Nyhetsbrev från Region Skånes kulturförvaltning

Region Skånes kulturförvaltning
Nyhetsbrev #4 december 2023
Läs på webben

Ett händelserikt 2023 går mot sitt slut och vi blickar fram emot ett spännande 2024!

Vi har två nya kollegor med oss i biblioteksteamet på Kulturförvaltningen under en period framöver – Rebecka Eriksson, som jobbar med ett särskilt projekt kring bibliotekens demokratiska uppdrag och Lotta Westerberg, vikarie för Fanny Sundman som är föräldraledig. Varmt välkomna till oss! Läs mer om Rebecka och Lotta här i nyhetsbrevet.

Dessutom väntar vi med spänning på att få en ny enhetschef, den person som då också blir chef över den regionala biblioteksverksamheten, Biblioteksutveckling Region Skåne. Rekrytering pågår.
Så några nya ansikten hos oss alltså!

Vi vill tacka er för alla fina möten och samtal under året, men också för alla spännande ansökningar om biblioteksutvecklingsmedel, fler än något år tidigare!
Det är ett fantastiskt utvecklingsarbete som pågår på de skånska folkbiblioteken med en stark vilja att nå fler, nå dem som verkligen behöver det mest och att samverka för att klara ett brett och viktigt uppdrag i en orolig samtid. Det är fint att få jobba tillsammans med er alla!

Vi önskar er trevlig läsning och en god jul och ett gott nytt år!

/ Ann, Anna, Anna, Annelie, Lotta, Rebecka och Tove

Rebecka Eriksson. Foto: Kulturförvaltningen

Fem frågor till Rebecka Eriksson

Under ett halvår förstärker Rebecka Eriksson 
Biblioteksutveckling Region Skåne med ett 
projekt kring bibliotekens demokratiska 
uppdrag. Läs om vad hon arbetat med tidigare och om erbjudandet som nyligen skickats ut till alla kommunbiblioteken i Skåne!

Lotta Westerberg. Foto: Kulturförvaltningen

Lotta Westerberg, vikarierande utvecklare bibliotek

Fram till sommaren 2024 vikarierar Lotta Westerberg på Biblioteksutveckling Region Skåne. Hon har en bakgrund som utvecklare på Biblioteken i Malmö och är mycket nyfiken på sina nya uppdrag!

Regnbågshylla på Linero bibliotek. Foto: Emma Karlsson

Nya sätt att arbeta med hbtq+ i Lund

Folkbiblioteken i Lund har beviljats medel ur Lärandespåret för att utveckla sitt arbete kopplat till hbtq+ under 2024. Tanken är att ta fram material som även andra verksamhter kan ha nytta av.

Vi ställde några frågor till verksamhetsutvecklaren Hanna Zander!

Illustration Bokstart: Matilda Ruta. 

Kom med förslag på gåvobok i Bokstart Skåne!

Det är dags att välja vilken bok som ska delas ut av barnhälsovården i Skåne under perioden 2025-2027. Gåvoboken delas ut till alla barn i samband med barnhälsovårdens hembesök vid åtta månaders ålder.

Nu bjuder vi in barnbibliotekarier och BHV-sjuksköterskor i hela Skåne att komma med förslag på titlar som passar för läsning med de allra minsta.

Bildcollage av Lena Sjunnesson

Unga tipsar om hur biblioteken kan nå dem bättre

Med stöd från Region Skånes Experimentspåret har Biblioteken i Malmö kunnat ge årets 120 boktipsande Läsambassadörer var sin egen bok i gåva, då de själva testat på att delta i den läsfrämjande aktiviteten Sommarboken. Sommarpraktikanterna har många tips på hur biblioteken kan bli bättre på att nå dem. Ett av dem är att tänka nytt kring just Sommarboken!

Caroline Karlsson och Oskar Svensson på Helsingborgs stadsbibliotek arbetar med projektet Logopedväskan. Foto: Kulturförvaltningen

Logopedväskan ska ge snabbare hjälp vid språkstörning hos barn

Det språkfrämjande projektet Logopedväskan är igång i Helsingborg och är ett samarbete mellan Helsingborgs Stadsbibliotek, Logopedmottagningen på Helsingborgs lasarett och Helsingborgs BVC.

Omslagsbild: Nicolas Keller

Ny guide för att skapa gröna bibliotek och sprida kunskap om hållbarhet!

Gröna biblioteket – samarbetet mellan biblioteket Garaget i Malmö och Växtverket – verkade för att sprida kunskap om hållbarhet hos medborgarna. Nyfikenhet väcktes genom workshops, föreläsningar och sticklingsbyten. Men hur ska en gå tillväga för att ta värdefulla kunskaper från ett projekt in i den dagliga driften och även sprida insikter och inspiration till andra verksamheter?
 

