppen!

Lyssna på podden Kulturpolitisk styrning av läsfrämjande insatser!
 

På Digiteket hittar du ett poddavsnitt med Jenny Johannisson, docent i biblioteks- och informationsvetenskap och Julia Pennlert, universitetslektor med inriktning mot läsning och läsfrämjande. De samtalar om hur den kulturpolitiska styrningen av läsfrämjande insatser går till och vilka utmaningar som finns kopplat till detta.

Det här poddsamtalet ingår i kursen Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek för bibliotekschefer, men är intressant för alla som vill vill veta mer om strategiska perspektiv på läsfrämjande verksamhet med fokus på barns och ungas läsning och kollegialt lärande. Detta poddavsnitt är det tredje av nio i serien som publiceras på Digiteket.

Anna Lundqvist Nilson och Rebecca Padar håller i årets biblioteksträffar om barnrätt och delaktighet. Foto: Kulturförvaltningen

"Fem bibliotek – fem träffar" fortsätter bygga nya nätverk och samarbeten inom Läsfrämjandelyftet!

Under 2023 deltog barn- och ungabibliotekarier och chefer från tio skånska folkbibliotek i Fem bibliotek – fem träffar, en regional insats inom Läsfrämjandelyftet.

Hösten 2024 fortsätter konceptet och vi kan glatt berätta att elva bibliotek anmält sitt intresse till att medverka! Träffarnas huvudfokus blir på temat barnrätt och delaktighet, och de olika biblioteken turas om att vara värdar. Anna Lundqvist Nilson, utvecklare bibliotek och Rebecca Padar, utvecklare barnrätt håller samman arbetet. Ta del av konceptets innebörd och deras förhoppningar med årets tema!
 

Bild på taktilt material. Foto: Kollaborativet

Oxiebiblioteket och Kollaborativet i delaktighetsprojekt för barn med funktionsnedsättningar

Tove Mörkberg på Oxiebiblioteket i Malmö berättar om hur ordlösa scenkonstupplevelser kan skapa mening, tillhörighet och sammanhang för barn på biblioteket. Vi får även flera tips på hur bibliotek och andra verksamheter kan göra för att bättre nå barn och unga med funktionsnedsättningar.

Boken "Det här glömmer jag aldrig", skriven och illustrerad av barn på Nydalaskolan i Malmö. Foto: Biblioteken i Malmö

Lindängenbiblioteket i Malmö inspireras av delaktighet och läsfrämjande i projektet "Det stora mötet" 

Genom att följa bokprojektet "Det stora mötet" på Nydalaskolan, vill Lindängenbiblioteket lära sig skapa en hållbar modell för att engagera barn i kreativa processer och främja läsning och delaktighet inom bibliotekets verksamhet.

Bokprojektet "Det stora mötet" är ett initiativ av barnboksförfattaren Marit Törnqvist i samarbete med Nicolas Lunabba och Helamalmö, och projektet äger bland annat rum på Nydalaskolan i Malmö.
I projektet har barn i årskurs fem på Nydalaskolan fått skriva och illustrera personliga berättelser, som har blivit till en bok, med titeln "Det här glömmer jag aldrig".

Framtidsdialoger med biblioteken i Ystad

Framtidsdialoger är en metod som Region Skåne och Lunds universitet utvecklat tillsammans. Den används för att utveckla kommunens biblioteksverksamhet utifrån de lokala förutsättningarna och med biblioteksplanen som nod.

Ann Lundborg och Anna Lundqvist Nilson från Region Skånes kulturförvaltning kommer under en vecka i april att göra ett tjugotal intervjuer med både bibliotekspersonal och kommunpolitiker, men även med andra verksamheter i kommunen som redan har eller kan få en relation till biblioteket.

Väntrummet som ska utvecklas inom projektet.

Bellevuegårdsbiblioteket och socialtjänsten i ett läsfrämjande samarbete!

De båda verksamheterna anar att de till stor del möter samma barn och unga i sina lokaler. Nu vill de skapa igenkänning för målgruppen och hitta gemensamma uttryck som inspirerar till läslust och ger en välkomnande känsla i socialtjänstens väntrum. Vi ställde några frågor om projektet till bibliotekets sektionschef Anna Helm Hannervik.

Sök stöd till biblioteksutveckling

Går ditt bibliotek i förändringstankar?
Kanske vill ni testa något nytt och utforska nya samarbeten? Eller arbeta fram kompetensutvecklande insatser? Det finns hos Region Skåne tre olika projektstöd att söka för folkbibliotek. Dessa går att söka löpande under året, fram till kl.12.00 den 15 november 2024.
Här under beskrivs de olika stöden kortfattat. Klicka på "Läs mer" för att läsa mer om dem och för att komma vidare till Ansökningsportalen!

Experimentspåret
Sök stöd inom Experimentspåret om du exempelvis vill testa ett nytt arbetssätt eller en ny metod. Du kan söka för att göra en förstudie eller ta fram ett underlag som ska undersöka möjligheterna att senare genomföra en större förändring. 

Lärandespåret
Stöd inom Lärandespåret kan användas till olika former av lärande genom kompetensutvecklande eller kunskapsdelande insatser. Under 2024 kan även andra kulturverksamheter i Skåne, exempelvis museer och föreningar, söka Lärandespåret inom ramen för Läsfrämjandelyftet Skåne. 

