Nyheter från Kuststad 2025, Trelleborg


KUSTSTAD 2025

Nyhetsbrev juni 2024

Glad sommar önskar Kuststad 2025. Moa Landén, visuell koordinator, Håkan Otterström, projektledare, Ie Urde, projektsamordnare och Anna Envall Lundberg, kommunikatör. Foto: Niclas Ingvarsson.

Glad sommar!

Projektgruppen för Kuststad 2025 önskar er alla glad sommar! Här är några spännande nyheter:

Domstolsbeslut för stadsutveckling: Mark- och miljödomstolen har gett klartecken för detaljplanen om hamninfart, vilket är en viktig milstolpe för Trelleborgs stadsutveckling.

Innovativa kustskydd: Vi testar nya lösningar längs västra strandpromenaden och planerar kustskydd för att skydda ny och befintlig bebyggelse. Kommunen har avsatt 4,8 miljoner kronor för att prova naturbaserade kustskyddslösningar.

Klimatpositiv stadsdel möjlig: Förstudien och hållbarhetsprogrammet för Sjöstaden, utvecklad i samarbete med Sweco, Skanska och OBOS, visar hur vi kan skapa en klimatpositiv stadsdel i Trelleborg.

Vi ser fram emot en spännande framtid tillsammans!

Glad sommar önskar vi i Kuststad 2025!

Domstolens beslut banar väg för Trelleborgs stadsutveckling.

Domstolens beslut banar väg för Trelleborgs stadsutveckling

Mark- och miljödomstolen avgör detaljplanen om hamninfart till kommunens fördel. Trelleborgs kommun och Trelleborgs Hamn ser mycket positivt på mark- och miljödomstolens dom. Domen möjliggör för kommunen att fastställa detaljplanen för evakuerings- och angreppsväg/framtida östlig hamninfart till och från Trelleborgs hamn.

Domen har överklagats till mark- och miljööverdomstolen, men prövningstillstånd måste ges om ärendet kommer prövas i mark- och miljööverdomstolen.

– Vi ska testa olika kustskyddslösningar: en vall, en sandstrand och ett dynlandskap, säger Johannes Hagström, hållbarhetsstrateg i Trelleborgs kommun. Foto: Niclas Ingvarsson.

Innovativa lösningar för kustskydd ska testas

Längs med den västra strandpromenaden planeras i framtiden en stor strand som ska fungera som ett skydd mot höjda havsnivåer. Längs den planerade Västra sjöstaden vill kommunen också bygga kustskydd för att skydda ny och befintlig bebyggelse. Hur det på bästa sätt ska utformas, kommer nu att testas.

En effektiv metod för att skydda sig mot högvatten längs kusten är att anlägga skyddsvallar mellan bebyggelse och hav. Detta kan också kombineras med strandfodring, där sand hämtas från annan plats och läggs på stranden för att bygga upp den. Trelleborgs kommunfullmäktige har beslutat att avsätta 4,8 miljoner kronor för att testa flera olika naturbaserade kustskyddslösningar.

Inspirationsbild över klimatpositiva Sjöstaden, framtagen av Sweco.

Klimatpositiv stadsdel i Trelleborg möjlig med innovation och samverkan

Trelleborgs kommun, i samarbete med Sweco, Skanska och OBOS, är stolta att presentera förstudien och hållbarhetsprogrammet för Sjöstaden – en ny stadsdel med ett klimatpositivt scenario som förebild för framtida stadsutveckling.

Med hjälp av banbrytande digital samhällsplaneringsprocess och en djupgående förståelse för hållbara lösningar kopplat till klimatutsläpp, visar förstudien för Sjöstaden vägen mot en klimatpositiv framtid.

På Business Arena Syd den 21 maj diskuterades Kuststad 2025, innovation och samverkan, samt klimat och hållbarhet livligt både på scenerna och i vår monter.

Viktiga mötesplatser

Trelleborg växer – liksom stoltheten för vår kommun! Det vill vi såklart berätta om både lokalt, regionalt och nationellt.

Det är viktigt för oss att vara på plats på olika mötesplatser och arenor där vi kan möta såväl lokalt som regionalt näringsliv.

På Business Arena Syd den 21 maj diskuterades Kuststad 2025, innovation och samverkan, samt klimat och hållbarhet livligt både på scenerna och i vår monter. 

På samhällsbyggnadsscenen diskuterades likheter skillnader tre stadsutvecklingsprojekt i skånska storstäder; Varvstaden i Malmö, Oceanhamnen i Helsingborg och Kuststad 2025 i Trelleborg.

 

Programledare Annika Dopping lyfte likheter skillnader i tre stadsutvecklingsprojekt i skånska hamnstäder. Varvstaden i Malmö representerades av Olof Martinsson, stadsantikvarie i  Malmö stad och Hanne Birk, utvecklingschef i Varvsstaden. Om Oceanhamnen i Helsingborg berättade Dennis Kerkhof, projektledare i 
Helsingborgs stad och Jan-Erik Johansson, fastighetschef på Wihlborgs. Trelleborg och Kuststad 2025 presenterades av Mattias Hägg, exploateringschef i Trelleborgs kommun och Henrik Fajerson, affärsutvecklingschef på Skanska. Foto: Elias Ljungberg.

Marlene Hassel och Inger Alfredsson från Svenska stadskärnor ledde stadsvandringarna. Foto: Niclas Ingvarsson, Trelleborgs kommun.

Stadsvandringar för en levande stadskärna skapade engagemang

Trelleborg ska om några år bli årets stadskärna – men hur ska vägen dit se ut? Den 27 maj genomfördes fyra stadsvandringar för olika målgrupper och en gemensam avslutande workshop för att se staden genom besökarens glasögon.

Stadskärneutvecklingen sker i samarbete med Svenska stadskärnor i en modell för samverkan, Business improvement district (BID). Målet är att strukturerat och gemensamt arbeta mot en mer levande och attraktiv stadskärna.

Var med och skapa en levande och attraktiv stadskärna i Trelleborg!
Vet du med dig att du vill och kan delta i arbetet och har idéer att bidra med, kontakta näringslivschef Zouhair Arabi Eter.
 

Kuststad 2025

Från hamnstad till attraktiv kuststad

Kuststad 2025 är Trelleborgs största stadsutvecklingsprojektet någonsin och tar ett helhetsgrepp för att staden ska återfå kontakten med havet.

Kuststad 2025 innebär satsningar på näringsliv, infrastruktur och cirka 7 000 nya bostäder i havsnära läge.

Projektet startade 2016 och är delvis EU-finansierat.

kuststad2025@trelleborg.se

Tel: (+46) 410-73 30 00 | Trelleborgs kommun, 231 83 Trelleborg