Skånes digitala vårdsystem (SDV)
Informationsbrev april 2024
Läs på webben

SDV  Skånes digitala vårdsystem

Informationsbrev till dig 
 som är privat vårdgivare

Hej,

Nu tas många viktiga steg i rätt riktning mot vårt nya gemensamma vårdsystem i Skåne, SDV. Ni som är verksamma i sydöstra Skåne, som är först ut med att få SDV, har börjat aktiveras inför den första driftstarten i mars nästa år. För er är förberedelser, möten och workshops i full gång! Våra kunniga projektledare vägleder i förändringarna som behöver göras, steg för steg.
 
Ni som får SDV senare kommer att guidas på samma sätt, i god tid innan turen kommer till er. Mer om utrullningsordningen och de så kallade driftstartsgrupperna kan du läsa här i infobrevet.
 
Glädjande är också att vi nu startat upp vår gemensamma strategiska referensgrupp, där några av er ingår. Referensgruppen är ett led i att förstärka dialogen mellan privata aktörer och Region Skåne. Vi ser verkligen att det finns allt att vinna på att vi utvecklar vårt samarbete kring utvecklingen av digitala stöd och lösningar.
 
Nu krokar vi arm för att med SDVs möjligheter ge invånarna i Skåne säkrare, mer tillgänglig och mer jämlik hälso- och sjukvård – oavsett var i Skåne man söker vård!

Harald Roos, medicinsk programchef för SDV

Hallå där ...

... teamet som arbetar med IT/MT utrullning inom SDV-programmet.

Vilka är ni?
– Vi heter Frank Bas, projektledare IT/MT utrullning, Sandra Sakratidis, teknisk koordinator IT-utrustning, Emma Lundell, teknisk koordinator MT-utrustning och Peter Karlsson, teknisk koordinator IT-utrustning. 
 
Vad har ni för uppdrag? 
– Vi identifierar och hanterar förändringar inför införandet av SDV som har med IT/MT-utrustning att göra. Vi sammanställer material för rekommendationer av utrustning samt informerar om utrustning som stöds av SDV. 
Dessutom vägleder vi er som ska ta emot systemet i vilka aktiviteter som behöver göras inför driftstart. Vi följer även upp hur det går och om ni är redo ur ett IT/MT-utrustningsperspektiv. 

Hur hjälper ni till med att säkerställa att man som privata vårdgivare vet att man har rätt IT/MT-utrustning? 
– Vi tar fram underlag/material där ni ser vilken utrustning som är aktuell för just er verksamhet. Arbetssätten skiljer sig åt beroende på om det rör sig om ett sjukhus eller en mottagning vilket innebär ni har olika behov av utrustning. Med underlaget från oss kan ni säkerställa att ni har rätt utrustning för just er verksamhet inför driftstart av SDV. Vi hjälper er att hitta den utrustning ni behöver för att kunna ta emot SDV på ett bra sätt, helt enkelt! 
 
Kan man komma och titta på utrustning hos er? 
– Ja, vi har tillgång till SDV-labbet där utrustning som stöds av SDV finns. Där har vi workshoppar med er som tar emot systemet. Här finns möjlighet att titta och känna på utrustning samt ställa frågor. Det kan till exempel vara hur viss utrustning fungerar i ett visst arbetsflöde och hur man ska tänka vid eventuella inköp av utrustning. 
Vi har haft flertalet mycket uppskattade workshoppar i SDV-labbet så välkomna att kika på utrustning hos oss. Hör av dig till sdv.privat@skane.se om du vill veta mer.

Workshoppar ger djupare kunskap om SDV

Nyligen startade regionala SDV-workshoppar för er vårdgivare som får SDV allra först, det vill säga våren 2025.

När är det vår tur att få SDV?

Detta gäller för olika driftstartsgrupper 

SDV införs i fyra omgångar med start våren 2025. Utrullningen pågår fram till slutet av 2026, då alla Skånes vårdgivare ska ha gått över till det nya systemet. Nedan kan du se de olika driftstarterna, och när det alltså är dags för din verksamhet att gå över till SDV.

Du blir kontaktad ett år före din driftstart
Cirka ett år innan SDV införs hos just dig/er kontaktar vi dig för att se över vad som gäller för just din verksamhet. Samtidigt får du då tillgång till informationsmaterial och en gemensam digital samarbetsyta. Fram till dess rekommenderar vi att du tar del av det här infobrevet, men i övrigt behöver du inte agera.
 

  • Första driftstart. Den första driftstarten blir i både offentlig och privat verksamhet i sydöstra Skåne. Såväl sjukhusen i Ystad och Simrishamn, som vårdcentraler, psykiatrisk öppenvård, habilitering och stödverksamheter som Regionservice och Medicinsk service berörs. Start våren 2025. Vårdgivare som tillhör första driftstart är redan kontaktade och ingår i aktiv driftstartsgrupp.
 
  • Andra driftstart. Efter första driftstart följer hösten 2025 övriga vård- och barnavårdscentraler och multimodala smärtcentrum; psykiatri, habilitering och hjälpmedelsverksamhet; samt sjukhusen i Trelleborg och Landskrona. Vårdgivare som tillhör andra driftstart kommer att bli kontaktade nu under senvåren. 
 
  • Tredje och fjärde driftstart. Våren 2026 är det dags för sjukhusen i Lund och Malmö (Sus) och till hösten 2026 sjukhusen i Helsingborg, Ängelholm, Hässleholm och Kristianstad. Under hösten 2026 får även psykoterapeuter utanför vårdcentralerna SDV. Några områden måste samordnas med införandet på sjukhusen: Förutom Regionservice (logistikverktyg) även barnmorskemottagningarna, ASIH och palliativ vård samt övriga privata vårdgivare med LOU- och LOV-avtal. Först efter att utrullning till vårdgivare inom LOU och LOV utförts kommer ett erbjudande om användning av SDV för vårdgivare inom LOL och LOF att tas fram. 

Vad vill du läsa om i infobrevet?

Är det något särskilt som du funderar över när det gäller SDV? Någon person du skulle vilja att vi intervjuar om något visst ämne? Hör gärna av dig med förslag och tips till redaktionen.

Här får du information om SDV

Kontakt: 
sdv.privat@skane.se (för frågor som särskilt berör privata vårdgivare)
sdv@skane.se (för övergripande frågor om SDV)

När SDV införs så knyts den offentliga och den privata vården ihop, för första gången.
Samma journal, och samma läkemedelslista, som följer med patienten oavsett var hen söker vård i Skåne.
Våra invånare kommer i och med införandet av SDV att få en säkrare, mer tillgänglig och mer jämlik hälso- och sjukvård. Och vi som jobbar i vården kommer att få en mycket bättre överblick över patienterna.

Information om personuppgifter
Du får detta utskick eftersom du tidigare registrerat dig för liknande utskick eller för att Region Skåne inom sitt myndighetsuppdrag vill kontakta dig. Om du inte längre vill få liknande utskick kan du avregistrera digPå skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar personuppgifter.