Kunskap och spaningar för besöksnäringen

Skåne - Where Tourism matters!

Spaningsbrevet

Samarbete för en välmående besöksnäring  

Tider av osäkerhet och förändring kan vara tufft. Men det kan också vara det gyllene tillfället att verksamhetsutveckla, innovera och tänka nytt – tillsammans och i partnerskap – för ett starkare och mer attraktivt erbjudande.

Det här spaningsbrevet lyfter exempel på samarbeten, innovativa lösningar och breddade perspektiv som inte behöver vara så lång borta. Med inspiration och verktyg som möjliggörare vill vi tillsammans med dig stärka besöksnäringens verksamheter, erbjudanden och framtid.

Samverkan ger bra paketering

– ett lyckat exempel från Småland

Genom konceptet Cykla i filmlandskapet Småland får besökarna uppleva några av svensk barnfilms mest ikoniska platser runt inspelningsplatserna från Astrid Lindgrens filmvärld i Katthult, Bullerbyn och Mariannelund. 

Även andra besöksmål och lokala företagare får ta plats längs vägen under de guidade turerna. Berättelser blandas med lokala smakupplevelser där allt kommer från småländska leverantörer. Vad sägs om en picknickfilt i form av en handvävd trasmatta att sätta fast på pakethållaren? Ett bra sätt för textilier att få en ny form och göra nytta igen.

Genom nära samarbete med andra aktörer i området gynnas den lokala ekonomin och den sociala hållbarheten. Ett sätt för att finansiera är att erbjuda reklamplatser för lokala företag på cyklarna, något som gjort att andra näringar engagerar sig i besöksnäringen. 

Nya ”rundor” når nya målgrupper

– second hand-rundan i Karlstad

Konstrundor och matrundor är populära upplevelser hos besökare och här finns otaliga varianter och inriktningar. Ett koncept som hitills bara finns i Karlstad är "Second hand-rundan".

Rundan startade 2019 och arrangeras två gånger per år och engagerar 30-40 olika verksamheter runtom i kommunen. Förutom gemensamma öppettider har många av verksamheterna extra bra erbjudanden och en del har även servering. Syftet är att inspirera till en hållbar livsstil och intresset ökar för varje år - både hos de som deltar och de som besöker rundan!

Arrangörerna har dessutom krokat arm med Återbruksbussen - ett företag som arrangerar skräddarsydda bussresor tillsammans med handplockade destinationer inom kuriosa, antikviteter, loppis och byggåtervinning. 

Nytänkande kring framtidens elförsörjning

Energifrågan har den senaste tiden blivit en utmaning med stor påverkan på både klimatet och plånboken. Men det pågår samtidigt nytänkande satsningar för att hitta lösningar på problemen. 

- Byn Näversjön i Krokums kommun valde att gå samman och starta ett bolag för att bygga upp en gemensam solcellspark istället för att var och en investerade i egna solceller. Det har gjort att de idag är helt opåverkade av de kraftiga svängningarna på marknaden.

- Genom ett projekt hos EON för lokala energisystem får byn Simris möjlighet att under en testperiod vara helt självförsörjande på förnybar och lokalproducerad energi genom sol- och vindkraft. Systemet är även ihopkopplat med en nätstation, batterier och ett reservkraftverk för mulna och vindfattiga dagar.

Samarbete – en nyckel för att säkra kompetensförsörjningen inför kommande högsäsong

Många företag kämpar just nu med att hitta personal med rätt kompetens som vill jobba inom besöksnäringen - med högsäsong inför dörren växer utmaningen.

En möjllighet som Arbetsförmedlingen erbjuder arbetsgivare är att ta fram en skräddarsydd rekryteringsutbildning utifrån verksamhetens behov. Här kan ett antal mindre företag i samma kommun eller region gå samman och tillsammans uppvakta Arbetsförmedlingen med sitt rekryteringsbehov. Det räcker med att en eller flera arbetsgivare kan erbjuda anställning till deltagare, efter att utbildningen har genomförts.

Flera branscher har använt sig av skräddarsydda rekryteringsutbildningar med mycket goda resultat, och ett inspirerande exempel är restaurang Astar i Norrköping.

Tips på utlysningar, poddar & utbildningar

Pod: Så mycket bättre tillsammans - om nätverkande

Varför ska man nätverka? Vilken nytta ger det? Och hur gör man för att skapa och driva ett framgångsrikt nätverk? Podden Landet lyfter nätverkande och vilken nytta ett framgångsrikt nätverk kan ge. Av Landsbygdsnätverket.

Utbildning: Konceptutvecklare event & besöksnäring

Utbildningen ger kompetens att ansvara för planering, genomförande och utvärdering av koncept- och produktutveckling för fysiska och digitala koncept. Utöver goda kunskaper om besöksnäringen, ger utbildningen kunskaper i affärsutveckling, hållbar utveckling, projektledning och affärsekonomi.

Anmäl din aktivitet till Landsbygdsveckan

Programmet för Landsbygdsveckan skapas tillsammans. Därför behövs allas medverkan för att lyfta landsbygderna under Landsbygdsveckan. Anmäl din aktivitet senast den 4 april.

Vill du prenumerera på våra kunskapsbrev?

Fyll i dina uppgifter

corporate.visitskane.com  | Kontaktuppgifter  | Öppna webbversion

Visit Skåne AB
Dockplatsen 26 | Malmö, Sweden

Skånes regionala destinationsbolag, Visit Skåne AB, ska stärka Skånes varumärke internationellt, och främja besöks- och eventnäringen. I uppdraget ingår att verka för att stora evenemang, kongresser, utställningar och mässor genomförs i Skåne. Det handlar också om att utveckla skånsk besöks- och eventnäring med fokus på hållbarhet och innovation, och att öka destinationens kännedom och attraktivitet internationellt. Visit Skåne AB ägs av Region Skåne Holding AB och bildades 2023 genom en fusion av Tourism in Skåne AB, Event in Skåne AB samt Business Region Skåne AB.