Nyhetsbrev från Lysekils kommun

Läs online

Nyhetsbrev för företagare i Lysekils kommun

I nyhetsbrevet vill vi förmedla information som är intressant och aktuell för dig som företagare. 

Härligt att vara igång igen, 2024 kommer att bjuda på mycket intressant. Denna gång kan du läsa om:

 • Inbjudningar till träffar: Upphandlingsdialog, Brott mot företag samt Frukostmöte -Fullt ös i Brodalen
 • Näringslivscentrum bjuder in till nätverkslunch
 • Ett välbesökt möte om Centrumutveckling hölls i onsdags
 • Registrera en restaurangrapport för ditt stadigvarande serveringstillstånd
 • Almi Väst startar upp olika grupper under våren 2024, kanske någon som passar för dig? 
God läsning! 

Elisabeth Jonsson
elisabeth.jonsson@lysekil.se
0523-61 31 67

Följ oss gärna på Facebook för senaste nytt!
@lysekilskommunsnaringsliv

Vi påminner:
Föreläsningsträff - Brott mot företag

Välkommen till en träff där du får information om hur Lysekils kommun arbetar brottsförebyggande och trygghetsfrämjande samt hur du som företagare kan bidra och komma med inspel i arbetet.
Vi får även en föreläsning om organiserad brottslighet.
Träffen är kostnadsfri och arrangeras i samverkan med Företagarna Lysekil samt Näringslivscentrum Lysekil

Datum: Torsdag 25 januari 2024
Tid: Kaffe och smörgås från 18.00, programmet börjar 18.30 och slutar 20.00.
Plats: Aulan i Gullmarsgymnasiet

På programmet:
- Lysekils kommuns säkerhetsstrateg Erik Löfvendahl berättar om det brottsförebyggande arbetet
- Kommunpolis Dan Carlsson ger en lägesbild om brottsligheten i Lysekils kommun
- Föreläsning av Valtam om Organiserad brottslighet samt tid för diskussion och frågor

För mer information och anmälan kontakta: Elisabeth Jonsson, näringslivsutvecklare Lysekils kommun elisabeth.jonsson@lysekil.se
0523-61 31 67

Vi påminner:
Inbjudan till upphandlingsdialog inför ny upphandling av e-handel och leverans av dagligvaror

Nu är det dags för Lysekils kommun att återigen upphandla e-handel och leverans av dagligvaror.

Vi bjuder därför in företagare i livsmedelsbranschen till en träff där vi diskuterar hur vi gemensamt kan uppnå bästa affär för både er företagare och kommunen.

Den upphandling Lysekils kommun avser att göra innefattar tillgång till e-handelslösning med webbshop för dagligvaror inklusive plock och leverans/upphämtning av varor till brukare av hemtjänst.

Den kommer att vara uppdelad i tre geografiska områden, Lysekil/Lyse, Skaftö samt Brastad/Brodalen.
Inför upphandlingen vill vi gärna ha en dialog med er, varmt välkommen att delta.

Datum: Fredag 19 januari 2024
Tid: 10.00-12.00
Plats: Kommunhuset i Lysekil, rum Borgmästaren
Anmäl dig till elisabeth.jonsson@lysekil.se senast 17 januari.

Frukostmöte - Fullt ös i Brodalen

Välkommen till ett frukostmöte på Bro Coworking! Här får du möjlighet att bygga nätverk och få information om vad som är aktuellt hos dina företagarkollegor. Det blir även möjlighet till rundvandring i lokalerna.

På agendan för träffen:

 • Lena Mossberg introducerar Bro Coworking
 • Aktuellt hos deltagande företag, runda kring borden 
 • Cia Säll, Lysekils kommun, berättar om projekt Upplevelsenäring och Österödskvinnan
Datum: Onsdag 7 februari 2024
Tid: 07.30 – 09.00, vi bjuder på kaffe och smörgås
Plats: Bro Coworking, Mellberg 110, Brastad

Anmäl dig till elisabeth.jonsson@lysekil.se senast 5 februari.

NLC bjuder in till nätverkslunch

Nu startar Näringslivscentrum upp Företagsluncherna igen. Denna terminen förläggs dem på restaurang Rosvik.