Margareta Djärv och Therese Hammarsten visar runt på Eslövs bibliotek under en träff med Fem bibliotek – fem träffar i början av december. Foto: Kulturförvaltningen

Fem bibliotek – fem träffar bygger nya nätverk i Läsfrämjandelyftet

Under 2023 har barn- och ungabibliotekarier och chefer från tio skånska folkbibliotek deltagit i Fem bibliotek – fem träffar, en regional insats inom Läsfrämjandelyftet.

Träffarna har ägt rum på de medverkande biblioteken, med presentationer av olika lokala utmaningar, livliga diskussioner och ett generöst tipsande och delande på temat läsfrämjande i samverkan. 

Digiteket följde med oss på vår träff i Lund, och skrev en fin artikel om metoden: "Ett himla trevligt och ganska lätt upplägg".

Kulturrådet lyfte Fem bibliotek – fem träffar i Läsfrämjandelyftets frukostträff i oktober, som också filmades. Där kan ni höra Sofia Blandford från Höganäs bibliotek, Johanna Persson från Åstorps bibliotek och Tove Eriksson Mrozowski från Biblioteksutveckling Region Skåne berätta mer om träffarna.

Biblioteksutveckling Region Skånes Facebooksida hittar ni också sammanfattningar och bilder från träffarna.

Hur jobbar ni med de vetenskapliga resurserna på Digiteket?

Under hösten 2023 publicerar Digiteket, i samarbete med Kulturrådet, nya vetenskapliga lärresurser. Satsningen är en del av Läsfrämjandelyftet.

Lärresurserna tar sin utgångspunkt i forskning och teorier om läsning, litteraturförmedling och biblioteksutveckling.
Tillsammans utgör de en riktig guldgruva för dig som arbetar läsfrämjande och vill ha goda argument för och kunskaper i ditt arbete med läsfrämjande för barn och unga.

Vi på Biblioteksutveckling Region Skåne lyfter ungefär en resurs i månaden på våra teammöten. Det är som en artikel-cirkel, då alla har läst artikeln före mötet, och så diskuterar vi utifrån de medföljande diskussionsfrågorna. Väldigt bra, utvecklande och intressanta diskussioner blir det!
 
Hur använder ni lärresurserna på din arbetsplats?

Läsfrämjandelyftet är en nationell satsning på kompetensutveckling för folkbibliotekspersonal inom läs- och litteraturfrämjande för barn och unga. Foto: Susanne Kronholm

Närmare en halv miljon kronor till Region Skåne för Läsfrämjandelyftet

Nu har bidraget till kompetenshöjande insatser inom Läsfrämjandelyftet landat i regioner och kommuner. Region Skåne får 479 000 kronor för att stötta folkbiblioteken i kompetenshöjande insatser. Bidraget kan användas under hela 2024.

27 av Skånes 33 kommuner har sökt och fått bidraget, som ska gå till kompetenshöjande insatser riktade till folkbibliotekspersonalen, inom läsfrämjande och litteraturförmedling, med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning.

På Kulturrådets hemsida kan du se hur bidragen fördelades.

Logotypen för satsningen Malmö in the Making.

Barn i möte med arkitekter i Malmö

Under 2023 har Malmös medborgare erbjudits att vara delaktiga i stadsbyggnadsfrågor på nya sätt genom satsningen Malmö in the Making.

Vi ställde några frågor till Rebecka Eriksson, arrangemangskoordinator på Biblioteken i Malmö, för att få veta mer om hur barn och unga engagerats i att upptäcka sin närmiljö på nya sätt.
 

Isebell Johnsson, biblioteket i Osby. Foto: Kulturförvaltningen.

Shared reading för ungdomar i Osby

Biblioteket i Osby har blivit beviljade medel för projektet Shared reading på fritidsgårdarna.

Isebell Johnsson är ansvarig för projektet och vi ställde fem frågor till henne om vad de ska testa och varför de valt just fritidsgårdar!
 

Senka Islamović, Biblioteken i Malmö. Foto: Privat

Romska medier blir lättare att hitta till

Biblioteken i Malmö har haft ett projektuppdrag via KB som inneburit att synliggöra romska medier i den nationella katalogen, LIBRIS. Vi har ställt några frågor till Senka Islamović som delar med sig av erfarenheterna från arbetet.

Bild genererad av AI-tjänsten DALL.E utifrån kommandot "make an inspiring picture on the theme of public libraries and artificial intelligence".

