Projekt Fenixz kommuner

Informationsbrev #2, mars 2024

Snart startar vårens kurser! 

Är du redo att utbilda dig och dina medarbetare för framtiden? 
Vi lever i snabbt föränderliga tider. Det leder till att det ständigt uppstår nya krav och utmaningar, där behovet av ny kompetens ökar. Hur skapar vi egentligen ett hållbart yrkesliv för medarbetare och organisation?
Vi tror att genom att kompetensutveckla redan befintlig personal, kan både arbetsgivare och arbetstagare stärka sin position på arbetsmarknaden. 
Projekt Fenixz kommuner erbjuder många intressanta kurser, som på sikt kan bidra till omställning och ett hållbart yrkesliv.
 

Det finns fortfarande platser kvar till en del av vårens kurser, så boka in dig och dina medarbetare redan idag! 

De första kurserna startar i mitten av april och nu börjar kurserna att fyllas. Vi ser ett stort intresse från några av kommunerna, men behöver er hjälp att se till att kurserna fylls. Kurserna vi erbjuder är upphandlade efter det behov som framkom under behovsinventeringar ute i kommunerna, där upphandlingar fortsätter för att fylla de behov som finns. 

Alla kurser som är öppna för anmälan finns i Fenixz kursportal. Kurserna spänner i de flesta fall över 2-4 halvdagar, där kurserna hålls digitalt. Att kurserna hålls digitalt innebär för dig och dina medarbetare maximal tillgänglighet och flexibilitet. Nedan ser du en lista över de aktuella kurserna för våren. 

Vårens kurser 


Hur bokar jag in mig på kurserna?
All registrering och anmälan till kurser sker i vår kursportal Astrakan, dit kommer du via den gröna knappen nedan. Man kommer även dit från vår hemsida, där alla kurser kommer att ligga uppe, tillsammans med övrig information kring utbildningarna. Har du ytterligare funderingar finner du kontaktuppgifter längre ner. 

Vad är projekt Fenixz kommuner?

Projekt Fenixz kommuner drivs av Fyrbodals kommunalförbund. Projektet erbjuder kostnadsfri kompetensutveckling till kommunalt anställda inom Fyrbodalsregionen. Målet är att Fyrbodals kommuner stärker sin attraktivitet som arbetsgivare och att anställda ska få möjlighet att blir mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Projektet vill således bidra till ett livslångt lärande, möjligheter till omställning och bidra till ett hållbart arbetsliv.

Finansiering
Projektet finansieras av ESF (Europeiska Socialfonden). Detta innebär att personal i kommunerna och kommunernas helägda bolag kostnadsfritt kan gå kurser som leder till kompetensutveckling, omställning och hållbarhet. 

Fyrbodals kommunalförbund | www.fyrbodal.se | Tel 0522-44 08 20 | E-post kansli@fyrbodal.se
Om du inte vill ha fler nyhetsbrev, avregistrera dig här.
Läs mer om vår integritetspolicy.