Nyhetsbrev från Region Skånes kulturförvaltning

Region Skånes kulturförvaltning
Nyhetsbrev #2  Februari 2024
Läs på webben

Hej!

Det årliga konventet Folk och kultur i Eskilstuna är över. Från Kulturförvaltningen och nämnden var vi några som deltog även i år. Bara att läsa igenom titlarna på programpunkterna ger en fingervisning om vilka frågor som står högt på agendan inom kulturområdet. Att representanter från politik, myndigheter, kulturorganisationer, enskilda konstnärer och civilsamhälle ges tillfälle att mötas och utbyta erfarenheter och perspektiv på frågor man brottas med är värdefullt. Att knyta kontakter med nya och gamla kollegor och verksamheter likaså.
 
I Skåne har vi flera viktiga mötesplatser att se fram emot i vår: BUFF i mars tätt följt av Nationell filmvecka för barn och unga samt Stora utvecklingsdagen den 20 mars. Malmö Arab Film Festival i april, Bibu och Beyond the Obvious i maj – för att nämna några.
 
Kanske ses vi där?

Anna Lyrevik

Folkets Hörna får verksamhetsstöd från Region Skåne för sitt arbete med att verka för nya författarskap och konstnärlig utveckling inom litteraturområdet. De driver även arrangemang för unga med bland annat skrivträffar, workshops och skolbesök. Foto: Folkets Hörna

Region Skånes kulturbudget för 2024

Kulturnämnden har fastställt verksamhetsplan och budget för 2024. Närmare 530 miljoner kronor fördelas till 100 kulturverksamheter som utgör centrala delar i den kulturella infrastrukturen i Skåne. Därutöver är 16,7 miljoner kronor budgeterat för sökbara projektmedel.

Trots ett tufft ekonomiskt läge väljer kulturnämnden att göra viktiga strategiska insatser för barns och ungas rätt till likvärdig tillgång till kultur och möjligheter till eget skapande. Kulturföreningen IVER lyfts till exempel in som ny verksamhetsstödsmottagare. IVER är verksam inom flera konstområden, främst dans och musik och riktar sig mot unga och unga vuxna. Andra exempel på kulturnämndens prioriterade områden är läsfrämjande insatser och kulturarv som en resurs för hållbar samhällsutveckling.

Kulturnämndens budget för 2024 omsluter totalt 598,2 miljoner kronor.

Regional kulturplan 2025-2028

Nu inleds remissperioden av nästa regionala kulturplan

Region Skånes kulturnämnd har beslutat om en remissversion av nästa regionala kulturplan för Skåne som ska börja gälla från 1 januari 2025. Kulturnämnden väljer att även fortsatt utgå från tre vägledande principer; kulturens egenvärde, kulturens demokratiska grund och kulturens kraft i samhällsbygget.

Det är en aktualisering av innevarande kulturplan som genomförts i dialog med kommunerna och kulturlivet. Kulturnämnden väljer att även fortsatt peka ut tvärgående utvecklingsområden inom vilka de strategiska prioriteringarna är uppdaterade inför nästa planperiod.

Remissperiod till och med 2 april
Kommunerna i Skåne, organisationen Skånes kommuner och Länsstyrelsen i Skåne är formella remissinstanser. Vidare välkomnas fler att yttra sig. Remissversionen finns tillgänglig på Region Skånes webbplats. Senast den 2 april välkomnar vi yttranden.

Orrit Stahlénius och Jaana Järretorp är utvecklare bild och form på Region Skånes kulturförvaltning. Foto: Bengt Flemark

Skåne får en konstkonsulent

I januari tecknade Region Skåne ett samarbetsavtal med Konstfrämjandet Skåne om att tillsätta en tjänst som konstkonsulent i Skåne. Samarbetet som är relativt unikt i Sverige ska stötta utvecklingen av bildkonstområdet i Skåne. Vi har pratat med utvecklarna Orrit Stahlénius och Jaana Järretorp som länge har verkat för att detta ska bli verklighet. Och nu händer det!

Startstöd till hållbar platsutveckling genom kultur

Region Skåne vill uppmuntra kommuner att undersöka hur konst och kultur kan ta plats på mindre orter, i stadsdelar eller i landskapet. Hur kan kommunen ta vara på platser och rum för konst och kultur?

Kommuner som är i första fasen av ett utvecklingsarbete som har fokus på platsutveckling och kulturens kraft i samhället kan söka stöd för att till exempel utforska hur konst och kultur kan ta plats på småorter, i stadsdelar eller i landskapet.

Utlysningen är öppen för ansökan från den 15 februari. Sista ansökningsdag är klockan 12.00 den 15 november.

40 deltagare från 23 skånska kommuner träffades i Höör för att diskutera allmän- och vuxenkulturfrågor. Foto: Jenny Kalliokulju
 

Ett nytt forum för allmän- och vuxenkulturfrågor

Den 15 februari samlades representanter från 23 kommuner i Skåne på Kulturhuset Anders i Höör för att för första gången samtala om och utbyta kunskap kring allmän- och vuxenkulturfrågor. Inbjudna var utvecklare, strateger, handläggare och samordnare av kultur.

MARS
20

Öppet samråd nationella minoriteter

Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne hälsar alla som identifierar sig som tillhörande någon av Sveriges fem nationella minoriteter välkomna på öppet samråd den 20 mars.

MARS
4

Barns röster från södra Malmö

Välkommen till en eftermiddag med inspirerande samtal och erfarenhetsutbyte om kreativitet och läsfrämjande med bilderbokskonstnären Marit Törnqvist och skolbibliotekarien Felix Sjögren. 

Kalendarium

 
Region Skånes kulturförvaltningen anordnar – oftast i samarbete med verksamheter inom bland andra konst- och kulturområdet och akademin – regelbundna aktiviteter och utbildningar. I kalendariet på vår webbplats hittar du alla aktuella event.
Hitta Ring Kontakta
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Information om personuppgifter
Du får detta utskick eftersom du tidigare registrerat dig för liknande utskick eller för att Region Skåne inom sitt myndighetsuppdrag vill kontakta dig. Om du inte längre vill få liknande utskick kan du avregistrera digPå skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar personuppgifter.