Inbjudan till digital tematräff med fokus på daglig verksamhet enligt LSS
Den 13 maj kl. 13.00 – 16.00 hälsas du varmt välkommen till en kostnadsfri digital tematräff med fokus på daglig verksamhet enligt LSS

Det är på önskemål från cheferna som är representanter i FouRum funktionshinder/socialpsykiatri som denna tematräff anordnas.

Tänkt målgrupp för den här tematräffen är: 
Verksamhetschefer samt enhetschefer för daglig verksamhet, men även andra som ser dagen som relevant är varmt välkomna att delta.
 
Syftet med träffen är att:
Tillsammans få lyfta och diskutera olika frågor som rör daglig verksamhet för att ytterst kunna tillse att de personer som har daglig verksamhet beviljat enligt LSS får ett gott och ändamålsenligt stöd av hög kvalitet.

Tematräffen ska var ett tllfälle för dialog, erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner. Några punkter/frågeområden finns redan definierade av cheferna i FOUrummet, men vi hoppas också att du som anmäler dig tar med dig sådana frågor som är aktuella och relevanta för dig och din verksamhet.
 
Tematräffens upplägg och innehåll:
Tematräffen inleds med en presentation av Socialstyrelsens regeringsuppdrag om daglig verksamhet. Det är Ann Jönsson, Carin Bergström och Jesper Dahl från Socialstyrelsen som håller i presentationen. Därefter forsätter vi med dialog kring nedanstående frågor samt era egna frågor.  
 
Presentation av regeringsuppdraget (Ann, Carin och Jesper):
  • Innehållet i kunskapsstödet
  • Hur man kan arbeta med lärande och utveckling i verksamheten utifrån kunskapsstödet
  • Juridiska frågor med koppling till daglig verksamhet
Regeringsuppdraget anger att Socialstyrelsen ska ta fram ett kunskapsstöd för hur den dagliga verksmaheten enligt LSS kan utformas så att den som står längst från arbetsmarknaden får ökade möjligheter till såväl att förvärva och bibehålla sina förmågor utifrån sina egna förutsättningar som delaktighet i samhället.

Dialog kring andra identifierade frågeställningar:
  • Nya målgrupper
  • Nya behov
  • Arbetssätt och metoder
  • Att DV ibland ligger på annan förvaltning än övriga LSS insatser
  • Nya inriktningar på DV + kultur och fritid
  • Vad är heltid/omfattning av DV
  • Med mera…
 
Anmälan:

Senast den 30 april 2024. Teamslänk kommer att skickas ut via mail cirka en vecka innan tematräffen.

Avanmälan till carina.aasen@fyrbodal.se 


Ann Jönsson
Ann Jönsson är i grunden journalist och jobbar som utredare på Socialstyrelsen och är projektledare för regeringsuppdraget om att ta fram ett kunskapsstöd för daglig verksamhet. Hon har inom ramen för sitt arbete på Socialstyrelsen jobbat med många olika uppdrag inom det sociala området. Tidigare har Ann också arbetat inom funktionsrättsrörelsen och i Regeringskansliet.
Carin Bergström
Carin Bergström arbetar som utredare på Socialstyrelsen med fokus på att ta fram stöd för implementering. Att stödja lärande, utveckling och förändring ingår i arbetsuppgifterna. Carin ingår i projektgruppen för regeringsuppdraget om att ta fram ett kunskapsstöd för daglig verksamhet. Carin har en bakgrund som bettendevetare/pedagog med inriktning mot vuxnas lärande och lång erfarenhet av området stöd till personer med funktionsnedsättning, både som medarbetare, chef och har även arbetat med kompetensfrågor i Forum Carpe i Stockholms län.
 
Jesper Dahl
Jurist vid Socialstyrelsen.