Projektspåret
Sök stöd inom Projektspåret för olika former av utvecklingsprojekt. Projektet ska ha som syfte att långsiktigt stärka samarbete och biblioteksverksamhetens utveckling och kvalitet. Det kan handla om metodutveckling, att utarbeta långsiktigt hållbara mediestrategier- och samarbeten, eller att på andra sätt förbättra bibliotekets verksamhet. 

MARS
4

Barns röster från södra Malmö - en eftermiddag om kreativitet och läsfrämjande

Välkommen till en eftermiddag med inspirerande samtal och erfarenhetsutbyte om kreativitet och läsfrämjande med bilderbokskonstnären Marit Törnqvist och skolbibliotekarien Felix Sjögren.

MARS 2024
20

Stora utvecklingsdagen 2024 – Länge leve läsglädjen!

Välkommen till en konferens om kraften och glädjen i läsning och läsfrämjande i samverkan! 
Det blir föreläsningar, samtal, workshops och mässa – en inspirerande mötesplats för alla som är eller vill bli läsfrämjare.

APRIL 2024
10

Mötesplats för samtal om bibliotekens demokratiska uppdrag

Varmt välkommen till denna mötesplats med fokus på folkbibliotekens uppdrag: ”att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” som det står i paragraf 2 i bibliotekslagen.

APRIL 2024
12

Föreläsning om minoritetsstress och bemötande med Tove Lundberg

Personer som tillhör en minoritetsgrupp upplever ofta mer utsatthet, som diskriminering och kränkningar, än andra. Hur fungerar minoritetsstress, och hur bemöter vi våra besökare och kollegor på ett inkluderande och välkomnande sätt?

APRIL 2024
23

Webbinarium: Läsfrämja tillsammans – hur kan Shared reading vara en resurs för samverkan?

APRIL 2024
25

Bibliotekschefsmöte

Välkomna till ett bibliotekschefsmöte, som 
kommer att äga rum i Malmö under en heldag. Programmet fokuserar på bibliotekens demokratiuppdrag. Mer information om dagens innehåll och exakta tidpunkter kommer i början av mars.
Anmäl dig gärna redan nu! 

MAJ 2024
21

Svenska Barnboksinstitutets Bokprovning 2024 med en temaeftermiddag om läsfrämjande med faktaböcker!

Välkommen till Bokprovning 2024 med tillhörande temaeftermiddag i läsfrämjandets tecken den 21 maj i Malmö! Dagen är en del av Läsfrämjandelyftet Skåne.
 

MAJ
29

Biblioteken möter KulturCrew

Välkomna till en förmiddag om barns och ungas delaktighet i biblioteksverksamheten med KulturCrew!
Under denna förmiddag får du möta representanter från KulturCrew som berättar hur det funkar, och hur ert bibliotek kan starta ett KulturCrew med barn och unga. Vi får också ta del av goda exempel.

MAJ
30

Jubileumskonferens Bokstart 10 år

För att fira att Bokstart fyller 10 år arrangerar Kulturrådet en digital halvdagskonferens med presentationer, forskning, samtal och hälsningar den 30 maj, kl. 09-12. 
Det går att anmäla sig redan nu!

JUNI
12

Mysteriet med den försvunna boktiteln - äventyrsfortbildning för bibliotek under 2024

I denna praktiska utbildning, som omfattar tre heldagar under 2024, får ni möjlighet att lära er mer om äventyrspedagogik, samtidigt som ni skapar och sedan genomför ett läsfrämjande biblioteksäventyr för barn och familjer i ert lokalsamhälle.

OKTOBER
10

Morgondagens Pippi - forum för litteratur, film och spel

Är du bildberättare, författare, filmskapare eller speldesigner? Pedagog, bibliotekarie eller kulturproducent? Sätt kryss i kalendern den 10-11 oktober och kom till Vimmerby!

OKTOBER 2024
23

Inspirationsseminarium om MIK

Välkomna till ett digitalt kunskapsseminarium den 23 oktober kring samtidens utmaningar gällande demokrati, bildning samt medie- och informationskunnighet (MIK).

NOVEMBER
28

Utbildningsdag i dialogläsning, Bokstart Skåne

Den 28 november bjuder Region Skåne in till en utbildningsdag i dialogläsning för personal på bibliotek och barnavårdscentraler. Utbildningen är en del av Bokstart Skåne.
Dagen arrangeras av Region Skånes kulturförvaltning och Region Skånes utvecklingsenhet för barnhälsa.

DECEMBER
4

Delningskonferens: Biblioteken som tankesmedjor 

Den 4 december bjuder Regionsamverkan Sydsverige in till en konferens om bibliotekens demokratiska uppdrag. Nio kommuner delar med sig av lärdomar från projektet Biblioteken som tankesmedjor.

Information om personuppgifter
Du får detta utskick eftersom du tidigare registrerat dig för liknande utskick eller för att Region Skåne inom sitt myndighetsuppdrag vill kontakta dig. Om du inte längre vill få liknande utskick kan du avregistrera digPå skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar personuppgifter.

Hitta Ring Kontakta
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.