Folkbiblioteken och AI

Den 11 oktober träffades nätverket för digital utveckling för folkbibliotek i Skåne. Då lyftes och diskuterades spännande och angelägna frågor som: Hur påverkar den nya tekniken biblioteksverksamheten? Behöver vi arbeta med AI på folkbiblioteken? Vad händer med barns fantasi om de skapar sina egna berättelser med AI?
 

Stora utvecklingsdagen 2024 välkomnar en bredare publik

I mars nästa år arrangeras Stora utvecklingsdagen, SUD, för sjunde året i rad. Länge leve läsglädjen! är namnet på SUD 2024, som äger rum den 20 mars på Stadshallen i Lund.
Temat är läsfrämjande i samverkan och det kommer att märkas bland medverkande och publik.

– Läsfrämjande är en bred samhällsuppgift, och biblioteken samverkar med en mängd olika aktörer i det läsfrämjande arbetet. Därför är det självklart att vi denna gång riktar oss till en bredare publik än vanligt, och att det också avspeglar sig i programmet, säger Tove Eriksson Mrozowski, utvecklare bibliotek på Kulturförvaltningen.

Sök stöd till biblioteksutveckling

Den 16 januari 2024 öppnar möjligheten att söka stöd till biblioteksutveckling igen efter ett kort juluppehåll. Det går att söka löpande under året, fram till kl.12.00 den 15 november 2024.

Experimentspåret
Sök stöd inom Experimentspåret om du exempelvis vill testa ett nytt arbetssätt eller en ny metod. Du kan söka för att göra en förstudie eller ta fram ett underlag som ska undersöka möjligheterna att senare genomföra en större förändring. 

Lärandespåret
Stöd inom Lärandespåret kan användas till olika former av lärande genom kompetensutvecklande eller kunskapsdelande insatser. Under 2024 kan även andra kulturverksamheter i Skåne, exempelvis museer och föreningar, söka Lärandespåret inom ramen för Läsfrämjandelyftet Skåne. 

Projektspåret
Sök stöd inom Projektspåret för olika former av utvecklingsprojekt. Projektet ska ha som syfte att långsiktigt stärka samarbete och biblioteksverksamhetens utveckling och kvalitet. Det kan handla om metodutveckling, att utarbeta långsiktigt hållbara mediestrategier- och samarbeten, eller att på andra sätt förbättra bibliotekets verksamhet. 

MARS 2024
20

Stora utvecklingsdagen 2024 – Länge leve läsglädjen!

Välkommen till en konferens om kraften och glädjen i läsning och läsfrämjande i samverkan! 
Det blir föreläsningar, samtal, workshops och mässa – en inspirerande mötesplats för alla som är eller vill bli läsfrämjare.

MAJ 2024
21

Svenska Barnboksinstitutets Bokprovning 2024 med en temaeftermiddag i läsfrämjandets tecken!

Välkommen till Bokprovning 2024 med tillhörande temaeftermiddag i läsfrämjandets tecken den 21 maj i Malmö! Dagen är en del av Läsfrämjandelyftet Skåne.
 

MAJ
30

Jubileumskonferens Bokstart 10 år

För att fira att Bokstart fyller 10 år arrangerar Kulturrådet en digital halvdagskonferens med presentationer, forskning, samtal och hälsningar den 30 maj, kl. 09-12. 
Det går att anmäla sig redan nu!

OKTOBER 2024
23

Inspirationsseminarium om MIK

Välkomna till ett digitalt kunskapsseminarium den 23 oktober kring samtidens utmaningar gällande demokrati, bildning samt medie- och informationskunnighet (MIK).


 

NOVEMBER
14

Delningskonferens: Biblioteken som tankesmedjor 

Den 14 november bjuder Regionsamverkan Sydsverige in till en heldagskonferens om bibliotekens demokratiska uppdrag. Nio kommuner delar med sig av lärdomar från projektet Biblioteken som tankesmedjor.

NOVEMBER
28

Utbildningsdag i dialogläsning, Bokstart Skåne

Den 28 november bjuder Region Skåne in till en utbildningsdag i dialogläsning för personal på bibliotek och barnavårdscentraler. Utbildningen är en del av Bokstart Skåne.
Dagen arrangeras av Region Skånes kulturförvaltning och Region Skånes utvecklingsenhet för barnhälsa.

Information om personuppgifter
Du får detta utskick eftersom du tidigare registrerat dig för liknande utskick eller för att Region Skåne inom sitt myndighetsuppdrag vill kontakta dig. Om du inte längre vill få liknande utskick kan du avregistrera digPå skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar personuppgifter.

Hitta Ring Kontakta
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.