Fyrbodals kommunalförbund

Nyhetsbrev #5, september 2023

Direktionsmöte på Orust

Förra veckan hade kommunalförbundet direktionsmöte på Orust. Förtroendvalda från alla 14 medlemskommuner deltog och ämnen från godstransporter till familjecentraler stod på agendan. 

Satsning på yrkesambassadörer inspirerar elever

Konceptet med yrkesambassadörer digitalt är en satsning för att integrera skola med arbetsliv och ge barn och ungdomar motivation och framtidstro. Under hösten arrangeras åtta tillfällen med lika många yrkesambassadörer då lärarna kan boka in sina klasser.

Läs mer

Ny rapport: Hög livskvalitet
i Dalsland

I en ny rapport över samhällsutvecklingen i Dalsland från Västra Götalandsregionen förstärks bilden av ett landskap där livskvaliteten upplevs hög men där invånarna kämpar med svagare förutsättningar inom en rad materiella områden.

Läs mer

Ny film om Personcentrerat arbetssätt för vården

Vad innebär ett personcentrerat arbetssätt i kommunal vård, stöd och omsorg? Hur går det till rent konkret och vilka är vinsterna? Den här filmen ger övergripande kunskap om det personcentrerade arbetssättet ur ett kommunalt perspektiv. Den har tagits fram av de fyra kommunalförbunden i länet.

Megaprojekt snabbar
på omställningen
i industriföretagen

Ett nytt megaprojekt ska accelerera omställningstakten hos företag i Västsverige. Fyrbodals kommunalförbund är en av medfinansiärerna.

Industriell symbios har minskat skadliga utsläpp med 98 procent

Det är nu tio år sedan en helt ny typ av företagsstyrd samverkan fick namnet ”industriell symbios” i Sotenäs. Detta smarta samarbete har bidragit till att utsläppen av skadliga näringsämnen till havet minskat med upp till 98 procent. 

Slutkonferens samhällsplanering och stationsutveckling

I Vänersborg hölls den 14 juni slutkonferens för projektet Samhällsplanering och stationsutveckling. Projektet har genomfört utredningar av nya tågstopp i orterna Bäckefors, Dals Rostock, Brålanda och Frändefors.

Landshövdingen om utmaningarna kring energiförsörjningen

Energiförsörjningen står högt på agendan kommande år i Västsverige.
Det visade sig inte minst när landshövding Sten Tolgfors besökte kommunalförbundets direktionsmöte i somras.

Elektrifiering och energiförsörjning i Fyrbodal

I somras hölls ett seminarium om energiförsörjning och elektrifiering i Västra Götaland. Flera föredragshållare med skilda perspektiv talade om hur utmaningarna ser ut framåt i Fyrbodal för kommuner, region och näringsliv.

Art4all – konst och odling genom lek och kreativitet

Art4all – en ideell förening i Lysekil som på ett lekfullt och kreativt sätt får barnen på Badhusberget att utforska konst, odling och mat. 

Förbundsdirektören har ordet.

Energiförsörjning, kompetensförsörjning och säkerhet är frågor som står högt upp på dagordningen när vi träffas i de regionala och delregionala sammanhangen. Under hösten kommer vi tillsammans med våra medlemskommuner och med stöd från Västra Götalandsregionen ta fram underlag som möjliggör framtagande av planer för ökad el-produktion och distribution.

Vi ska hitta nya sätt att dimensionera utbildningsutbudet inom gymnasie- och vuxenutbildningen och hitta gemensamma sätt att jobba med totalförsvarsfrågan. Nya utmaningar som kräver stort mått av samverkan för att vi ska vara framgångsrika i omställningen.

Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör

Kurser och konferenser
Du har väl besökt hemsidan för vår kurs- och konferensverksamhet? Här hittar du lätt det du söker när du vill gå en kurs eller delta på en konferens som arrangeras av oss på kommunalförbundet eller vår verksamhet Hälsokällan. Läs mer.

Fyrbodals kommunalförbund | www.fyrbodal.se | Tel 0522-44 08 20 | E-post kansli@fyrbodal.se
Om du inte vill ha fler nyhetsbrev, avregistrera dig här.
Läs mer om vår integritetspolicy.