Grundläggande utbildning i familjeterapi, steg 2
Innehåll
Kursen är en fortsättning på introduktionskursen familjeterapins grunder, och syftar till att ge en breddning och fördjupning av teorier som kommunikationsteori, processteori och systemteori. Tyngdpunkten ligger på direkthandledning och filmanalys av rollspel med simulerad familj. Utöver grunderna tillkommer teori och praktik kring reflekterande team, cirkulärt intervjuande, aktivitetstekniker, problem- och måldefinition, kontakt, strukturering av samtal, timing och matchning.

Förhållningssättet är inte bara tillämpligt i samtal med familjer utan naturligtvis också i andra samtalssituationer.

Målgrupp
Socialarbetare som arbetat minst 2 år i yrket och som genomfört steg ett i grundutbildning i familjeterapi (introduktionsutbildning (FT 1). Maximalt antal deltagare är 16 personer.

Utbildare
Björn Holmberg, psykoterapihandledare, leg psykoterapeut och socionom och Tommie Fälth, psykoterapihandledare, leg psykoterapeut och socionom.

Datum
Fortsättningskursen omfattar 6 heldagar:
31/1 - 1/2, 28/2 - 1/3, 28 - 29/3 2023.
Tid alla dagar 09.00-16.00.

Plats
Hotel Riverside, Lokal: Brattön, Museigatan 2, Uddevalla

Avgift
8 500 kronor/deltagare exkl moms. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Även kurslitteratur ingår. Moms tillkommer.
 
Anmälan
Anmälan sker senast den 15 december 2022. Anmälan är bindande, men anmäld plats kan överlåtas till annan person. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se.
Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.

UTBILDNINGEN ÄR FULLBOKAD!

Kontakt
Helene Svantesson, nätverksledare IFO, helene.svantesson@fyrbodal.se

 
 


ANMÄL DIG HÄR