Grundutbildning i Motiverande samtal - MI

MI är ett förhållningssätt och en samarbetsinriktad samtalsmetod som hjälper människor att hitta sin egen motivation till positiv förändring och som ger goda förutsättningar att kunna skapa trygghet i möten och goda relationer.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en medvetenhet om och förståelse för förhållningssättet i MI och få övning i praktisk tillämpning av samtalsteknik och strategier i MI.

Under utbildningen varvas teori och praktik och den genomförs med varierad pedagogik.
Kopplingen till deltagarnas arbetsvardag, och på vilket sätt MI kan komma till nytta i det praktiska arbetet, görs löpande under utbildningen.

Innehåll

Dag 1 och 2
MI-introduktion, bakgrund och teoretisk förankring. Tid ägnas åt förhållningssättet, processer i MI samt motivation och förändringsprat. Träning på kommunikationsfärdigheter och strategier i MI.

Dag 3
Repetition och fortsatt lärande med hjälp av hemuppgiften. Ytterligare träning på kommunikationsfärdigheter och fokus på att möta personer med ambivalens och att förebygga och hantera motstånd.

Träningsuppgift mellan dag 2 och 3
Mellan dag 2 och 3 ingår en obligatorisk uppgift vilken består av att träna sig på Motiverande samtal, uppgiften följs upp under dag 3.

Målgrupp
Personal i yrken som möter människor i varierade situationer och där bemötande, att skapa gott samarbete och motivationsarbete är viktiga delar av arbetet. Utbildningen vänder sig exempelvis till personal inom socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård och omsorg.

Föreläsare
Dick Ullerteg- Dick är handledare, folkhälsovetare och leg. sjuksköterska. Dick är MINT-certifierad MI-tränare och Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers och har lång erfarenhet av att utbilda i MI i varierade sammanhang.

Tid
Utbildningen genomförs under tre dagar, 24-25 januari samt 27 februari, alla dagar kl 09.00 -16.00

Plats
Spisrummet, Bohusläns museum, Uddevalla

Avgift
Kostnaden är 4000 kronor per deltagare, exklusive moms. I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch. Avgiften faktureras.

Anmälan
Anmälan sker senast den 21 december 2023. Anmälan är bindande. Anmäld plats kan överlåtas till kollega. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se. Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång. 22 platser, först till kvarn.

Vid frågor gällande utbildningens innehåll
Kontakta Dick på dick.ullerteg@telia.com


 


ANMÄL DIG HÄR