Inbjudan till en digital utbildningsdag på temat "åldrande, demens och funktionsnedsättning"
Varmt välkommen till en digital utbildningsdag på temat ”åldrande, demens och funktionsnedsättning" den 20 september kl. 9.00 – 16.00.

På önskemål av verksamheterna i Fyrbodals 14 kommuner anordnas denna utbildningsdag för personal med fokus på verksamhetsområdena funktionshinder och socialpsykiatri.

Utbildningsdagen syftar till att ge ökad kunskap och förståelse om åldrande och hur åldrandet kan te sig för personer med någon form av funktionsnedsättning, tex intellektuell funktionsnedsättning och/eller psykiska funktionsnedsättningar, men också hur arbetsgruppen på bästa sätt kan stödja och avlasta personen så att hen fortsatt orkar göra roliga saker i sitt åldrande.

Margareta Lunde-Martinsson

Det är Margareta Lunde-Martinsson som lotsar oss genom denna dag. Margareta är legitimerad sjuksköterska och har arbetat i många år som LSS-sjuksköterska. Och hon arbetar sedan 12 år tillbaka i sitt utbildningsföretag Smartbojen Utbildning AB. Du kan läsa mer om henne och hennes verksamhet här www.smartbojen.se 

Innehåll i och upplägg av utbildningen
Under dagen kommer vi att ta upp nedanstående områden:
  • Vad händer i ett åldrande?
  • Vad behöver personen du arbetar för i sitt åldrande?
  • Demens och hur det kan yttra sig hos personen du arbetar för?
  • Vad har vi att erbjuda personen efter pensionen?
  • Bemötande och förhållningssätt och tips på arbetssätt och verktyg
  • Hur kan vi bli bättre på att förklara åldrandet för personen vi arbetar för?
  • Kartläggning och dokumentation
  • VILS - Vård i livets slutskede
 
Upplägg av utbildningsdagen
Utbildningen kommer varvas mellan teori och frågeställningar, men också med reflektionsstunder i mindre grupper. Vi kommer att jobba med olika fall/case för att koppla samman teori och praktik.
 
Efter utbildningen kommer ni att få åhörarkopior och frågeställningar skickade till er så ni kan fortsätta jobba ”hemmaplan” så att den kunskap ni fått på utbildningen hålls vid liv och gagnar brukaren.
 
Målgrupp
Utbildningsdagen vänder sig främst till er som arbetar inom verksamhetsområdena funktionshinder och socialpsykiatri, men vi ser även att du som arbetar inom äldreomsorgen kan ha nytta av denna utbildning.
 
Datum
20 september 2022 kl.09.00 – 16.00.
 
Var
Digitalt via Teams, länken skickas ut cirka en vecka innan.

Antal platser
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Max 60 personer kan delta.

Kostnad
Att delta är kostnadsfritt för personal som arbetar i någon av för Fyrbodals 14 kommuner. För övriga kommuner är kostnaden för att delta 500 kronor/person.
Utbildningskostnaden finansieras via statliga medel från överenskommelse psykisk hälsa

Mer information om dagen
Frågor besvaras av Maria Klamas 0522 - 440831
Maria.klamas@fyrbodal.se
 
Anmälan
Anmälan senast 5 september 2022.
Anmälan är bindande dock ej personbunden.
Eventuell avanmälan sker till ann-christine.lang@fyrbodal.se senast 5 september 2022.