Datum: 23 januari
Tid: 11.30-13.00 
Plats: Restaurang Rosvik
Anmälan: Senast måndag förmiddag den 22/1 på info@nlclysekil.se

Lunchen är till självkostnadspris.

Möte om centrumutveckling

Ett fantastiskt möte om stadsutveckling i fina Lysekils kommun hölls i onsdags. 30 näringsidkare och fastighetsägare med flera träffade kommunens politiker och tjänstepersoner. Tack för alla spännande tankar om utvecklingen av Lysekils unikt fina stadskärna!
#tillsammansärvilysekilskommun

Restaurangrapport

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd ska ha fått en förtryckt restaurangrapport under december 2023. Om du inte fått någon restaurangrapport, eller tappat bort den förtryckta blanketten, kan du kontakta kommunen för att få en ny blankett.

Inlämning
Restaurangrapporten ska i första hand lämnas in genom Folkhälsomyndighetens e-tjänst. Det går även att skicka blanketten till  Serveringstillstand@lysekil.se
Uppgifterna avser redovisningsperioden 1 januari–31 december 2023.
Blanketten ska vara inlämnad senast 1 mars 2024.

Frågor om restaurangrapporten besvaras av kommunen eller Folkhälsomyndigheten.

Utveckla ditt företag med stöd av Almi

Almi Väst startar under våren upp olika grupper i vilka du som företagare kan få hjälp att utveckla din verksamhet.

Här hittar du information om de olika varianterna:

 • Strategigrupp – för lite större företag som vill utveckla sin verksamhet tillsammans med andra företag.
 • Hållbar Lönsamhet – bekanta dig med dig balansräkning, förstå vilka nyckeltal som är viktiga för just ert företag att följa.
 • Orka Växa – för dig som ägare som vill sätta ljuset på din ägarroll för att kunna lägga grunden för en stabil tillväxt framåt.
 • Sikta högre – för dig som är kvinna och som vill utveckla ditt företag tillsammans med andra kvinnor.
 • Växa Hållbart – vill du påbörja ert hållbarhetsarbete och se vilka områden som är relevanta och också kan bli lönsamma för er att arbeta med? 
 • Exportredo – för dig som vill utvecklas tillsammans med andra exporterande företag och samtidigt ta nästa steg i er exportresa.

Kalender

10 januari - Dialogmöte om centrumutveckling
19 januari - Upphandlingsdialog
25 januari - Föreläsningsträff Brott mot företag
7 februari -  Frukostmöte i Brodalen
21 mars - Gullmars exPo – Gymnasiemässa där framtidens kompetenser möts
12 april - Näringslivsfest

Via Företagsarenor Västs kalender hittar du möten, webbinarium och utbildningar som rör ditt företagande. Arrangör är kommunerna i norra Bohuslän eller någon av företagsfrämjande aktörer i vår region.
 

Till Företagsarenor Västs kalender

Lotsgruppsmöten

Om du som företagare behöver träffa fler tjänstepersoner i samma ärenden gällande mark, byggnader, tillstånd etc. kan du anmäla ditt ärende till dessa möten.

Samtliga möten äger rum klockan 15.00 i kommunhuset och/eller digitalt.

Våren 2024
1 februari
7 mars
11 april
2 maj
13 juni
Anmäl ditt ärende senast en vecka innan. Om tiden inte passar hittar vi en annan tid.

Anmälan

Välkommen att kontakta mig

Jag heter Elisabeth Jonsson och arbetar som näringslivsutvecklare i Lysekils kommun.

Välkommen att kontakta mig om du har några funderingar eller frågor kring ditt företag eller affärsidé, eller vill ha hjälp att försöka hitta rätt bland alla de stöd och möjligheter som finns.

Jag kommer även gärna på besök till ditt företag.

elisabeth.jonsson@lysekil.se  0523-61 31 67

www.lysekil.se/naringsliv  | kontaktcenter@lysekil.se

Tel: (+46) 523-61 31 67 | 453 80 Lysekil, Sweden

Lysekils kommun | Tel. 0523-61 30 00 | E-post