Nyhetsbrev från Region Skånes kulturförvaltning

Region Skånes kulturförvaltning
Nyhetsbrev #4 April 2024
Läs på webben

Hej!

Äntligen verkar våren vara här för att stanna. Det växer och knoppas och temperaturen stiger.
 
På Kulturförvaltningen har enhetschef för Kultur och samhälle - Emelie Ive - kommit på plats vilket vi alla är väldigt glada över. Arbetet med Regional kulturplan för Skåne 2025-2028 går in på upploppet. Tack för alla remissvar - mycket värdefullt att läsa och beakta era inspel! 
 
I början av april hade vi Riksdagens kulturutskott på ett par dagars besök och Region Skåne fick tillsammans med Malmö stad och länsstyrelsen möjlighet att visa upp några av alla intressanta verksamheter som finns här. Det var mycket uppskattat och en av de saker som framstod tydligt var hur väl olika aktörer samverkar för det gemensamma bästa.
 
Väl mött i vårsolen!

Anna Lyrevik

Malmö konsthall får stöd för projektet Parallell som ska synliggöra konstnärer med funktionsnedsättning. Bild från Konstlyftet, ett tidigare projekt som också var riktat mot vuxna med kognitiva eller fysiska funktionsvariationer. Foto: Malmö konsthall

Region Skåne satsar 7,9 miljoner kronor på kulturprojekt

Kvalitet, tillgänglighet, bredd och spets är ledord när vårens produktions- och utvecklingsstöd från Region Skåne delas ut. Totalt handlar det om 7,9 miljoner kronor till 55 olika projekt inom kulturområdet. 251 ansökningar togs emot under ansökningsperioden med ett sammanlagt sökbelopp på 46 miljoner kronor.

Emelie Ive Foto: Kulturförvaltningen

Emelie: ”Det blir bättre på riktigt om vi gör saker tillsammans”

Emelie Ive är ny enhetschef på Kulturförvaltningen sedan den 2 april. Med hjärta för samhällsengagemang och kulturell förändring ser hon fram emot att bidra till ett starkt och inkluderande kulturliv i Skåne.

Foto: Johan Lindberg

Region Skånes designpris 2024 går till designduon Ateljé Schultz Lindberg

Kristina Schultz och Johan Lindberg får Region Skånes designpris 2024 för hur man på ett nyskapande sätt tillsammans med unga skåningar lyckats sätta ljus på en svår samhällelig utmaning – hur vi påverkar vår jord.

Granens tid står uppställd på passagen vid vårdbyggnaden på Inga Marie Nilssons gata i Malmö. Konstverket är en levande installation bestående av en klon av världens äldsta gran.
 

Konst i nya vårdbyggnaden i Malmö

I Region Skåne är konsten en självklar del för att skapa hälsofrämjande och attraktiva lokaler. Både för medarbetare och för besökare. Konstnärliga gestaltningar i sjukhusmiljöer har i vetenskapliga studier visat på en lång rad positiva effekter.

Det övergripande målet är därför att vid stora ny- och ombyggnationer på Region Skånes sjukhusområden ska konstverkens funktion skapa en välkomnande och attraktiv miljö och ge en känsla av sammanhang och omsorg.

Den nya vårdbyggnaden i Malmö innehåller flera fasta konstnärliga gestaltningar som bidrar till att skapa en välkomnande miljö. Här presenterar vi fem av konstverken.

Foto: Andreas Kurtsson

Andreas Kurtsson ny konstkonsulent i Skåne

I januari tecknade Region Skåne ett samarbetsavtal med Konstfrämjandet Skåne om att tillsätta en tjänst för en konstkonsulent i Skåne. Nu är tjänsten tillsatt av Andreas Kurtsson som börjar i maj.

Illustration: Ingrid Sandsborg

Kreatörer med expertis för klimatutmaningar sökes!

Region Skåne och Region Blekinge söker företag/personer som är verksamma inom de kulturella och kreativa branscherna i Skåne och Blekinge och som vill vara med och bidra till hållbar utveckling genom innovationsarbete.

Samarbetspartners sökes för Shared reading-projekt för unga

Föreningen Shared reading Skåne planerar en satsning på att ge unga upp till 25 år möjlighet att prova på den läs- och hälsofrämjande metoden Shared reading - och själva bli läsledare. Nu söker föreningen samarbetspartners - till exempel bibliotek eller andra organisationer eller verksamheter som redan arbetar gentemot ungdomar.

JUNI
11

Digitala kommunikationsstrategier för kreativa projekt och individer

Den 11 juni bjuder Region Skåne och Media Evolution in till en kurs om digitala kommunikationsstrategier. Lär dig att engagera din målgrupp effektivt online. Genom en kombination av praktiska övningar och teoretisk undervisning kommer du att få möjlighet att direkt tillämpa dina nya kunskaper och skapa kommunikationsstrategier som du kan implementera.

Sista anmälningsdag är 24 maj.

JUNI
11

Utbildningsnät och konstnärlig utveckling – varför ska vi prata med varandra om det?

Välkommen till ett seminarium med kunskapsdelning och dialog om framtidens konstnärer, konstnärlig utveckling, utbildningsnätet och förutsättningar för livslångt lärande.

I seminariet, som arrangeras i samarbete med Malmö universitet, ges en inblick i olika perspektiv som sätter ljus på kommande utmaningar för såväl kultur- som utbildningssektorn.

Sista anmälningsdag är 28 maj.

JUNI
13

European Creative Economy Conference 2024

Den 13 juni bjuder Region Skåne, Helsingborgs kommun och ECBN/Creative FED in till en heldag med fokus på forskning, policy och praktik inom kulturella och kreativa branscher i Europa.

Under denna heldag kommer tjänstemän, forskare, politiker, entreprenörer och praktiker inom den kulturella och kreativa sektorn att samlas på Dunkers Kulturhus i Helsingborg för en dag fylld med dialog, inspirerande föredrag och möjligheter till nätverkande.

Sista anmälningsdag 31 maj

Kalendarium

 
Region Skånes kulturförvaltningen anordnar – oftast i samarbete med verksamheter inom bland andra konst- och kulturområdet och akademin – regelbundna aktiviteter och utbildningar. I kalendariet på vår webbplats hittar du alla aktuella event.
Hitta Ring Kontakta
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Information om personuppgifter
Du får detta utskick eftersom du tidigare registrerat dig för liknande utskick eller för att Region Skåne inom sitt myndighetsuppdrag vill kontakta dig. Om du inte längre vill få liknande utskick kan du avregistrera digPå skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar personuppgifter.