Inbjudan för chefer till informations- /utbildningsdag om utbildningen "Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk"

Bakgrund
Vi kommer återigen att ge den uppskattade utbildningen ”Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk”.

Det är en femdagarsutbildning och den kommer att ges av Borell psykologi & arbetsterapi AB med Mats Borell som kursansvarig.

Utbildningen är för personal inom:
- socialpsykiatrins boende och boendestöd
- äldreomsorgens hemtjänst
- funktionshinderverksamheternas dagliga verksamhet, boende och personlig assistans

Syfte med informations- och utbildningsdag för chefer
För att organisationen ska få bästa möjliga utbyte av utbildningen bjuder vi in till ett informations-/utbildningstillfälle för er chefer.

Ni kommer då att få information om utbildningen, dess upplägg och innehåll för att underlätta för er att besluta om och i så fall vilka av era medarbetare ni vill anmäla till utbildningen. Informations-/utbildningstillfället kommer också fokusera på kunskap om personalens arbetsuppgifter samt chefsstyrning i förhållande till dessa och hur chefer kan stötta deltagarna som gått utbildningarna på ett sätt som ökar förutsättningarna för att den nya kunskapen ska kunna omsättas i praxis.

Datum
29 augusti 2022 kl. 13.00 – 16.00

Plats
Digitalt via TEAMS. Länk skickas ut via Outlook-kallelse efter anmälan.

Kostnad
Kostnadsfritt

Anmälan
Anmälan senast den 15 augusti 2022. Begränsat antal platser: 30.

Kontaktperson
Eventuella frågor besvaras av Maria Klamas, maria.klamas@fyrbodal.se.

 


ANMÄL DIG HÄR